HALLINNOINTI

Vastuullisena yrityksenä toimintamme perustuu globaaliin hallintostrategiaamme ja sitä ohjaa sosiaalinen vastuumme. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme lisäämään sidosryhmien osallistumista, varmistamaan toimitusketjujen vastuullisuuden, kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja edistämään monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Olemme lisänneet johdon päätöksenteon läpinäkyvyyttä, parantaneet riskienhallintaa, varmistaneet 100-prosenttisen vaatimustenmukaisuuden ja vahvistaneet tietoturvaa. Tämä kaikki on entisestään parantanut hallintoamme.

Epsonin yrityskäyttäytymisen periaatteet

Eettinen käyttäytyminen ja vaatimustenmukaisuus ovat Epsonin toiminnan perusta. Yrityksenä noudatamme yrityskäyttäytymisen yhdeksää periaatetta, jotka tukevat johtamisfilosofiaamme. Nämä periaatteet ovat osoitus siitä, että olemme sitoutuneet eettiseen yritystoimintaan, ja luotamme siihen, että kaikki työntekijämme toimivat niiden mukaisesti.

Etiikka ja petoksilta, korruptiolta ja lahjonnalta suojautuminen

Suhtaudumme vaatimustenmukaisuusrikkomuksiin erittäin vakavasti ja tarjoamme eettisten asioiden tukipalvelun, jonne kaikki työntekijät voivat ilmoittaa eettisiin asioihin tai vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä huolenaiheista.

J-SOX on osa Japanin Financial Instruments and Exchange Act -lakia, joka koskee julkisesti noteerattuja yhtiöitä, kuten Epsonia. Sisäiset valvontamekanismimme perustuvat J-SOX-vaatimustenmukaisuuteen. Näin pystymme havaitsemaan petokset ja varmistamaan taloudellisten tietojen luotettavuuden ja tarkkuuden.

Lahjonnan vastainen laki ja kilpailulainsäädäntö sisältyvät kaikkien kumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa solmittujen sopimusten ehtoihin. Annamme liikekumppaneillemme ohjeita lahjonnan vastaisuudesta ja kilpailulainsäädännöstä ja työntekijöillemme oppaita ja koulutusta kilpailulainsäädäntöön liittyvistä menettelyistä.

Lue lisää vastuullisuudesta Epsonilla