EKOLOGISESTI KESTÄVÄMPI TOIMITUSKETJU

Globaalisti toimivana organisaationa tavoittelemme hiilineutraaliutta ja resurssien suljettua kiertoa ja pyrimme kehittämään ympäristöteknologioita sekä tarjoamaan tuotteita ja palveluita, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia jo tuotteen elinkaaren varhaisessa vaiheessa eli hankintavaiheessa.

Pyrimme rakentamaan molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita liikekumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa. Edellytämme heiltä ehdotonta rehellisyyttä ja korkeita eettisiä toimintaperiaatteita, mutta samalla kunnioitamme heidän itsenäisyyttään ja riippumattomuuttaan. Uskomme, että yhteistyön avulla voimme paremmin vastata yhteiskunnallisiin ja kestävän kehityksen haasteisiin.

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin, ja niiden mukaisesti olemme maailmanlaajuisella tasolla asettaneet toimitusketjullemme kaksi yleistä tavoitetta:

1. Työntekijöiden oikeuksien ja turvallisuuden varmistaminen

2. Kestävän yhteiskunnan toteuttaminen

Toimittajien eettinen ohjeisto ja käytännesäännöt

Epson on maailmanlaajuisen vastuullista liiketoimintaa maailmanlaajuisissa tuotantoketjuissa edistävän Responsible Business Alliancen (RBA) -koalition jäsen, ja pyydämme toimittajiamme noudattamaan samoja korkeita eettisiä periaatteita kuin mitä me itse noudatamme. Uskomme, että yhteistyön avulla voimme paremmin vastata yhteiskunnallisiin ja kestävän kehityksen haasteisiin.

Epson-konsernin toimittajille antamissa ohjeissa on käytännesäännöt, joissa määritetään mitä odotamme toimittajiltamme työvoiman, terveyden ja turvallisuuden, ympäristön, etiikan ja hallintajärjestelmien suhteen. Ne perustuvat RBA:n käytännesääntöihin, ja kaikkien Epson Europen toimittajien odotetaan noudattavan niitä.

Vastuulliset mineraalit

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että Epsonin tuotteet sisältävät vastuullisesti tuotettuja mineraaleja. Pyrimme lisäämään tietoisuutta mineraalien vastuullisen tuottamisen normeista koko toimitusketjussamme sekä tuotantolaitoksissamme kaikkialla maailmassa.

Euroopan jakelukeskus

Pääasiallinen Euroopan jakelukeskuksemme sijaitsee Saksan Bedburgissa, jossa hallinnoidaan tavaroiden tuontia ja vientiä. Keskitymme varastotoiminnoissamme kestävän kehityksen aloitteisiin ja pyrimme minimoimaan sekä alku- että loppupään (upstream, downstream) kuljetusten CO2-päästöt.

Lue lisää vastuullisuudesta Epsonilla