KÄYTTÖEHDOT

Käyttöehdot

Käyttäessäsi Epsonin www-sivustoja sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja.

Sivuston käyttö

Tämän sivuston sisällön tarkastelu ja tallentaminen on sallittu ainoastaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Edellytyksenä on, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistosta ottamissaan kopioissa.

Epsonin www-sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuksin. Tietoja ei saa muuttaa eikä käyttää muilla www-sivustoilla. EPSON EUROPE B.V. (jäljempänä Epson) on SEIKO EPSON CORPORATION (SEC):n suojattu nimike.

Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, hänen oikeutensa käyttää sivustoa päättyy välittömästi. Tässä tapauksessa käyttäjän on tuhottava kaikki sivustoilta lataamansa aineisto.

Vastuu

Epsonin www-sivuston linkit muihin sivustoihin ovat tarkoitettu vain käyttäjän avuksi. Epson ei vastaa muiden ylläpitämien www-sivustojen sisällöstä. Epsonilla ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa linkitettyjen sivustojen ulkomuotoon tai sisältöön. Käyttäjä siirtyy linkitetylle sivustolle täysin omalla vastuullaan.

Epson ei ota vastuuta sivustojen sisältämästä aineistosta. Epson ei takaa sivustojen sisältämän aineiston oikeellisuutta, täydellisyyttä, sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamattomuutta. Oikeudet epätarkkuuksiin, virheisiin, muutoksiin jne. pidätetään.

Epsonin www-sivustojen sisällön käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla. Epson ei ota minkäänlaista vastuuta vahingoista. Tämä vastuunrajoitus ei koske kuitenkaan tahallisuutta eikä vastuuta lakisääteisten velvoitteiden osalta.

Muutokset

Epson voi muuttaa sivuston sisältöä tai sivustoilla olevia tuotteita, hintoja tai toimistusta koskevia tietoja milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen.

Epson ei ole velvollinen päivittämään näiden sivustojen sisältöä. Muuta: www-sivuston sisältöä ylläpitää Epson. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan yksinomaan Saksan Liittotasavallassa lainsäädäntöä. Riitatapauksissa oikeudenkäyntipaikka on Düsseldorf, Saksan Liittotasavalta.

Mikäli näiden sivustojen sisältöä käytetään Saksan Liittotasavallan ulkopuolella, tapahtuu tämä käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan paikallisia lakeja.

Käytössä ovat kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot. Mikäli sivustot sisältävät erityisehtoja, menevät erityisehdot tässä mainittujen yleisten käyttöehtojen edelle.