KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Epsonin ympäristövisio 2050 on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Osallistumme kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisen paremman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseen käyttämällä tehokkaita, kompakteja ja tarkkoja teknologioitamme sekä digitaalista teknologiaa ihmisten, asioiden ja tietojen yhdistämiseen ja kehittämällä uusia ideoita ja menetelmiä uuden arvon luomiseen.

Sitoutumisemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Epson on täysin sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin. Toimintamme on linjattu näiden tavoitteiden kanssa. Tavoitteet on integroitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitelmiimme, ja ne näyttävät suuntaa kaikille kestävän kehityksen mukaisille toimillemme. Vuonna 2022 sitoutumisemme kestävän kehityksen tavoitteisiin tarkastettiin ja sertifioitiin Bureau Veritasin luoman standardin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että olimme toimialamme ensimmäinen yritys, jonka sertifioitu taho tunnusti organisaatioksi, joka on omaksunut kestävän kehityksen tavoitteet kokonaisvaltaisesti osaksi liiketoimintaansa. Vaikka Epson tukee kaikkia 17 tavoitetta, olemme nostaneet niistä etusijalle neljä, joiden koemme vaikuttavan eniten Epsoniin ja joihin koemme itse voivamme vaikuttaa eniten.

SDG 4 Quality Education

Kestävän kehityksen tavoite 4: hyvä koulutus

Uskomme, että koulutus on avain kestävän kehityksen edistämiseen, ja olemme sitoutuneet lisäämään tietoisuutta kestävästä kehityksestä organisaatiossamme, liikekumppaneidemme ja toimittajiemme keskuudessa sekä laajemmin yhteiskunnassa. Tarjoamme työntekijöillemme ja kumppaneillemme säännöllistä koulutusta ympäristöasioista ja yhteiskuntavastuusta ja yritämme saada nuoret aina peruskoululaisista yliopisto-opiskelijoihin kiinnostumaan tärkeistä kestävän kehityksen kysymyksistä.

SDG 8 Decent Work and Economic Growth

Kestävän kehityksen tavoite 8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Työntekijämme ovat menestyksemme kulmakivi. Olemme sitoutuneet investoimaan heidän fyysiseen, henkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiinsa ja tarjoamaan parhaat mahdolliset työolosuhteet kaikille. Epson ymmärtää yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja osallisuuden tärkeyden, ja suhtaudumme vakavasti siihen, että kaikenlainen syrjintä ja epäoikeudenmukaiset käytännöt pysyvät poissa toiminnastamme.

SDG 12 Responsible Consumption and Production

Kestävän kehityksen tavoite 12: vastuullista kuluttamista ja tuotantoa

Epsonin pitkän aikavälin ympäristövisio on saavuttaa kestävää kehitystä kiertotaloudessa. Tavoittelemme suljettua resurssikiertoa resurssien tehokkaalla käytöllä – vähennämme käytettävien materiaalien kokoa ja painoa, hyödynnämme kierrätettyjä materiaaleja, minimoimme tuotantohävikin, pidennämme tuotteiden käyttöikää ja kunnostamme ja uudelleenkäytämme tuotteita. Teknologisten innovaatioidemme avulla pyrimme minimoimaan asiakkaidemme Epsonin tuotteiden käyttöön liittyvät ympäristövaikutukset.

SDG 13 Climate Action

Kestävän kehityksen tavoite 13: ilmastotekoja

Epson on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti 1,5 asteen skenaarion mukaisesti vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Auttaakseen osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamisessa Epson Europe on ryhtynyt toimiin vähentääkseen ympäristövaikutustaan. Pyrimme vähentämään liiketoimintaamme ja tuotantotoimintaamme liittyviä suoria ja epäsuoria päästöjä (päästöluokat 1, 2 ja 3); käytämme esimerkiksi 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä kaikissa Euroopan alueellisissa pääkonttoreissamme ja Ison-Britannian tuotantolaitoksessa.

Lue lisää vastuullisuudesta Epsonilla