KIERTOTALOUS

Edistääksemme kiertotaloutta, jossa jätteiden määrä on mahdollisimman pieni, pyrimme vähentämään päästöjä ja säästämään vesivaroja tuotantoprosesseissamme. Yritämme myös käyttää rajallisia resursseja tehokkaasti tekemällä tuotteista pienempiä ja kevyempiä, keräämällä ja kierrättämällä käyttöikänsä päähän tulleita tuotteita sekä kehittämällä digitaalisia mustesuihkutulostusratkaisuja.

Japanilainen sho sho sei -perinne (kompakti, tehokas, tarkka) on ollut ohjaava periaate tavoitellessamme kestävän kehityksen mukaista valmistusprosessia, ja se tarkoittaa, että olemme aina pyrkineet hyödyntämään arvokkaita ja rajallisia resurssejamme parhaalla mahdollisella tavalla. Näihin pyrkimyksiin kuuluvat tuotteiden koon ja painon pienentäminen, kierrätysmateriaalien käyttö valmistuksessa, tuotannon hävikin minimointi ja tuotteiden käyttöiän pidentäminen. Lisäksi noudatamme ”käytä, käytä ja uudelleenkäytä” -filosofiaa suhteessa kaikkiin tuotteisiimme.

Teemme yhteistyötä useiden organisaatioiden kanssa kehittääksemme kestävämpiä materiaaleja, joita voidaan käyttää tuotteidemme valmistuksessa ja pakkaamisessa. Tutkimme kuivakuituteknologiamme avulla tapoja, joilla voitaisiin kehittää biomuovia Euglena-levän viljelyllä, jossa paperi erotellaan hienoiksi selluloosakuiduiksi entsymaattisen hajoamisen avulla. Biomuovia voidaan tuottaa Euglenan sokerikiteistä, mikä vähentää öljyperäisten muovien käyttöä.

Kestävän ja vähähiilisen talouden saavuttaminen on ensiarvoisen tärkeä asia, johon uskomme, että meidän on panostettava toiminnassamme. Pyrimme saavuttamaan tämän neljän pääalueen kautta:

Solar panels
Hiilen käytön vähentämistä koskevat aloitteet

Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien laitteiden ja tilojen käyttäminen, kasvihuonekaasujen poistaminen, toimittajien sitouttaminen ja hiilettömän logistiikan tavoitteleminen.

Earth
Suljetun resurssikierron aloitteet

Sähkönkulutuksen vähentäminen, käyttöiän pidentäminen (pitkäaikaisen korjaavan kunnossapidon tarjoaminen) ja tuotantolaitteiston vähentäminen.

Busy office
Asiakkaiden ympäristövaikutusten vähentäminen

Sähkönkulutuksen vähentäminen, käyttöiän pidentäminen (pitkäaikaisen korjaavan kunnossapidon tarjoaminen) ja tuotantolaitteiston vähentäminen.

Dry Fiber Technology
Kuivakuituteknologia

Kuivakuituteknologian käyttö, luonnollisista lähteistä saatujen (muovittomien) materiaalien käyttö ja raaka-aineiden, kuten metallien ja paperin, kierrätys.

Lue lisää vastuullisuudesta Epsonilla