Tietosuojailmoitus

Henkilötiedot, jotka ovat Epsonin hallussa tarjouskampanjoihin liittyen

Päivitetty viimeksi marraskuussa 2023

Epson välittää tietosuojastasi, ja tämä ilmoitus sisältää tietoja Epsonin markkinointitietokannassa ja siihen liittyvissä järjestelmissä tarjouskampanjoita varten säilytetyistä, sinua asiakkaana koskevista henkilötiedoista.

Mitä henkilötietoja Epson kerää ja säilyttää
(henkilötiedot ovat mitä tahansa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan elävään henkilöön liittyviä tietoja)

Epson säilyttää (ja säilyttää tulevaisuudessa) henkilötietoja, jotka päätät antaa Epsonille, mukaan lukien tiedot, jotka annat rekisteröityessäsi Epsonin tarjouskampanjoihin, ja tiedot, jotka koskevat Epsonin vuorovaikutusta ja kanssakäymistä sinun kanssasi. Edellä mainitut tiedot sisältävät myös evästeiden ja muiden vastaavien työkalujen kautta kerätyt henkilötiedot.

Näitä henkilötietoja voivat olla:

 • *

  **Henkilöllisyys- ja yhteystiedot:** Perusyhteystiedot, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, jotka toimitit rekisteröityessäsi.

 • *

  **Tarjouskampanja- ja ostotiedot:** Tiedot tarjouskampanjasta, johon osallistut, mukaan lukien ostotodiste (jos ehdot edellyttävät).

 • Tekniset tiedot: Internet-protokollan (IP) osoite, kirjautumistietosi, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykeasetus ja sijainti, selaimen liitännäisten tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta sekä muu teknologia laitteissa, joilla käytät tätä verkkosivustoa.

 • Käyttötiedot: tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoamme.

Rekisterinpitäjä

Epson Europe B.V. on henkilötietojesi rekisterinpitäjä.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, The Netherlands (Alankomaat).

Epsonin suorittaman henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus
(”
käsittely” tarkoittaa kaikkia toimia, joita Epson ja/tai sen tytäryhtiöt suorittavat sinua koskevilla henkilötiedoilla).

Epsonin toimesta tapahtuvan henkilötietojesi käsittelyn ja keräämisen ainoa tarkoitus on tarjouskampanjan hallinnointi.

Henkilötietojesi säilyttämisen oikeusperuste

Tämän ensisijaisen tarkoituksen oikeusperuste on kanssasi solmitun sopimuksen täytäntöönpaneminen, joka edellyttää käsittelyä.

Jos päätät antaa enemmän tietoja kuin Epson sinulta edellyttää, kyseisten tietojen käsittelyn peruste on suostumuksesi, jonka ilmaiset antamalla tietoja vapaaehtoisesti. Sinulla on oikeus perua kyseinen suostumuksesi milloin tahansa. Voit perua suostumuksesi kirjoittamalla kirjeen Epsonille edellä annettuun osoitteeseen tai seuraavan linkin kautta Ota meihin yhteyttä omista tiedoistasi.

Osana käsittelyä Epson saattaa suorittaa automaattista profilointia ja päätöksentekoa, joka perustuu sen hallussa oleviin sinua koskeviin tietoihin, jotta se voisi tarjota sinulle kiinnostuksen kohteidesi kannalta oleellisempia tietoja.

Jos Epson haluaa tulevaisuudessa käsitellä tietojasi johonkin muuhun tarkoitukseen, se toimittaa sinulle ensin kyseistä tarkoitusta koskevia tietoja.

Sinun suostumuksellasi Epson käyttää henkilötietojasi myös lähettääkseen sinulle sähköisiä markkinointiviestejä (yleensä sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai push-ilmoituksilla), joihin voivat sisältyä seuraavat:

 • kyselyiden tekeminen ja mielipiteidesi kysyminen Epsonin tuotteista ja palveluista

 • ilmoitukset sinua mahdollisesti kiinnostavista tuotteista tai tarjouksista

 • ilmoitukset kampanjoista, kuten ilmaislahjoista, kilpailuista ja arvonnoista

 • markkinoiden analysoiminen ja asiakkaiden profiloiminen

 • tapahtumakutsut.

Lisäksi Epson voi käyttää mainoskumppaneiden (esim. Google) tarjoamia työkaluja, jotka voivat tunnistaa laitteesi ja toimittaa sinulle mainoksia. Tiedot voivat sisältää laitetunnuksesi, IP-osoitteesi ja tiedot selaimestasi tai käyttöjärjestelmästäsi tai muun koodatussa muodossa olevan tunnisteen. Palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja hajautetussa tai tunnistamattomassa muodossa.

Tämän oikeusperuste on sinun nimenomainen suostumuksesi. Voit perua tähän lisätarkoitukseen antamasi suostumuksen (erillään oikeudestasi vastustaa Epsonin toimesta tapahtuvaa tietojen käsittelyä edellä kuvattuihin yleisiin tarkoituksiin) milloin tahansa kirjoittamalla Epsonille edellä annettuun osoitteeseen tai seuraavan linkin kautta: Ota meihin yhteyttä omista tiedoistasi.

Kuinka kauan Epson säilyttää tietojani?

Epson säilyttää henkilötietojasi 3 kuukauden ajan sen jälkeen, kun tarjouskampanjan hallinnointi on päättynyt. Tämän jälkeen ne poistetaan, paitsi mikäli on olemassa lain sanelema velvoite säilyttää niitä pankki- tai verotietoja varten. Tämän ajan jälkeen joitakin tietoja voidaan yhä säilyttää, mutta ainoastaan anonymisoidussa muodossa tai osana arkistoituja tietoja.

Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään siinä tapauksessa, että laissa tai asetuksessa edellytetään pidennettyjä säilytysaikoja, ja Epsonin laillisten oikeuksien vahvistamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

Mitä henkilötietoja Epson jakaa kolmansille osapuolille ja siirtää ETA-alueen ulkopuolelle

Epson käyttää kolmansia osapuolia suorittamaan puolestaan joitakin käsittelytoimia. Henkilötietosi voidaan luovuttaa heille osittain tai kokonaan, mutta he saavat käyttää luovutettuja tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten Epson tietojasi säilyttää, ja vain Epsonin ohjeiden mukaisesti. Ulkopuolisten käsittelijöiden lisäksi Epson saattaa luovuttaa henkilötietosi osittain tai kokonaan seuraaville:

 • *

  pankit ja muut tahot, jotka osallistuvat tekemiesi maksujen käsittelyyn.

Osa tällaisista kolmansista osapuolista sijaitsee ETA-alueen ulkopuolella, joten kun henkilötietojasi käsitellään heidän toimestaan, niitä siirretään ETA-alueen ulkopuolelle.

Epson jakaa henkilötietojasi Epsonin konserniyhtiöiden kanssa. Tähän sisältyy henkilötietojesi siirtäminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

Jos olet ETA-alueen ulkopuolisessa maassa, henkilötietojasi siirretään myös kyseiseen (edellä kuvattuun) maahan.

Aina kun Epson siirtää henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle, Epson varmistaa, että niille taataan samantasoinen suojaus, toteuttamalla vähintään yksi seuraavista suojatoimista:

 • Epson siirtää henkilötietojasi vain maihin, joiden Euroopan komissio on katsonut tarjoavan riittävän suojatason henkilötiedoille.

 • Kun Epson jakaa henkilötietojasi Epsonin yrityksissä tai käyttää tiettyjä kolmansia osapuolia, Epson käyttää henkilötietojen siirtämisessä kolmansiin maihin Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuksia, jotka antavat henkilötiedoille saman suojan kuin Euroopassa.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja mekanismista, jota käytämme siirtäessämme henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoturva

Epsonilla on käytössään turvatoimia, joilla suojataan tietojasi ja estetään henkilötietojesi vahingossa tapahtuva häviäminen, niiden käyttö tai niihin pääsy luvattomalla tavalla, niiden muuttaminen tai niiden luovuttaminen. Lisäksi Epson antaa pääsyn henkilötietoihisi työntekijöille, edustajille, alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille tiedonsaantitarpeen perusteella. He käsittelevät henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti, ja heitä koskee salassapitovelvollisuus.

Epsonilla on käytössään menettelyjä epäillyn henkilötietojen tietoturvaloukkauksen käsittelyä varten, ja Epson ilmoittaa sinulle ja kaikille sovellettaville viranomaisille rikkomuksesta, jos meillä on siihen lain mukaan velvollisuus.

Yhteydenotto Epsonin tietosuojavastaavaan

Rekisterinpitäjään ja eurooppalaiseen tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä kirjoittamalla kirjeen seuraavaan osoitteeseen

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
The Netherlands (Alankomaat).

tai sähköpostitse: edpo@epson.eu

Yhteyden ottaminen Epsoniin oikeuksiesi käyttämiseksi

”Rekisteröitynä” sinulla on lakisääteinen oikeus pyytää Epsonilta pääsyä henkilötietoihisi sekä pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista tai rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen sekä valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle.

Anna henkilötietosi Epsonille tällä lomakkeella, niin voimme vahvistaa henkilöllisyytesi. Joissakin olosuhteissa saatamme pyytää sinua esittämään meille muita henkilötodistuksia, kuten passisi tai ajokorttisi.

Voit käyttää lakisääteisiä oikeuksiasi milloin tahansa kirjoittamalla viestin ja lähettämällä sen meille yllä olevien yhteystietojen avulla tai seuraavana linkin kautta Ota meihin yhteyttä omista tiedoistasi.