Tietosuojailmoitus

Henkilötiedot, joita säilytetään Epsonin palvelutiedoissa

Versio 1.0 17/05/2018

Tämä ilmoitus sisältää tietoja Epsonin palvelutiedoissa ja niihin liittyvissä järjestelmissä säilytetyistä henkilötiedoistasi.

Epsonin hallussa on nyt (ja tulevaisuudessa) seuraavat tiedot:

 • Tiedot, joita päätät antaa Epsonille sen asiakaspalvelukeskuksen, palveluntarjoajan, verkkosivustojen tai muun kautta.
 • Tiedot, joita Epson tai sen alihankkijat kirjaavat asioinnistaan kanssasi.

Sinun ei tarvitse antaa Epsonille mitään henkilötietoja, mutta antamiesi tietojen määrä saattaa vaikuttaa palvelutasoon, jonka Epson ja sen tytäryhtiöt voivat sinulle tarjota. Sinua koskevia tietoja luodaan vain, kun toimestasi tai puolestasi esitetään Epsonin tuotteita koskeva pyyntö, kysely tai kommentti.

”Epson” (tietojen ”rekisterinpitäjä”) on

Epson Europe B.V.( Data Protection Administration)

Azie Building, Atlas Arena,

Hoogoorddreef 5,

1101BA Amsterdam Zuid,

The Netherlands

E-mail:ServicePrivacy@epson.eu

Sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

(”Käsittely” tarkoittaa kaikkea sitä, mitä Epson tekee sinua koskevilla henkilötiedoilla, niiden kerääminen, säilyttäminen, käyttäminen ja luovuttaminen mukaan luettuina.)

Epsonin toimesta tapahtuvan henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on palveluiden tarjoaminen sinulle.

Tähän sisältyvät seuraavat:

 • sinun tunnistamisesi, kun otat meihin yhteyttä
 • sen kirjaaminen, mitä on pyydetty ja mitä on toimitettu
 • palveluiden toimittaminen
 • asetustesi valvominen, jotta voit säästää aikaa, kun otat meihin yhteyttä tai teet hakuja verkkosivustollamme
 • kanssasi käydyn puhelinviestinnän ja kirjallisen viestinnän valvominen ja tallentaminen laadunvalvontaa ja vaatimustenmukaisuutta koskeviin tarkoituksiin sekä tiedusteluiden ja valitusten käsitteleminen
 • sen ymmärtäminen, mitkä Epsonin verkkosivuston osat ja mitkä tuotteet ja palvelut kiinnostavat sinua eniten
 • Epsonin verkkosivustojen ja palveluiden käytön sekä tuotteiden suorituskyvyn ymmärtäminen

Käsittelyn oikeusperuste on Epsonin tai Epson-konserniin kuuluvien yhtiöiden oikeutetut edut, jotka edellyttävät käsittelyä yhtiöiden palveluiden tarjoamiseksi.

Jos päätät antaa enemmän tietoja kuin Epson sinulta edellyttää, kyseisten tietojen käsittelyn peruste on suostumuksesi, jonka ilmaiset antamalla tietoja vapaaehtoisesti. Sinulla on oikeus perua kyseinen suostumuksesi milloin tahansa. Voit perua suostumuksesi kirjoittamalla Epsonille edellä annettuun osoitteeseen tai käymällä osoitteessa [https://www.epson.eu].

Osana käsittelyä Epson suorittaa automaattista profilointia ja päätöksentekoa, joka perustuu sen hallussa oleviin sinua koskeviin tietoihin, jotta se voisi tarjota sinulle kiinnostuksen kohteidesi kannalta oleellisempia tietoja.

Jos Epson haluaa tulevaisuudessa käsitellä tietojasi johonkin muuhun tarkoitukseen, se toimittaa sinulle ensin kyseistä tarkoitusta koskevia tietoja.

Sinun suostumuksellasi Epson käyttää henkilötietojasi myös lähettääkseen sinulle sähköisiä ja muita markkinointiviestejä (yleensä sähköpostitse), joihin voivat sisältyä seuraavat:

 • kyselyiden tekeminen ja mielipiteidesi kysyminen Epsonin tuotteista ja palveluista
 • sinua mahdollisesti kiinnostavista tuotteista tai tarjouksista ilmoittaminen sinulle
 • kampanjoista, kuten ilmaislahjoista, kilpailuista ja arvonnoista ilmoittaminen sinulle
 • markkinoiden analysoiminen ja asiakkaiden profiloiminen

Tämän oikeusperuste on sinun nimenomainen suostumuksesi. Voit perua tähän lisätarkoitukseen antamasi suostumuksen (erillään oikeudestasi vastustaa Epsonin toimesta tapahtuvaa tietojen säilytystä edellä kuvattuihin yleisiin tarkoituksiin) milloin tahansa kirjoittamalla Epsonille edellä annettuun osoitteeseen tai käymällä osoitteessa [https://www.epson.eu] tai soittamalla palvelunumeroomme, jonka numeron löydät osoitteesta [https://www.epson.eu]

Epson säilyttää tietojasi 5 vuoden ajan viimeisen yhteydenoton jälkeen. Tämän ajan jälkeen joitakin tietoja voidaan yhä säilyttää, mutta ainoastaan anonymisoidussa muodossa tai osana arkistoituja tietoja.

Epson käyttää kolmansia osapuolia suorittamaan puolestaan joitakin käsittelytoimia. Henkilötietosi voidaan luovuttaa heille osittain tai kokonaan, mutta he saavat käyttää luovutettuja tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten Epson tietojasi säilyttää, ja vain Epsonin ohjeiden mukaisesti. Ulkopuolisten käsittelijöiden lisäksi Epson saattaa luovuttaa henkilötietosi osittain tai kokonaan seuraaville:

 • pankit ja muut tahot, jotka osallistuvat tekemiesi maksujen käsittelyyn
 • organisaatiot, joiden haluat tarjoavan sinulle takuun piiriin kuulumattomia palveluita
 • jälleenmyyjät, joiden haluat auttavan sinua tuotteiden hankkimisessa tai tarkastelemisessa

”Rekisteröitynä” sinulla on lakisääteinen oikeus pyytää Epsonilta pääsyä henkilötietoihisi sekä pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista tai rajoittaa tai vastustaa niiden käyttöä. Lisäksi sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen sekä valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle.

Epsonin eurooppalaiseen tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen ”The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, The Netherlands” tai käyttämällä sähköpostiosoitetta: EDPO@epson.eu

Jos olet, tai jos tuotteesi on, EU:n ulkopuolella, Epson siirtää joitakin henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle Epson-konsernin työntekijöille kyseisellä alueella ja Epsonin alihankkijoille, joita Epson käyttää kyseisellä alueella palveluiden tarjoamiseen. Siirto tapahtuu lain edellyttämiä suojatoimia käyttäen.

Tämä ilmoitus koskee ainoastaan Epsonin palvelutietoja Jos Epson käsittelee muissa arkistoissa olevia sinua koskevia tietoja, sinulle ilmoitetaan siitä erikseen.

Annettu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukaisesti.