Epson ja ympäristö

Epson ja ympäristö

Yhtenä johtavista yhtiöistä asiakirjojen tulostuksen ja tuotannon alalla pidämme velvollisuutenamme osallistua aktiivisesti globaalien resurssien vastuulliseen hallintaan. Yhtiön ympäristökäytäntöjen kohteena ovat tämän päivän haasteet paremman huomisen turvaamiseksi lapsillemme ja itsellemme.

Ympäristövisio 2050

Ensimmäinen ja yksinkertaisin vaihe on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Nykyään on ilmiselvää, että maapallon kantokyky on rajallinen. Epsonin aikomuksena on saavuttaa 90 %:n vähennys tuotteidensa hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2050 mennessä.

Lisätietoja

Tavoitteet 2025

Tavoitteita, joihin olemme sitoutuneet, ei voi saavuttaa päivässä. Jotta emme eksyisi tehtävän laajuuteen, on tärkeää määrittää välivaiheita , jotka johtavat visiomme toteutumiseen. Julkaisemme lisätietoja jo tekemistämme toimenpiteistä säännöllisesti.

Lisätietoja

Ympäristöhistoria

Projektien historia alkoi pakollisesta ympäristönsuojeluohjelmasta, joka tuotti hyviä tuloksia yli 40 vuoden ajan. 1990-luvun loppuun asti Epson julkaisi saavutuksensa vuosittaisessa ympäristöraportissa. Uuden vuosituhannen alusta saakka Epson on taas laajentanut toiminta-alaansa, ja nykyään yhtiö on aktiivinen niin metsien uudelleenistutusprojekteissa, energianhallinnassa kuin nollapäästöohjelmissa .

Lisätietoja

Globaali ympäristöarvolupaus

Viestimme on yksinkertainen ja se ymmärretään maailmanlaajuisesti: “Tulevaisuuden tuotteita”. Nämä yksinkertaiset sanat kuitenkin sisältävät koko joukon lausuntoja, joiden avulla voimme joka päivä tehdä parhaamme asiakkaidemme, liiketoimintakumppaniemme ja ympäristömme kannalta.

Lisätietoja

Elinkaariajattelu

Ensimmäisestä luonnoksesta aina kierrätysprosessiin saakka: Kaikki tuotteemme kehitetään niin, että niiden elinkaari on ekologisesti kestävä. Tämä on ympäristöystävällisten tuotteidemme avainstrategia , ja se vie pyrkimyksemme vähentää ympäristövaikutustamme myös yhtiön ulkopuolelle asiakkaiden koteihin ja toimistoihin.

Lisätietoja

Uusi näkökulma

Sitoutumisemme ei pääty Epsonin tuotantolaitosten ulko-ovelle. Pyrkimyksemme vaikuttavat jo asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme päivittäisiin työrutiineihin.

Lisätietoja

Tuotteet

Kaikki tuotteemme suunnitellaan ekologisesti kestävän elinkaaren mukaisiksi. Ympäristöystävällisen suunnittelun sekä kaikkien tuotteidemme kaikkien ekologisesti merkittävien tietojen antamisen lisäksi tämä merkitsee vaarallisten aineiden poistamista koko tuotevalikoimastamme.

Lisätietoja

Tuotanto

Tuotantoprosessiemme ekologinen optimointi on ydinalueita, joilla käytäntöjämme toteutetaan. Keskitymme lähinnä ilmaston lämpenemisen ehkäisyyn, päästöjen estämiseen ja kemiallisten aineiden hallintaan. Lisäksi suuntaamme pyrkimyksiämme esimerkiksi parannettuun kuljetusjärjestelmään, hyvin suunniteltuun veden- ja aineenhallintaan sekä sertifioituun ympäristöriskien hallintaan.

Lisätietoja

Tuotteiden kierrätys

Tuotteidemme vastuullinen ja tehokas käsittely sen jälkeen, kun asiakkaamme ja liiketoimintakumppanimme ovat lakanneet käyttämästä niitä, on tärkeää. Se on niin tärkeää, että kierrätysstrategia on mukana jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Kaikki valmiit tuotteemme ovat vuoden 2005 WEEE-direktiivin mukaisia. Kulutustavaroille, kuten mustepatruunoille, olemme perustaneet keräysjärjestelmän, joka varmistaa, että tyhjät patruunat palautuvat turvallisesti Epsonille.

Lisätietoja

Ympäristö ja yhteisö

Pidämme velvollisuutenamme tarjota tukea ja strategioitamme maailmanlaajuiselle yhteisölle. Yhdessä asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme kanssa olemme kehittäjinä ja osallistujina ohjelmissa, jotka toteuttavat ekologista ajattelua ja vastuullisuutta eri aloilla, kuten yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa, ympäristötekniikassa, ympäristöviestinnässä tai ympäristökoulutuksessa.

Lisätietoja

Ympäristönhallinta

Kaikki pyrkimyksemme sitoutuneeseen ympäristönsuojeluun juontavat juurensa yleisestä johtamisstrategiastamme. Se vastaa yhteiskunnan toivetta minimoida ympäristövaikutukset maailmassamme. Epsonin missiona on toimia tämän toiveen mukaisesti ja suojella tulevaisuuttamme. Käyttöön otettu ympäristönhallintajärjestelmä sekä ympäristöriskien hallinta auttavat meitä saavuttamaan nämä tavoitteet.

Lisätietoja

Ympäristötiedot

Huolehtiaksemme yrityksemme yhteiskunnallisesta vastuusta tavoitteenamme on puuttua ympäristöongelmiin tuottamalla asiakkaidemme ja yhteiskunnan odotukset ylittävää lisäarvoa.

Lisätietoja