VISIO JA STRATEGIA

VISIO JA STRATEGIA

Johdanto

Meillä kaikilla on osamme paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Epsonille kestävän kehityksen yrityksenä oleminen tarkoittaa sitä, että organisaation kaikkiin näkökohtiin kiinnitetään huomiota – aina pienimmästä lampusta suurimpaan tehtaaseen.

Yhteiskuntavastuustrategia

Epson pyrkii jatkuvasti lisäämään tietoisuutta kansainvälisistä yhteiskunnallisista ongelmista. Yhtenä tavoitteenamme on rakentaa luottamusta luomalla innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla paikalliset yhteisöt voivat kasvaa ja menestyä. Jatkuva yhteiskuntavastuutoimintamme auttaa parantamaan maailmaa, ja se on Epsonin johtamisstrategian keskeinen elementti.

Kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet

”Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” ‑toimintaohjelma hyväksyttiin YK:n vuonna 2015 pidetyssä kestävän kehityksen huippukokouksessa, johon osallistui yli 150 maailman johtajaa.

Toimintaohjelma sisältää 17 ihmisiä, planeettaa ja hyvinvointia koskevaa kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 tarkempaa kohdetta näitä tavoitteita varten.

Kuten johtamisstrategiassa todettiin, Epson pyrkii kehittymään edistykselliseksi yritykseksi, ja Epson katsoo tämän tavoitteen olevan sopusoinnussa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamisen kanssa.

Hallinnointi

Epsonin yhteiskuntavastuuosasto raportoi suoraan yrityksen pääjohtajalle. Yhteiskuntavastuun kansainvälinen johtaja kuuluu Seiko Epsonin johtoryhmään ja vastaa yleisesti Epson-konsernin yhteiskuntavastuutoiminnasta.

Yhteiskuntavastuuorganisaatio

CSR Management Office -yksikön tehtävänä on edistää Epson-konsernin yhteiskuntavastuutoimintoja ja auttaa Epsonia kehittymään edistykselliseksi yritykseksi.

Tärkeimmät yhteiskuntavastuuteemat

Johtamisstrategiassamme ilmoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja kehittyäksemme edistykselliseksi yritykseksi uskomme, että on tärkeää tunnistaa haasteet ja vastata niihin myönteisellä yritystoiminnalla.

Epson valitsi yhteiskuntavastuuteemat vuonna 2017 ISO 26000 ‑standardissa ja muissa lähteissä määritettyjen yhteiskunnallisten ongelmien perusteella. Arvioimme teemat sekä omasta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja priorisoimme tärkeimmät teemat ”Key CSR Themes (Materiality)” -dokumentissa. Perehdy tärkeimpiin yhteiskuntavastuuteemoihimme alla.

YDINLIIKETOIMINTAYHTEISKUNTAYMPÄRISTÖHALLINNOINTI
Johtavaan teknologiaan perustuvien uusien tuotteiden ja palveluiden luominenTuotteiden laatu ja viestintäEnergian ja resurssien tehokas käyttäminenVaatimusten noudattaminen
Kansainvälisten yhteiskunnallisten trendien mukainen liiketoimintaKuluttajien terveys ja turvallisuusIlmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminenTietoturvan parantaminen
Tuottavuuden parantaminen ICT:n avullaMonimuotoisuuden edistäminenYmpäristön suojeleminen tuotteiden ja palveluiden avulla
Tuotteiden kilpailukykyHenkilöstöhallinnon kehittäminen, rekrytointi ja työntekijöiden säilyttäminen
Strateginen markkinointiIhmisoikeuksien kunnioittaminen
Toimitusketjun hallinta

Sitoutuminen

Yhteiskunnan jäsenenä Epson toimii yrityksenä yhteiskuntavastuullisesti muun muassa vaatimusten noudattamisen, ihmisoikeuksien, ympäristön suojelemisen, työvoiman monimuotoisuuden ja toimitusketjun hallinnan osalta. Suhtaudumme näihin ja muihin yhteiskunnallisiin asioihin vakavasti ja pyrimme kehittämään niihin ratkaisuja. Tavoitteenamme on kehittää Epsonista korvaamaton yritys harjoittamalla eettistä liiketoimintaa ja keskittymällä parantamaan maailmaa tarjoamillamme tuotteilla ja palveluilla.

Raportointi

Olemme sitoutuneet avoimeen toimintaan ja dokumentoineet yhteiskuntavastuutoimintaamme vuodesta 1999 alkaen.

Palkinnot

Epsonin sitoutuminen paremman tulevaisuuden rakentamiseen on tunnistettu ympäri Eurooppaa.

Lue lisää yritysten sosiaalisesta vastuusta