VISIO JA STRATEGIA

Tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen innovaatioiden ympärille rakentuva filosofiamme ulottuu teknologiaa pidemmälle. Se kattaa pyrkimyksemme käyttää teknologiaamme maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ja muiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen, ihmisten 'elämän rikastamiseen ja paremman maailman luomiseen. Ympäristövisiossamme olemme asettaneet tavoitteeksemme hiilinegatiivisuuden ja maanalaisista resursseista luopumisen vuoteen 2050 mennessä.

Epsonin uusittu ympäristövisio 2025

Saavuttaaksemme Ympäristövisio 2050:ssa asetetut tavoitteet asetimme puolivälin tavoitteet vuodelle 2025 käyttämällä backcasting-menetelmää – suunnittelutekniikkaa, jossa visioimme vuoden 2050 halutun tuloksen ja tunnistetut skenaariot, joiden avulla tämä tulos on mahdollista saavuttaa.

Vuonna 2021 huomasimme, että ulkoinen ympäristö, jossa toimimme, oli kehittymässä, ja uudistimme tämän yritysvision ja annoimme sille nimeksi Epsonin uusittu ympäristövisio 2025.

Osana uusittua vuoden 2025 ympäristövisiota Epson on varannut 100 miljardia jeniä (770 miljoonaa euroa) seuraavalle kymmenelle vuodelle. Nämä rahat on tarkoitus käyttää hiilestä vapautumiseen, resurssien kierrätykseen ja ympäristöteknologioiden entistä nopeampaan kehittämiseen.

Ympäristövisio 2050

Maailmanlaajuinen ympäristövisiomme 2050 laadittiin vuonna 2008, ja siinä määritellään ympäristötavoitteemme vuoteen 2050 asti. Tavoitteenamme on hiilineutraalius – pyrimme siirtymään kasvihuonekaasuttomaan (GHG) tuotantoon ja poistamaan entistä enemmän hiiltä. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa ovat keskeisessä asemassa uusiutuvan energian ja energiaa säästävien laitteiden ja tilojen käyttäminen, kasvihuonekaasujen poistaminen ja hiilettömään logistiikkaan siirtyminen. Aluksi vähennämme tuotantoon ja tuotteisiin liittyvää energiankulutusta ja siirrymme käyttämään uusiutuvia energianlähteitä.

Pyrimme myös vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä tarjoamalla tuotteita, joilla on pienempi ympäristöjalanjälki, ja siirtymällä hiilettömään logistiikkaan. Lisäksi Epson alkaa tutkia ja kehittää teknologioita ja käytännön sovelluksia, joilla kasvihuonekaasuja voidaan poistaa ja kerätä ilmakehästä – esimerkiksi varastoimalla hiiltä biomateriaaleihin, joita käytetään erittäin pitkäaikaisesti eri käyttötarkoituksissa.

Tulemme muuttamaan merkittävästi tapaa, jolla käytämme maailman luonnon pääomaa. Lopetamme maanalaisten resurssien käytön vuoteen 2050 mennessä. Niiden sijaan käytämme kierrätettyjä metalleja, muoveja ja muita aiemmin louhittuja mineraaleja – eli maanpäällisiä resursseja –sekä uusiutuvia energianlähteitä, kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa, maalämpöä, puuta ja biomassaa.

Päästöjen vähentäminen

Olemme luvanneet vähentää tuotteidemme ja palveluidemme kokonaispäästöjä vuoteen 2030 mennessä 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Saavutamme tämän vähentämällä tuotteidemme ja palveluidemme sekä toimitusketjujemme ympäristövaikutuksia.

Sertifikaatit ja tunnustukset

Tärkeimpiin lukeutuvat seuraavat:

Lue lisää vastuullisuudesta Epsonilla