YHTEISKUNTA

Epson' pyrkii rikastuttamaan elämää ja osallistumaan paremman maailman luomiseen. Työntekijämme ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa liiketoimintavoitteidemme kannalta, ja mietimme jatkuvasti tapoja, joilla voimme parantaa heidän elämäänsä samoin kuin heidän perheidensä ja yhteisöjemme elämää.

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus

Yrityksemme tavoitteen ja johtamisfilosofian lisäksi monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus ovat yrityskulttuurimme ytimessä.

Olemme sitoutuneet sellaisen työympäristön luomiseen, jossa kaikki työntekijät voivat hyödyntää kykyjään parhaalla mahdollisella tavalla, nauttia työstään ja osallistua keskusteluihin tasavertaisina taustoistaan riippumatta. Uskomme, että vapaan ja avoimen työpaikan luominen perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja osallisuuteen sitoutumiseen.

Ihmisoikeudet

Suhtaudumme vakavasti siihen, että kaikenlainen syrjintä ja epäoikeudenmukaiset käytännöt pysyvät poissa toiminnastamme kaikkialla maailmassa. Tämä näkyy siinä, että olemme olleet mukana YK:n Global Compact -aloitteessa vuodesta 2004 lähtien, sekä Epson-konsernin ihmisoikeuksia ja työelämän normeja koskevissa käytännöissä. Tämä on osoitus siitä, että Epson uskoo vahvasti ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, kaikenlaisen häirinnän ja syrjinnän estämiseen, paikallisen kulttuurin ja tapojen kunnioittamiseen, lapsi- ja pakkotyön kieltämiseen ja työntekijöiden ja työnantajien välisten myönteisten suhteiden ylläpitämiseen.

Työntekijöiden hyvinvointi

Työntekijämme ovat menestyksemme kulmakivi. Olemme sitoutuneet investoimaan heidän fyysiseen, henkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiinsa ja pyrimme vähentämään terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvia riskejä erilaisten ohjelmien ja resurssien avulla.

Epson työllistää noin 2 000 ihmistä EMEA-alueella. Ilman heitä emme olisi siellä, missä olemme nyt, ja olemme sitoutuneet tarjoamaan parhaat mahdolliset työolosuhteet kaikille.

Pandemian myötä ja työntekijöiltä kerätyn palautteen perusteella otimme käyttöön joustavan työskentelyn, joka mahdollistaa hybridityöskentelyn kotona ja toimistossa pitkällä aikavälillä. Uskomme, että vähentynyt matkailu on hyväksi sekä työntekijöillemme että yhteisölle ja ympäristölle.

Uusia näkymiä: nuorten innostaminen

Uskomme, että koulutus on avain kestävän kehityksen edistämiseen. New Horizons -ohjelmamme avulla pyrimme saamaan nuoret aina peruskoululaisista yliopisto-opiskelijoihin kiinnostumaan tärkeistä kestävän kehityksen kysymyksistä. Tavoitteenamme on tavoittaa vuosittain vähintään 10 000 opiskelijaa eri puolilla Eurooppaa.

Yhteisöjen tukeminen

Meille on erittäin tärkeää, että pystymme vaikuttamaan yhteisöihin, joissa elämme ja työskentelemme. Työntekijämme osallistuvat joka vuosi erilaisiin ympäristöaktiivisuutta edistäviin projekteihin omissa paikallisissa yhteisöissään.

Epson on sitoutunut parantamaan koulutusta teknologian avulla, ja tuemme kouluja eri puolilla Afrikkaa tarjoamalla opettajille ja opiskelijoille ylimääräisiä oppimisresursseja. Teemme myös läheistä yhteistyötä erilaisten kumppaneiden kanssa valtion hallinnosta ja teollisuusalan yrityksistä yhteisöihin ja toteutamme projekteja, jotka tarjoavat tulostustekniikoita, kestävää energiaa, paikallisia koulutuskeskuksia ja koulutusmateriaaleja.

Lue lisää vastuullisuudesta Epsonilla