Markkinointia ja Epson-verkkokauppaa koskeva tietosuojalausunto*

Päivitetty viimeksi joulukuussa 2021

Epson välittää yksityisyydestäsi, ja tässä tietosuojalausekkeessa annetaan tietoja henkilötiedoistasi (nähtynä asemastasi asiakkaana), joita säilytetään Epsonin markkinointitietokannassa, Epson Store -verkkokaupan tietokannassa ja Epsonin pääverkkosivustoon liittyvissä järjestelmissä.

(Sinun ei tarvitse rekisteröityä tai antaa mitään henkilötietoja käyttääksesi Epsonin pääverkkosivustoja. Jos haluat rekisteröityä Epsonin verkkosivustoille tai palveluihin, sinun tarvitsee vain antaa sähköpostiosoitteesi (sekä vahvistus siitä, että olet yli 16-vuotias). Kaikkien muiden tietojen antaminen rekisteröinnin yhteydessä ovat valinnaista).

Mitä henkilötietoja Epson kerää ja säilyttää
(henkilötiedot ovat mitä tahansa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan elävään henkilöön liittyviä tietoja)

Epson säilyttää (ja säilyttää tulevaisuudessa) henkilötietoja, jotka päätät antaa Epsonille, mukaan lukien tiedot, jotka annat rekisteröityessäsi Epsonin verkkosivustoille, ja tiedot, jotka koskevat Epsonin vuorovaikutusta ja kanssakäymistä sinun kanssasi. Edellä mainitut tiedot sisältävät myös evästeiden ja muiden vastaavien työkalujenkautta kerätyt henkilötiedot.

Näitä henkilötietoja voivat olla:

 • Henkilöllisyys- ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja maksutapa.

 • Ostostiedot: Tiedot, joita on kerätty Epsonin omista järjestelmistä ja jotka liittyvät verkkosivuston verkkokauppasivujen kautta tekemisiisi ostoksiin (myös keskeneräisiin ostoksiin).

 • Markkinointi- ja viestintätiedot: asetuksesi ja valintasi koskien markkinointiviestien vastaanottamista meiltä ja kolmansilta osapuoliltamme sekä viestintää koskevat asetuksesi ja -valintasi.

 • Tekniset tiedot: Internet-protokollan (IP) osoite, kirjautumistietosi, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykeasetus ja sijainti, selaimen liitännäisten tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta sekä muu teknologia laitteissa, joilla käytät tätä verkkosivustoa.

 • Käyttötiedot: tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoamme.

Rekisterinpitäjä
Epson Europe B.V. on henkilötietojesi rekisterinpitäjä.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Alankomaat.

Epsonin suorittaman henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus
(”käsittely” tarkoitus tarkoittaa kaikkia toimintoja, joita Epson ja/tai sen tytäryhtiöt suorittavat sinua koskevilla henkilötiedoilla).

A) Markkinointia varten

Epsonin toimesta tapahtuvan henkilötietojesi (jotka liittyvät asiakkuuteesi) käsittelyn ensisijainen tarkoitus on tuotteiden markkinoiminen, mukaan lukien sinulle lähetettävä suoramarkkinointi (tavallisesti sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestein, push-ilmoituksin), johon kuuluu:

 • sinun tunnistamisesi, kun otat meihin yhteyttä

 • asetustesi valvominen, jotta voit säästää aikaa, kun teet hakuja verkkosivustollamme

 • markkinointikampanjoihin osallistumista koskevien pyyntöjesi käsitteleminen

 • kanssasi käydyn puhelinviestinnän ja kirjallisen viestinnän valvominen ja tallentaminen laadunvalvontaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevia tarkoituksia varten sekä valitustesi ja tiedusteluidesi käsitteleminen

 • sen ymmärtäminen, mitkä Epsonin verkkosivuston osat ja mitkä tuotteet ja palvelut kiinnostavat sinua eniten.

B) Epsonin Store -verkkokauppaa varten

Epsonin toimesta tapahtuvan henkilötietojesi käsittelyn ensisijainen tarkoitus on maksutapahtumien suorittaminen ja kirjaaminen (kesken jääneet maksutapahtumat mukaan lukien) Epson Store -verkkosivuston kautta. Toissijainen tarkoitus:

 • yksityiskohtaisten tietojesi, asetustesi ja kiinnostuksen kohteidesi tallentaminen, jotta voit säästää aikaa, kun käytät verkkosivustojamme, ja sen ymmärtäminen, mitkä Epsonin verkkosivuston osat ja mitkä tuotteet ja palvelut kiinnostavat sinua eniten, sekä tarjousten räätälöiminen sinua varten

 • sinun toimestasi ja muiden toimesta tapahtuvan Epsonin verkkosivustojen käytön analysoiminen

 • kaiken kanssasi käydyn viestinnän valvominen ja tallentaminen laadunvalvontaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevia tarkoituksia varten sekä tällaisen viestinnän yhteydessä ilmoitettujen ongelmien käsitteleminen.

Henkilötietojesi säilyttämisen oikeusperuste

A) Oikeutetut edut markkinointitoimintaan

Käsittelyn oikeusperuste on Epsonin tai Epson-konserniin kuuluvien yhtiöiden oikeutetut edut, jotka edellyttävät käsittelyä markkinointitoimien suorittamiseksi.

B) Sopimuksen toteuttaminen Epson Store -verkkokauppaa varten

Tämän ensisijaisen tarkoituksen oikeusperuste on kanssasi solmitun sopimuksen täytäntöönpaneminen, joka edellyttää käsittelyä. Toissijaisen tarkoituksen peruste on Epsonin tai Epson-konserniin kuuluvien yhtiöiden oikeutetut edut, jotka edellyttävät käsittelyä yhtiöiden markkinoiden ja asiakkaiden ymmärtämiseksi.

C) Antamasi nimenomainen suostumus muissa tapauksissa

Jos päätät antaa enemmän tietoja kuin Epson sinulta edellyttää, kyseisten tietojen käsittelyn peruste on suostumuksesi, jonka ilmaiset antamalla tietoja vapaaehtoisesti. Sinulla on oikeus perua kyseinen suostumuksesi milloin tahansa. Voit perua suostumuksesi kirjoittamalla kirjeen Epsonille edellä annettuun osoitteeseen tai seuraavan linkin kautta ContactUsAboutYourData.

Osana käsittelyä Epson suorittaa automaattista profilointia ja päätöksentekoa, joka perustuu sen hallussa oleviin sinua koskeviin tietoihin, jotta se voisi tarjota sinulle kiinnostuksen kohteidesi kannalta oleellisempia tietoja.

Jos Epson haluaa tulevaisuudessa käsitellä tietojasi johonkin muuhun tarkoitukseen, se toimittaa sinulle ensin kyseistä tarkoitusta koskevia tietoja.

Sinun suostumuksellasi Epson käyttää henkilötietojasi myös lähettääkseen sinulle sähköisiä markkinointiviestejä (yleensä sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai push-ilmoituksilla), joihin voivat sisältyä seuraavat:

 • kyselyiden tekeminen ja mielipiteidesi kysyminen Epsonin tuotteista ja palveluista

 • sinua mahdollisesti kiinnostavista tuotteista tai tarjouksista ilmoittaminen sinulle

 • kampanjoista, kuten ilmaislahjoista, kilpailuista ja arvonnoista ilmoittaminen sinulle

 • markkinoiden analysoiminen ja asiakkaiden profiloiminen

 • tapahtumakutsut.

Tämän oikeusperuste on sinun nimenomainen suostumuksesi. Voit perua tähän lisätarkoitukseen antamasi suostumuksen (erillään oikeudestasi vastustaa Epsonin toimesta tapahtuvaa tietojen käsittelyä edellä kuvattuihin yleisiin tarkoituksiin) milloin tahansa kirjoittamalla Epsonille edellä annettuun osoitteeseen tai seuraavan linkin kautta: ContactUsAboutYourData.

Kuinka kauan Epson säilyttää tietojani markkinointia varten

Epson säilyttää tietojasi 2 vuoden ajan viimeisen yhteydenottosi jälkeen. Tämän ajan jälkeen joitakin tietoja voidaan yhä säilyttää, mutta ainoastaan anonymisoidussa muodossa tai osana arkistoituja tietoja.

Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään siinä tapauksessa, että laissa tai asetuksessa edellytetään pidennettyjä säilytysaikoja, ja Epsonin laillisten oikeuksien vahvistamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

A) Epsonin Store -verkkokauppaa varten

Epson säilyttää henkilötietojasi 10 vuoden ajan viimeisen yhteydenoton jälkeen. Tämän ajan jälkeen joitakin tietoja voidaan yhä säilyttää, mutta ainoastaan anonymisoidussa muodossa tai osana arkistoituja tietoja.

Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään siinä tapauksessa, että laissa tai asetuksessa edellytetään pidennettyjä säilytysaikoja, ja Epsonin laillisten oikeuksien vahvistamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

Mitä henkilötietoja Epson jakaa kolmansille osapuolille ja siirtää ETA-alueen ulkopuolelle

Epson käyttää kolmansia osapuolia suorittamaan puolestaan joitakin käsittelytoimia. Henkilötietosi voidaan luovuttaa heille osittain tai kokonaan, mutta he saavat käyttää luovutettuja tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten Epson tietojasi säilyttää, ja vain Epsonin ohjeiden mukaisesti.

Osa tällaisista kolmansista osapuolista sijaitsee ETA-alueen ulkopuolella, joten kun henkilötietojasi käsitellään heidän toimestaan, niitä siirretään ETA-alueen ulkopuolelle.

Epson jakaa henkilötietojasi Epsonin konserniyhtiöiden kanssa. Tähän sisältyy henkilötietojesi siirtäminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

Jos olet ETA-alueen ulkopuolisessa maassa, henkilötietojasi siirretään myös kyseiseen (edellä kuvattuun) maahan.

Aina kun Epson siirtää henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle, Epson varmistaa, että niille taataan samantasoinen suojaus, toteuttamalla vähintään yksi seuraavista suojatoimista:

 • Epson siirtää henkilötietojasi vain maihin, joiden Euroopan komissio on katsonut tarjoavan riittävän suojatason henkilötiedoille.

 • Kun Epson jakaa henkilötietojasi Epsonin yrityksissä tai käyttää tiettyjä kolmansia osapuolia, Epson käyttää henkilötietojen siirtämisessä kolmansiin maihin Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuksia, jotka antavat henkilötiedoille saman suojan kuin Euroopassa.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja mekanismista, jota käytämme siirtäessämme henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoturva

Epsonilla on käytössään turvatoimia, joilla suojataan tietojasi ja estetään henkilötietojesi vahingossa tapahtuva häviäminen, niiden käyttö tai niihin pääsy luvattomalla tavalla, niiden muuttaminen tai niiden luovuttaminen. Lisäksi Epson antaa pääsyn henkilötietoihisi työntekijöille, edustajille, alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille tiedonsaantitarpeen perusteella. He käsittelevät henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti, ja heitä koskee salassapitovelvollisuus.

Epsonilla on käytössään menettelyjä epäillyn henkilötietojen tietoturvaloukkauksen käsittelyä varten, ja Epson ilmoittaa sinulle ja kaikille sovellettaville viranomaisille rikkomuksesta, jos meillä on siihen lain mukaan velvollisuus.

Yhteydenotto Epsonin tietosuojavastaavaan
Rekisterinpitäjään ja eurooppalaiseen tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä kirjoittamalla kirjeen seuraavaan osoitteeseen

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
The Netherlands (Alankomaat)

tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen edpo@epson.eu

Yhteyden ottaminen Epsoniin oikeuksiesi käyttämiseksi

”Rekisteröitynä” sinulla on lakisääteinen oikeus pyytää Epsonilta pääsyä henkilötietoihisi sekä pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista tai rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen sekä valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle.

Anna henkilötietosi Epsonille tällä lomakkeella, niin voimme vahvistaa henkilöllisyytesi. Joissakin olosuhteissa saatamme pyytää sinua esittämään meille muita henkilötodistuksia, kuten passisi tai ajokorttisi.

Voit käyttää lakisääteisiä oikeuksiasi milloin tahansa kirjoittamalla viestin ja lähettämällä sen meille yllä olevien yhteystietojen avulla tai seuraavana linkin kautta ContactUsAboutYourData.

*Huomaa, että Epson-verkkokauppa ei ole käytettävissä kaikissa maissa.