Mustekasetin uudelleensuunnittelu

Mustekasetin uudelleensuunnittelu

Mustekasetin uudelleensuunnittelu

Epsonin musteen loppumisesta varoittava viesti tulostimen tilan valvonnassa on muuttunut tiettyjen kuluttajakäyttöön tarkoitettujen musteiden kohdalla. Kyseisistä mustekaseteista ei tule enää varoituksia musteen loppumisesta. Lisäksi kun mustekasetti on vaihdettava, näyttöön tulee seuraava viesti: ”Mustekasetin tunnistaminen epäonnistui”. Vaihda tässä vaiheessa värikasetti tavalliseen tapaan.

Epsonin eri mustekasettien mustetasosta voi tulla tulostimeen erilaisia ilmoituksia värikasetin tuotantopäivämäärästä riippuen.

Tilan valvonnan näytöstä voi edelleen tarkistaa jäljellä olevia mustemääriä, kunnes värikasetti on vaihdettava. Voit edelleen nauttia aidon Epson-musteen korkeasta laadusta ja luotettavuudesta, johon tämä muutos ei vaikuta.

T129/130
Mustaa T129- tai T130-musteryhmän värikasettia asennettaessa tilanvalvontanäytöllä näkyvät mustetasot eivät näytä täysiltä. Huomaa, että mustan T129-mustekasetin tulostuskapasiteetti on sama kuin alkuperäisellä mustekasettimallilla ja mustan T130-musteen tapauksessa uuden mustekasettimallin tulostuskapasiteetti on 4,5 % alhaisempi kuin alkuperäisellä mustekasettimallilla, joten Epsonin suositeltua myyntihintaa on laskettu, jotta sivukohtaiset kustannukset pysyvät samana.

Usein kysyttyä

Mistä tiedän, onko värikasettini yksi uudelleen suunnitelluista värikaseteista?

Uusissa uudelleen suunnitelluissa värikaseteissa on takaetikettiin merkitty tähti tunnistamista varten.

Miksi musteen loppumisesta varoittava viesti on muuttunut?

Musteen loppumisesta varoittava viesti on muuttunut, koska tiettyihin tulostimiin sopivissa mustekaseteissa käytettävän komponentin tuotanto on lopetettu. Jotta asiakkaat voisivat jatkossakin käyttää aitoja Epson-mustekasetteja näissä tulostimissa, Epson on suunnitellut värikasetin uudelleen. Tämä on johtanut joihinkin muutoksiin tulostimen tilan valvonnan viestinnässä.

Saanko edelleen varoituksia musteen loppumisesta ennen kuin värikasetti on kulunut loppuun?

Värikasetit, joihin muutos vaikuttaa, eivät enää näytä varoituksia musteen loppumisesta tilan valvonnassa. Mustetasot voidaan kuitenkin tarkistaa ja niitä voidaan valvoa tilanvalvontanäytön avulla.

Mitä tapahtuu, kun värikasetti on vaihdettava?

Kun on aika vaihtaa värikasetti, saatat nähdä seuraavan tekstin tilan valvonnassa: “Mustekasetin tunnistaminen epäonnistui”. Vaihda tässä vaiheessa värikasetti tavalliseen tapaan.

Mitä viesti “mustekasetin tunnistaminen epäonnistui” tarkoittaa?

Kun on aika vaihtaa värikasetti, saatat nähdä seuraavan tekstin tilan valvonnassa: “Mustekasetin tunnistaminen epäonnistui”. Vaihda tässä vaiheessa värikasetti tavalliseen tapaan.

Onko näiden värikasettien sivukapasiteetti muuttunut?

Sivukapasiteetti pysyy samana suurimmassa osassa mustekaseteista, joihin tämä muutos vaikuttaa.
Joidenkin sarjoihin T071 (gepardi), T089 (apina) ja T128 (kettu) kuuluvien mustekasettien sivukapasiteetti on vähäisempi tiettyjen tulostinmallien kanssa. Epson on alentanut tällaisten värikasettien suositeltuja vähittäismyyntihintoja, jotta asiasta ei koituisi haittaa asiakkaille.
Sivukapasiteettitiedot löytyvät seuraavasta linkistä www.epson.eu/pageyield.

Onko värikasettien musteen määrä muuttunut?

Uudelleen suunnitellussa värikasetissa on mallista riippuen saman verran tai enemmän mustetta kuin edeltäjässään. Jos värikasetissa on enemmän mustetta, kyseessä on turvatoimenpide tulostimen suojaamiseksi, eikä tämä tuota lisää tulostettavia sivuja.

Vaikuttavatko nämä muutokset Epsonin aidon musteen laatuun?

Epsonin musteen laatu ei muutu. Voit edelleen nauttia Epsonin aidon musteen korkeasta laadusta ja luotettavuudesta.

Mustekasetin uudelleensuunnittelu

Joidenkin tuotantotulostintemme musteiden musteen loppumisesta varoittava ilmoitus, joka tulee näkyviin tulostimen tilanäyttöön, on muuttunut. Tämä johtuu kyseisissä mustekaseteissa nykyään käytettävän osan valmistuksen lopettamisesta.

Osamuutoksen johdosta musteen kulutus lasketaan nykyään eri kokoisten pisteiden tulostuksen perusteella ja musteen käyttö joudutaan tästä lähtien arvioimaan tarkan seurannan sijaan. Siksi kussakin mustekasetissa voi olla vaihteleva määrä mustetta jäljellä. Mustekasettien hintaa on laskettu 20 prosentilla tämän muutoksen johdosta.

Asiakkaat pääsevät nauttimaan samasta korkealaatuisesta ja erittäin luotettavasta, aidosta Epson-musteesta. Tämä muutos ei vaikuta siihen.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS
On tärkeää, että tulostimen laiteohjelmisto päivitetään uusimpaan versioon ennen tämän mustekasetin asennusta. Ota yhteys jälleenmyyjääsi tai Epson-tukeen, jos tarvitset lisätietoja päivitysprosessista tai jos päivityksen jälkeen ilmenee virhe.

  • Tämä mustekasetti on korvattu uudemmalla mallinumerolla tarvittavien suunnittelu- ja valmistusmuutosten vuoksi.
  • Tämä mustekasetti sisältää samaa korkealaatuista Epson UltraChrome -mustetta kuin ennenkin ja se tuottaa yhtä laadukasta jälkeä.
  • Saatat huomata, että mustekasetissa on aikaisempaa enemmän mustetta jäljellä, kun musteen loppumisesta varoittava viesti tulee näkyviin ja mustekasetti poistetaan. Tämä on normaalia ja se kuuluu muutokseen. Sillä varmistetaan tulostimesi tasalaatuinen ja luotettava toiminta. Vieraile paikallisessa Epsonin verkkosivustossa, jos sinulla on muutokseen liittyviä kysymyksiä.

Mustekasetin etiketti
Käytetyissä mustekaseteissa voi olla enemmän mustetta jäljellä kuin aikaisemmissa mustekaseteissa.
Lue lisätietoja Epsonin verkkosivustosta https://www.epson.fi/support.

Musteet, joihin muutos vaikuttaa:

Usein kysyttyä

Miksi Epson ei korvaa poistuvaa osaa jollain muulla ratkaisulla?

Osan valmistuksesta vastasi kolmas osapuoli, joka ei enää jatka osan toimittamista. Epson ei ole onnistunut korvaavan ratkaisun löytämisessä.

Miksi muutos ei vaikuta uudempiin Epson-suurkuvatulostimiin?

Tätä poistuvaa osaa käytettiin vain joissain mustekaseteissa. Sillä ei ole vaikutusta muihin valikoimassa oleviin mustekasetteihin.

Mihin mustekasetteihin muutos vaikuttaa?

Tämä muutos koskee tulostimen mustekasetteja C13T804xxx (700 ml) ja C13T824xxx (350 ml). Nämä mustekasetit eivät enää ole saatavana ja niiden tilalla käytetään mustekasetteja C13T55Kxxx (700 ml) ja C13T54Xxxx (350 ml).

Missä tulostimissa kyseisiä mustekasetteja käytetään?

Niitä käytetään tulostimissa Epson SureColor SC-P6000/7000/8000 ja 9000.

Olen asentanut uuden mustekasetin tulostimeeni, mutta se ei toimi. Mitä on tapahtunut?

Ennen uuden mustekasetin asennusta laiteohjelmisto on päivitettävä uusimpaan versioon. Jos päivitystä ei tehdä, tulostimesi näyttää virheviestin eikä se toimi oikein. Mustekasetin pakkauksessa ja uuden mustekasetin mukana toimitettavassa esitteessä on annettu ohjeet ongelman ratkaisuun. Voit myös lukea ohjeet täällä https://www.epson.fi/support.

Miksi mustekasetissa on niin paljon mustetta jäljellä?

Osamuutoksen johdosta musteen kulutus lasketaan nykyään eri kokoisten pisteiden tulostuksen perusteella. Pisteiden lukumäärä ja koko voi vaihdella tulostettavan kuvan resoluution mukaan. Anturiosan poistuminen tarkoittaa, että musteen käyttö on tästä lähtien arvioitava tarkan seurannan sijaan, minkä johdosta kussakin mustekasetissa voi olla eri määrä mustetta jäljellä, kun tulostin pyytää mustekasetin vaihtoa. Mustekasettien hintaa on laskettu 20 prosentilla tämän muutoksen hyvittämiseksi.

Paljonko mustetta mustekasetissa on jäljellä?

Mustekasetissa jäljellä olevan musteen määrään vaikuttavat monet eri tekijät, kuten tulostettavien kuvien resoluutio ja laatu, kuvavalinta ja tulostusasetukset. Kussakin mustekasetissa jäljellä olevan musteen määrä vaihtelee käytön mukaan. Tämän hyvittämiseksi Epson on laskenut mustekasettien hintaa 20 prosentilla.

Onko mustekasetti vaihdettava nyt tavallista useammin?

Mustekasetin vaihtoväli vaihtelee tulostettavien kuvien resoluution ja laadun mukaan.