EPSON JA YMPÄRISTÖ

Kuva "The big picture" © ESA/NASA

Epson ja ympäristö

Meillä kaikilla on rooli paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Epsonille kestävän kehityksen yrityksenä oleminen tarkoittaa sitä, että organisaation kaikkiin näkökohtiin kiinnitetään huomiota – aina pienimmästä lampusta suurimpaan tehtaaseen. Se lisää innovointiamme, vauhdittaa kasvuamme, motivoi työvoimaamme ja lopulta antaa takaisin yhteiskunnalle. Se kuuluu myös olennaisena osana työskentelyymme kumppaneidemme kanssa toimitusketjussa.

Ympäristövisio 2050

Epsonin visio on olla osa kiertotalouden ketjua ja käyttää tehokasta, kompaktia ja tarkkaa teknologiaansa saavuttaakseen merkityksellisen roolin kestävän kehityksen kiertotaloudessa

Epson lopettaa hiilen ja maanalaisten luonnonvarojen1 käytön vuoteen 2050 mennessä kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja yhteisöjen rikastuttamiseksi.

”Olemme sitoutuneita tarjoamaan yrityksille kaikkialla Euroopassa selkeän ’vihreän vaihtoehdon’ heidän käyttämissään tuotteissa”, kertoo Epson Europen pääjohtaja Yoshiro Nagafusa. ”Kuulen asiakkailta päivittäin heidän tarpeestaan ympäristöystävälliselle, kustannustehokkaalle ja suorituskykyiselle tekniikalle. Juuri tähän tarpeeseen Epson onkin vastannut. Tämän saavutuksen ovat mahdollistaneet kumulatiivisten etujen ohella yritysasiakkaamme, jotka ovat tehneet valinnan siirtyä lasertekniikasta mustesuihkutekniikkaan.”

Tavoitteet 2025

Osana 2025 yritysvisiotamme haluamme vaikuttaa kestävän yhteiskunnan kehitykseen vähentämällä tehokkaan, kompaktin ja tarkan tekniikkamme avulla tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ympäristövaikutusta

Epsonin kaltaisilla suuryrityksillä on mahdollisuus aikaansaada muutoksia nopeimmin, kun otetaan huomioon niiden toimintasäde globaaleissa toimitusketjuissa ja vaikutus tuotekehityksessä, ja näin tehdä kiertotalousmallista totta. Vielä nykyajan digitaalisessa maailmassa 77 % työntekijöistä EU5-maissa piti tulostinta olennaisena liiketoimintatyökaluna2. Lisäksi tutkimus vahvistaa, että painettua tekstiä ymmärretään ja siihen keskitytään paremmin ja se pienentää stressitasoa digitaalisiin näyttöihin verrattuna3. Esimerkiksi WorkForce Pro -mustesuihkutulostimemme käyttävät jopa 96 % vähemmän energiaa, tuottavat jopa 94 % vähemmän jätettä ja aiheuttavat jopa 92 % vähemmän CO2-päästöjä vastaaviin lasertulostimiin verrattuna4.

Nykyisten tuotteiden suunnittelun ja suorituskyvyn kehittämisen lisäksi kiertotalouden periaatteiden soveltaminen on vaatinut Epsonin miettimään liiketoimintaansa uudessa valossa. Olemme aloittaneet kiertotalousprojektimme varmistaaksemme, että tämä ajattelumalli on käytössä koko yrityksessämme ja työyhteisössämme. Esimerkkinä voisi olla tulostinpatruunoiden kierrättäminen Epson Telfordissa ja kolmannen osapuolen sertifiointi koko prosesseissamme.

Kuva © Charlie Waite

Ympäristöhistoria

Epsonin ympäristöhankkeiden ja -käytäntöjen historia alkoi pakollisesta ympäristönsuojeluohjelmasta, joka tuotti hyviä tuloksia yli 40 vuoden ajan. 1990-luvun loppuun asti Epson julkaisi saavutuksensa vuosittaisessa ympäristöraportissa. Uuden vuosituhannen alusta Epson on laajentanut ympäristötoimintaansa, ja nykyään yhtiö on aktiivinen niin metsien uudelleenistutusprojekteissa, energianhallinnassa kuin nollapäästöohjelmissa. Lue lisää Epsonin merkkipaaluista ympäristön saralla.

Globaali ympäristöarvolupaus

Viestimme on yksinkertainen: "Tulevaisuuden tuotteita". Nämä yksinkertaiset sanat kuitenkin sisältävät lausunnon, jonka avulla voimme joka päivä tehdä parhaamme asiakkaidemme, liiketoimintakumppaniemme ja ympäristömme kannalta.

Elinkaariajattelu

Ensimmäisestä luonnoksesta aina kierrätysprosessiin saakka: Kaikki tuotteemme kehitetään niin, että niiden elinkaari on ekologisesti kestävä. Tämä on ympäristöystävällisten tuotteidemme avainstrategia, ja se vie pyrkimyksemme vähentää ympäristövaikutustamme myös yhtiön ulkopuolelle asiakkaiden koteihin ja toimistoihin.

Me asetamme konkreettisia tavoitteita ympäristövaatimuksille, jotka pitäisi saavuttaa tuotesuunnitteluvaiheessa. Olemme lisäksi ottaneet käyttöön DfE (design-for-environment) -ympäristönsuunnitteluprosessin, jossa arvioimme onnistumistamme suunnitteluvaiheessa ja sen jälkeen.

Ympäristönhallinta

Meillä kaikilla on rooli paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Epsonille kestävän kehityksen yrityksenä oleminen tarkoittaa sitä, että organisaation kaikkiin näkökohtiin kiinnitetään huomiota – aina pienimmästä lampusta suurimpaan tehtaaseen.

Epson-konsernin liiketoimintayksiköt laativat omat ympäristötoimintasuunnitelmansa ja toteuttavat toimintaansa ympäristönhallintajärjestelmää käyttäen. Tarkistamme suunnitelmien toteutumisen tekemällä sisäisiä arviointeja, ja ryhdymme tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

Uusi näkökulma

Sitoutumisemme ei pääty Epsonin tuotantolaitosten ulko-ovelle. Pyrkimyksemme vaikuttavat jo asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme päivittäisiin työrutiineihin.

LISÄTIETOJA

Kuva "Earth glinting in the sun" © ESA/NASA

Tuotteet

Epson on sitoutunut kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita, mikä tarkoittaa sitä, että kestävä kehitys otetaan huomioon suunnittelu- ja tuotantoprosessin alusta loppuun asti. Ympäristöystävällisen suunnittelun lisäksi tämä merkitsee vaarallisten aineiden poistamista koko tuotevalikoimastamme.

Tuotanto

Tuotantoprosessiemme ekologinen optimointi on ydinalueita, joilla käytäntöjämme toteutetaan. Keskitymme lähinnä ilmaston lämpenemisen ehkäisyyn, päästöjen estämiseen ja kemiallisten aineiden hallintaan . Lisäksi suuntaamme pyrkimyksiämme esimerkiksi parannettuun kuljetusjärjestelmään, hyvin suunniteltuun veden- ja aineenhallintaan sekä sertifioituun ympäristöriskien hallintaan.

Tuotteiden kierrätys

Tuotteidemme vastuullinen ja tehokas käsittely sen jälkeen, kun asiakkaamme ja liiketoimintakumppanimme ovat lakanneet käyttämästä niitä, on tärkeää.

Se on itse asiassa niin tärkeää, että kierrätysstrategia on mukana jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Kaikki valmiit tuotteemme ovat vuoden 2005 WEEE-direktiivin mukaisia. Kulutustavaroille, kuten mustepatruunoille, olemme perustaneet keräysjärjestelmän, joka varmistaa, että tyhjät patruunat palautuvat turvallisesti Epsonille.

Ympäristö ja yhteisö

Pidämme velvollisuutenamme tarjota tukea ja strategioitamme maailmanlaajuiselle yhteisölle. Yhdessä asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme kanssa olemme kehittäjinä ja osallistujina ohjelmissa, jotka toteuttavat ekologista ajattelua ja vastuullisuutta eri aloilla, kuten yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa, ympäristötekniikassa, ympäristöviestinnässä tai ympäristökoulutuksessa.

LISÄTIETOJA

Ympäristötiedot

Huolehtiaksemme yrityksemme yhteiskunnallisesta vastuusta tavoitteenamme on puuttua ympäristöongelmiin tuottamalla asiakkaidemme ja yhteiskunnan odotukset ylittävää lisäarvoa.

 1. Uusiutumattomat resurssit, kuten öljy ja metallit
 2. 3 639 IT-alan päätöksentekijää ja työntekijää Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa, FTI Consulting, Epsonin tilaama vuonna 2015
 3. Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.
 4. Lisätietoja näistä luvuista ja niiden eduista liiketoimintasi kannalta on osoitteessa www.epson.fi/maketheswitch.
 5. Pieni määrä vettä käytetään tietyn kosteustason säilyttämiseen järjestelmän sisällä.
 6. Laskettu Epsonin yrityskäyttöön tarkoitettujen mustesuihkutulostimien myynnistä kahden viimeisen kalenterivuoden (2016, 2017) aikana EU6-markkina-alueella tuotteiden neljän vuoden keskimääräisen käytön perusteella.
 7. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/maketheswitch.
 8. Markkinaosuus SCARA-teollisuusroboteista saatavien tulojen perusteella, 2011–2016. (Lähde: Fuji Keizai "2012 - 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook")
 9. Verrattuna Epson LS3 SCARA -robottiin
 10. Vertailu Ethernet-yhteydessä (230 V)
 11. Tätä tuotetta myy Seiko Watch Corporation.
 12. Verrattuna kellon koteloon 7X-sarjan malleissa, jotka tuotiin markkinoille vuonna 2012.