EPSON JA YMPÄRISTÖ

Epson & the Environment

Epson ja ympäristö

Meillä kaikilla on rooli paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Epsonille kestävän kehityksen yrityksenä oleminen tarkoittaa sitä, että organisaation kaikkiin näkökohtiin kiinnitetään huomiota – aina pienimmästä lampusta suurimpaan tehtaaseen. Se lisää innovointiamme, vauhdittaa kasvuamme, motivoi työvoimaamme ja lopulta antaa takaisin yhteiskunnalle. Se kuuluu myös olennaisena osana työskentelyymme kumppaneidemme kanssa toimitusketjussa.

Ympäristövisio 2050

Epsonin visio on olla osa kiertotalouden ketjua ja käyttää tehokasta, kompaktia ja tarkkaa teknologiaansa saavuttaakseen merkityksellisen roolin kestävän kehityksen kiertotaloudessa

Epson lopettaa hiilen ja maanalaisten luonnonvarojen1 käytön vuoteen 2050 mennessä kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja yhteisöjen rikastuttamiseksi.

”Olemme sitoutuneita tarjoamaan yrityksille kaikkialla Euroopassa selkeän ’vihreän vaihtoehdon’ heidän käyttämissään tuotteissa”, kertoo Epson Europen pääjohtaja Yoshiro Nagafusa. ”Kuulen asiakkailta päivittäin heidän tarpeestaan ympäristöystävälliselle, kustannustehokkaalle ja suorituskykyiselle tekniikalle. Juuri tähän tarpeeseen Epson onkin vastannut. Tämän saavutuksen ovat mahdollistaneet kumulatiivisten etujen ohella yritysasiakkaamme, jotka ovat tehneet valinnan siirtyä lasertekniikasta mustesuihkutekniikkaan.”

Vuonna 2008 Epson perusti Ympäristövisio 2050 -viitekehyksen, joka kattaa ympäristötavoitteemme vuoteen 2050 asti. Maailma on muuttunut sen jälkeen. Kestävän kehityksen mukaisen yhteiskunnan saavuttaminen on entistä ajankohtaisempaa kaikkialla maailmassa, ja YK:n hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) sekä Pariisin ilmastosopimus pyrkivät edesauttamaan hiilen käytöstä luopumista. Näiden muutosten vuoksi Epson uudisti vision vuonna 2018 ja määritti kolme toimenpidettä, joihin yrityksen tulisi ryhtyä.

Maaliskuussa 2021 Epson uudisti visiotaan asettamalla erityisiä tavoitteita, joista käy ilmi sitoutuminen tärkeisiin yhteiskunnallisiin seikkoihin, kuten hiilenpoistoon ja resurssien kierrätykseen.

Epson on asettanut tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 asti Pariisin sopimuksen 1,5 °C:n skenaarion ja Science Based Targets -aloitteen (SBTi) kriteerien mukaisesti.

Tärkeimmät ehdot

Tavoitteet 2025

Osana 2025 yritysvisiotamme haluamme vaikuttaa kestävän yhteiskunnan kehitykseen vähentämällä tehokkaan, kompaktin ja tarkan tekniikkamme avulla tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ympäristövaikutusta

Epsonin kaltaisilla suuryrityksillä on mahdollisuus aikaansaada muutoksia nopeimmin, kun otetaan huomioon niiden toimintasäde globaaleissa toimitusketjuissa ja vaikutus tuotekehityksessä, ja näin tehdä kiertotalousmallista totta. Vielä nykyajan digitaalisessa maailmassa 77 % työntekijöistä EU5-maissa piti tulostinta olennaisena liiketoimintatyökaluna2. Lisäksi tutkimus vahvistaa, että painettua tekstiä ymmärretään ja siihen keskitytään paremmin ja se pienentää stressitasoa digitaalisiin näyttöihin verrattuna3. Esimerkiksi WorkForce Pro -mustesuihkutulostimemme käyttävät jopa 96 % vähemmän energiaa, tuottavat jopa 94 % vähemmän jätettä ja aiheuttavat jopa 92 % vähemmän CO2-päästöjä vastaaviin lasertulostimiin verrattuna4.

Nykyisten tuotteiden suunnittelun ja suorituskyvyn kehittämisen lisäksi kiertotalouden periaatteiden soveltaminen on vaatinut Epsonin miettimään liiketoimintaansa uudessa valossa. Olemme aloittaneet kiertotalousprojektimme varmistaaksemme, että tämä ajattelumalli on käytössä koko yrityksessämme ja työyhteisössämme. Esimerkkinä voisi olla tulostinpatruunoiden kierrättäminen Epson Telfordissa ja kolmannen osapuolen sertifiointi koko prosesseissamme.

Tähänastisia saavutuksiamme

Tavoitteet

Tavoitteidemme tärkeys Euroopalle

Epsonin Euroopan yhteiskuntavastuuraportti The Green Choice kertoo Epsonin sitoutumisesta yrityksen yhteiskunnalliseen vastuuseen koko liiketoiminnassaan. Siinä korostetaan Epsonin Euroopan organisaatioiden saavuttamia edistysaskelia energian, veden ja CO2:n säästämisessä ja sitoutumista ympäristövastuuseen koko toimitusketjun ja tuotannon osalta, sekä Epsonin pyrkimystä kehittää ympäristöystävällisiä tuotteita, joiden avulla yritykset voivat pienentää omaa ympäristöjalanjälkeään..

Ympäristöhistoria

Harmoniaa, yhteistyötä ja sitoutumista ympäristöasioihin

Epson perustettiin vuonna 1942 Suwassa, Naganon prefektuurin rikkaassa luonnonympäristössä sijaitsevassa kaupungissa. Harmoninen yhteiselo niiden yhteisöjen kanssa, joissa toimimme, on jo pitkään ollut yrityksen kulmakivi, ja vaikka toimintamme on laajentunut maailmanlaajuiseksi, kunnioituksen kulttuuri ympäristöä kohtaan ei ole muuttunut. Osoitimme tämän vuonna 1988, kun Epson ilmoitti ensimmäisenä yrityksenä maailmassa, että se poistaa otsonikerrosta heikentävät CFC-yhdisteet toiminnastaan.

1942 - 2010+

Täällä Epsonilla teknologiaamme ohjaa sitoutumisemme yhteiskuntaan ja ympäristöön. Keskitymme olennaiseen ja karsimme tarpeettoman, mikä luo enemmän arvoa. Tämän ydinperiaatteen siivittämänä Epson on aina pyrkinyt täyttämään vastuullisuustarpeet ja tekee niin tulevaisuudessakin.

Elinkaariajattelu

Ensimmäisestä luonnoksesta aina avainstrategia: Kaikki tuotteemme kehitetään niin, että niiden elinkaari on ekologisesti kestävä. Tämä on ympäristöystävällisten tuotteidemme avainstrategia, ja se vie pyrkimyksemme vähentää ympäristövaikutustamme myös yhtiön ulkopuolelle asiakkaiden koteihin ja toimistoihin.

Me asetamme konkreettisia tavoitteita ympäristövaatimuksille, jotka pitäisi saavuttaa tuotesuunnitteluvaiheessa. Olemme lisäksi ottaneet käyttöön DfE (design-for-environment) -ympäristönsuunnitteluprosessin, jossa arvioimme onnistumistamme suunnitteluvaiheessa ja sen jälkeen.

Ympäristönhallinta

Meillä kaikilla on rooli paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Epsonille kestävän kehityksen yrityksenä oleminen tarkoittaa sitä, että organisaation kaikkiin näkökohtiin kiinnitetään huomiota – aina pienimmästä lampusta suurimpaan tehtaaseen.

Epson-konsernin liiketoimintayksiköt laativat omat ympäristötoimintasuunnitelmansa ja toteuttavat toimintaansa ympäristönhallintajärjestelmää. käyttäen. Tarkistamme suunnitelmien toteutumisen tekemällä sisäisiä arviointeja, ja ryhdymme tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

Tavoitteenamme on

Uusi näkökulma

Sitoutumisemme ei pääty Epsonin tuotantolaitosten ulko-ovelle. Pyrkimyksemme vaikuttavat jo asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme päivittäisiin työrutiineihin.

Kuva "Earth glinting in the sun" © ESA/NASA

Tuotteet

Epson on sitoutunut kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita, mikä tarkoittaa sitä, että kestävä kehitys otetaan huomioon suunnittelu- ja tuotantoprosessin alusta loppuun asti. Ympäristöystävällisen suunnittelun lisäksi tämä merkitsee vaarallisten aineiden poistamista koko tuotevalikoimastamme.

Epsonin asiakkaan mahdolliset energiankustannusten CO₂-säästöt⁶

Vaihtamalla Epsonin yrityskäyttöön tarkoitettuun mustesuihkutulostimeen asiakkaamme olisivat voineet säästää jopa 65,7 miljoonaa euroa energialaskussaan ja jopa 124 000 tonnia CO2-päästöissään kahden vuoden aikana.

Ympäristöystävälliset tuotteet

Tuotanto

Tuotantoprosessiemme ekologinen optimointi on ydinalueita, joilla käytäntöjämme toteutetaan. Keskitymme lähinnä ilmaston lämpenemisen ehkäisyyn, päästöjen estämiseen ja kemiallisten aineiden hallintaan. Lisäksi suuntaamme pyrkimyksiämme esimerkiksi parannettuun kuljetusjärjestelmään, hyvin suunniteltuun veden- ja aineenhallintaan sekä sertifioituun ympäristöriskien hallintaan.

Ympäristö – aina prosessiemme ytimessä

Epsonin Telfordissa sijaitseva tuotantolaitos on Seiko Epsonin ympäristönsuojelutoiminnan edelläkävijä ja konsernin ensimmäinen ISO14001-sertifioitu toimipiste.

Vuonna 1996 saatu ISO 14001 -sertifiointi on tuosta ajankohdasta saakka toiminut toimintojen johtamisen viitekehyksenä, jolla varmistetaan, että tehtyjä parannuksia myös pidetään yllä. Jatkuvan parantamisen kulttuuri näkyy kaikessa toiminnassamme.

Tuotteiden kierrätys

Tuotteidemme vastuullinen ja tehokas käsittely sen jälkeen, kun asiakkaamme ja liiketoimintakumppanimme ovat lakanneet käyttämästä niitä, on tärkeää.

Se on itse asiassa niin tärkeää, että kierrätysstrategia on mukana jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Kaikki valmiit tuotteemme ovat vuoden 2005 WEEE-direktiivin mukaisia. Kulutustavaroille, kuten mustepatruunoille, olemme perustaneet keräysjärjestelmän, joka varmistaa, että tyhjät patruunat palautuvat turvallisesti Epsonille.

Tavoitteenamme on säästää luonnonvaroja ja vähentää jätteen määrää keräämällä ja kierrättämällä mahdollisimman suuren osan tuotteistamme ja tarvikkeistamme.

Ympäristö ja yhteisö

Pidämme velvollisuutenamme tarjota tukea ja strategioitamme maailmanlaajuiselle yhteisölle. Yhdessä asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme kanssa olemme kehittäjinä ja osallistujina ohjelmissa, jotka toteuttavat ekologista ajattelua ja vastuullisuutta eri aloilla, kuten yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa, ympäristötekniikassa, ympäristöviestinnässä tai ympäristökoulutuksessa.

Ympäristötiedot

Huolehtiaksemme yrityksemme yhteiskunnallisesta vastuusta tavoitteenamme on puuttua ympäristöongelmiin tuottamalla asiakkaidemme ja yhteiskunnan odotukset ylittävää lisäarvoa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Epsonin vaatimustenmukaisuusvakuutuksen asiakirjat ovat saatavilla verkossa, ja niitä voi hakea tuotetyypin ja tuotteen mukaan.

¹ Uusiutumattomat resurssit, kuten öljy ja metallit

² 3 639 IT-alan päätöksentekijää ja työntekijää Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa, FTI Consulting, Epsonin tilaama vuonna 2015

³ Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.

⁴ Lisätietoja näistä luvuista ja niiden eduista liiketoimintasi kannalta on osoitteessa www.epson.fi/maketheswitch.

⁵ Pieni määrä vettä käytetään tietyn kosteustason säilyttämiseen järjestelmän sisällä.

⁶ Laskettu Epsonin yrityskäyttöön tarkoitettujen mustesuihkutulostimien myynnistä kahden viimeisen kalenterivuoden (2016, 2017) aikana EU6-markkina-alueella tuotteiden neljän vuoden keskimääräisen käytön perusteella.

⁷ Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/maketheswitch.

⁸ Markkinaosuus SCARA-teollisuusroboteista saatavien tulojen perusteella, 2011–2016. (Lähde: Fuji Keizai "2012 - 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook")

⁹ Verrattuna Epson LS3 SCARA -robottiin

¹⁰ Vertailu Ethernet-yhteydessä (230 V)

¹¹ Tätä tuotetta myy Seiko Watch Corporation.

¹² Verrattuna kellon koteloon 7X-sarjan malleissa, jotka tuotiin markkinoille vuonna 2012.