WorkForce Pro RIPS

Jopa

84000

Sivua keskeytyksetöntä tulostusta

TULOKSET PUHUVAT
PUOLESTAAN

Vähemmän taukoja, enemmän tehoa

Unohda perinteisten tulostimien aiheuttamat turhautumiset ja vapauta yrityksesi paperinkäsittelyongelmien kahleista uusilla WorkForce Pro RIPS-yritystulostimilla. Edistynyt vaihtomustepakkaustekniikka (Replaceable Ink Pack System, RIPS) käyttää erittäin riittoisia mustesyöttöyksikköjä, joiden avulla voit tulostaa jopa 84 000 sivua mustepatruunaa vaihtamatta4.

Samalla vähennät huomattavasti tulostukseen liittyvää fyysistä jätettä vastaaviin värilasertulostimiin verrattuna. Mutta tämä on vasta alkua. Tekniikkamme myös nopeuttaa ja helpottaa tulostusta, auttaa yritystäsi täyttämään ympäristötavoitteensa ja tehostaa tuottavuutta antamalla käyttöösi hajautetun laitekannan tuomat edut.

 • Lopeta ajan tuhlaaminen

  Tehosta ajankäyttöä lyhentämällä tarvikkeiden hallintaan ja hävittämiseen, keskustulostimen luo kävelemiseen, tulosteiden odotteluun ja kadonneiden asiakirjojen etsimiseen kuluvaa aikaa. Vähennä käyttäjävirheiden – esimerkiksi väärin asennettujen tarvikkeiden – IT-tuelle aiheuttamaa työtä.

 • Lopeta rahan tuhlaaminen

  Pienennä hukkaan kuluneesta ajasta ja energiasta aiheutuvia kustannuksia, tehosta IT-resurssien käyttöä ja sujuvoita tarvikkeiden hallintaa Epsonin RIPS-tekniikan avulla. Lisää tulostuskustannusten ennakoitavuutta ja hyödy samalla hajautetun tulostusmallin tuottavuushyödyistä.

 • Lopeta resurssien tuhlaaminen

  Neljä musteensyöttöyksikköä – vai läjä väripatruunoita, rumpuja ja pakkauksia? Valinta ei ole kovin vaikea. WorkForce Pro RIPS myös alentaa merkittävästi logistiikan ja kierrätyksen ympäristökuormitusta, joten se auttaa sinua täyttämään ympäristötavoitteesi. Lisäksi se kuluttaa vähemmän energiaa kuin kilpailevat värilaserlaitteet.3

95%

pienempi energiankulutus kuin kilpailevilla värilaserlaitteilla3

Jopa 84 000 sivua keskeytyksetöntä tulostusta 4

84,000

Käyttämällä tulostuksenhallintapalveluitamme voit muodostaa WorkForce Pro RIPS -tulostimista hajautetun laitekannan, joka hoitaa kiireisten työryhmien vaatimukset ennakoitavissa olevin kustannuksin.

Pidä liiketoiminta käynnissä WorkForce Pro RIPS -tulostimen avulla. Unohda tarvikkeiden vaihdon tai hallintaongelmien aiheuttamat seisokit ja vikojen korjaamiseen tai IT-tuen odotteluun kuluva aika. Voit keskittyä sujuvaan tulostukseen silloin, kun sitä tarvitset.

Hajautetun tulostinkannan hyötyjä ovat muun muassa helppo pääsy, luottamuksellisuus ja hallinta, jotka kaikki osaltaan tehostavat työnkulkua. Paikallisesti hajautettu tulostusmalli on erityisen hyödyllinen silloin, kun luottamuksellisuus sekä tulosteiden nopea ja suora saanti on tärkeää: esimerkiksi ylempi yritysjohto, lakiasiainja henkilöstöhallinto-osastojen työntekijät sekä suoraan ihmisten kanssa tekemisissä olevat työntekijät, kuten opettajat, lääkärit, sairaanhoitajat ja myyjät, eivät voi jättää asiakkaita, potilaita tai oppilaita odottamaan lähtiessään noutamaan tulosteita.

Säästöä mustesuihkulla

Saavuta kilpailuetua Epsonin mustesuihkutulostimilla

Lisätietoja

Tulostamisen tulevaisuus on energiatehokkaassa kylmämustesuihkutekniikassa

Lisää tuottavuutta ja vähennä ympäristövaikutuksia ilman kompromisseja.

LUE LISÄÄ

Jätä tuhlaus historiaan

Epsonin vaihtomustepakkausjärjestelmää käyttävä uusi WorkForce Pro RIPS poistaa lähes kokonaan yritystulostuksen perinteiset ongelmat, kuten ajanhukan, turhat kulut, menetetyn tuottavuuden ja tarpeettomat ympäristövaikutukset. Sen sijaan yritys voi nauttia helppokäyttöisestä, luotettavasta, turvallisesta ja laadukkaasta hajautetusta tulostusresurssista, joka täyttää tulostustarpeet oikea-aikaisesti ja helpottaa tulostuskustannusten ennakointia.

Lisätietoja tulostamisen kustannuksista

Katso huolto-opas

Vähemmän seisokkeja

 • Vähäisten huoltotarpeiden ansiosta aikaavieviä keskeytyksiä ei ole
 • Lyhentää käyttämättömyysaikoja hyväksi havaitun Epson PrecisionCore -tekniikan avulla

Pitkät tulostusjonot

Lisääntynyt tuottavuus

 • Mahdollistaa hajautetut tulostimet, jotka tuottavat laadukkaita tulosteita paikallisesti
 • Aiempaa lyhyempi tulosteiden odotusaika
 • Tulosteiden keräys paikallisesti parantaa tietoturvaa

Tilaa lisää tarvikkeita

Helppo tarvikkeiden hallinta

 • Pienentää kadonneiden, varastettujen, vanhentuneiden ja vanhenevien tarvikkeiden määriä
 • Vapauttaa aikaa helpottamalla tarvikevaraston hallintaa
 • Pienentää tarvikkeiden varastoinnin tilatarpeita

IT-tukea tarvitaan

Matalat IT-tukikustannukset

 • Lyhentää tukipuhelujen käsittelyyn ja odotteluun kuluvaa aikaa
 • Lyhentää aikaa, joka kuluu tulostimien korjaamiseen tarvikkeiden virheellisen käytön jälkeen
 • Mahdollistaa IT-resurssien tehokkaan ja kohdennetun käytön

Tarvikejätteen hävittäminen

Ympäristövastuu

 • Vähentää tarvikejätettä
 • Auttaa yritystäsi säästämään ympäristöä
 • Poistaa monimutkaisten keruu- ja kierrätysohjelmien hallintatarpeet
 • Pienentää logistiikan hiilijalanjälkeä

Vähennä tarvikejätettä

75 000 mustavalkoisen ja 50 000 värillisen sivun tulostamiseen tarvittavien laserväriainekasettien ja pakkausjätteiden määrä2

WorkForce Pro RIPS ja PrecisionCore

Uusin edistynyt PrecisionCore-tulostuspäämme perustuu Epsonin teollisuuteen ja yrityksille suunnatuissa tuotteissa käytettävään tekniikkaan. Siksi se lisää tulostimien nopeutta, laatua, luotettavuutta ja tehokkuutta merkittävästi.

LISÄTIETOJA

Parannettu yhteys ja tehokkaampi työkulku

Epsonin mobiili- ja pilvitulostuspalvelujen avulla voit tulostaa ja skannata langattomasti älypuhelimista ja tablet-tietokoneista kotona, toimistossa tai matkoilla.

LISÄTIETOJA

 • DCP

  Asiakirjanhallintaratkaisut

  Paranna tuottavuutta ja vähennä kustannuksia integroimalla paperittomat asiakirjat yrityksesi työnkulkuun. Epsonin tehokkaan document capture pro -ohjelmiston avulla voit automatisoida skannausprosessit helposti.

  LISÄTIETOJA

 • EDA

  Epson Device Admin

  Hallitse useita tulostimia ja skannereita vaivattomasti etäältä1. Ohjelmisto lisää tuottavuutta ja säästää kustannuksia mahdollistamalla täydellisen hallinnan, muun muassa laitteiden asennuksen, määrityksen, valvonnan, ylläpidon ja vianmäärityksen.

  LISÄTIETOJA

Workflow

Smart device mobile printing and scanning with NFC.


NFC

Workforce pro RIPS -sarja

 1. Coleman Parkesin Epson Europelle tekemään tutkimukseen osallistui 1 250 EU5-yritystä, joilla oli 50–500 tai yli 500 työntekijää. Vastaajat olivat IT-asioiden päätöksentekijöitä. 250 rahoituksen, vähittäiskaupan ja yrityskaupan alan yritystä kustakin maasta (Iso-Britannia, Ranska, Italia, Saksa ja Espanja) otti osaa. Tutkimus tehtiin helmikuussa 2014.
 2. Vertailussa käytettiin WorkForce Pro WF-R5690 ‑tulostinta ja HP LaserJet Pro 400 M475 Series ‑tulostinta. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/inkjetsaving
 3. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/inkjetsaving
 4. Likimääräinen sivukapasiteetti. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield
 5. ESAT-keskiarvo toimistoluokan testissä määritettynä ISO/IEC 24734 -standardin mukaisesti (oletuksena yksi- ja kaksipuolistulostus A4-koossa). Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/testing
 6. Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, kuten ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.
 7. Lue lisää Email Print for Enterprisesta osoitteessa www.epson.fi/epe