Sosiaalisessa mediassa järjestettyjen kilpaluiden ja arvontojen ehdot

Määritelmät

**”Järjestäjä”: Epson Europe B.V. **(jäljempänä Epson), jonka kotipaikka on Amsterdamissa, Alankomaissa. Mahdolliset tiedustelut voi lähettää seuraavaan osoitteeseen: Epson Europe B.V., Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa

”Osallistuja”:
Kuka tahansa vähintään 18-vuotias henkilö, joka asuu Suomessa kilpailun tai arvonnan aikaan.

Osallistumisvaatimukset

 1. Osallistuminen ei edellytä ostoa, mutta vaatii Internet-yhteyden sekä voimassa olevan tilin sosiaalisessa mediassa.

 2. Tämä kilpailu on avoinna Suomessa asuville henkilöille, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita.

 3. Seuraavat henkilöt eivät voi osallistua tähän kampanjaan: järjestäjän, sen emoyhtiön, tytäryritysten, osakkuusyhtiöiden tai muiden osapuolten työntekijät, jotka ovat millään tavalla mukana tämän kilpailun, arvonnan tai kampanjan kehittämisessä, tuottamisessa tai jakelussa sekä heidän lähiomaisensa (puoliso, vanhemmat, sisarukset, lapset) sekä näiden työntekijöiden ja/tai tekijöiden kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt.

 4. Osallistuminen edustajan tai kolmannen osapuolen välityksellä ei ole sallittua.

Kilpailu tai arvonta

 1. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua kilpailuun tai arvontaan ja voittaa palkinto.

 2. Voittajalle ilmoitetaan 24 tunnin kuluessa valinnasta sen sosiaalisen median tilin kautta, jolla hän on osallistunut kilpailuun tai arvontaan. Palkinnon saadakseen voittajan on vastattava järjestäjän lähettämään viestiin 14 päivän kuluessa sen lähettämisestä. Jos palkintoa ei oteta vastaan tämän ajan kuluessa, valinta raukeaa ja järjestäjä pidättää oikeuden tarjota palkintoa toiselle näiden ehtojen mukaan valitulle henkilölle.

 3. Palkinto lähetetään 28 päivän kuluessa kilpailun päättymisestä.

 4. Järjestäjä ei ole vastuussa sellaisista osallistumisista, jotka ovat viallisia tai eivät jostain syystä saavu järjestäjälle asetettuun päivämäärän ja kellonaikaan mennessä. Lähetystodistus ei kelpaa todistuksesi vastaanotosta.

 5. Palkintoja ei voi siirtää muille eikä saada rahana.

 6. Järjestäjä pidättää oikeuden tarkistaa kaikkien osallistujien kelpoisuuden ja oman harkintansa mukaan hylätä osallistujat, jotka eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia.

 7. Palkintojen antaminen riippuu niiden saatavuudesta. Ennalta arvaamattomissa tilanteissa järjestäjä pidättää oikeuden (a) tarjota vaihtoehtoisia palkintoja, joiden arvo vähintään vastaa alkuperäisen palkinnon arvoa ja (b) poikkeuksellisissa olosuhteissa muuttaa kilpaulua/arvontaa tai keskeyttää sen ilman eri ilmoitusta. Minkäänlaista viestien vaihtoa ei aloiteta.

 8. Kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen käytettävät materiaalit eivät saa loukata toisten henkilöiden oikeuksia esimerkiksi tietosuojan, julkisuuden tai henkisen omaisuuden suhteen tai loukata tekijänoikeuksia.

 9. Kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen käytettävät materiaalit eivät saa sisältää tuotenimiä tai tavaramerkkejä järjestäjän tavaramerkkejä lukuun ottamatta.

 10. Kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen käytettävät materiaalit eivät saa sisältää materiaalia, joka on epäasianmukaista, sopimatonta, rivoa, väkivaltaista, vihamielistä, laitonta, loukkaavaa, herjaavaa tai häpäisevää.

 11. Kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen käytettävät materiaalit eivät saa sisältää materiaalia, joka edistää johonkin ryhmään tai yksilöön kohdistuvaa suvaitsemattomuutta, rasismia, vihaa tai haitantekoa tai edistää syrjintää rodun, sukupuolen, uskonnon, kansallisuuden, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai iän perusteella.

 12. Kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen käytettävät materiaalit eivät saa sisältää materiaalia, joka on lainvastaista eli rikkoo sen alueen lakeja tai asetuksia, jossa kilpailutyö on luotu.

Velvoitteet

 1. Osallistujien on vapautettava järjestäjä kaikesta vastuusta siltä osin kun kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen käytettävä materiaali loukkaa jonkun toisen henkilön henkilökohtaisia tai omistusoikeuksia.

 2. Kukin osallistuja vahvistaa, että kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen käytettävässä materiaalissa mahdollisesti kuvatut henkilöt ovat antaneet luvan nimiensä ja/tai sosiaalisen median tilillä käytettyn käyttäjänimiensä lisäämiseen muille Epsonin sosiaalisen median kanaville ja alustoille.

 3. Järjestäjä käyttää kaikkia osallistujien toimittamia tietoja vain kilpailun, arvonnan tai kampanjan toteuttamiseen, ellei toisin mainita. Osallistumalla tähän kilpailuun, arvontaan tai kampanjaan kaikki osallistujat suostuvat siihen, että promoottori käyttää henkilötietojaan tämän kampanjan hallinnoinnissa, mukaan lukien heidän nimensä ja/tai asiaankuuluvan sosiaalisen median tilin jakaminen muiden osallistujien kanssa, jos he voittavat palkinnon, ja kaikki muut tarkoitukset, joihin osallistuja on suostunut. Voittajien nimet voidaan julkaista Epsonin verkkosivustolla ja sosiaalisen median kanavissa, kun kaikkiin voittajiin on otettu yhteyttä ja ilmoitettu niistä. Kaikille voittajille ilmoitetaan heidän sosiaalisen median tilin kautta jolla he ovat osallistuneet. Lisätietoja Epsonin henkilötietojen käsittelystä on Epsonin tietosuojalausekkeessa.

 4. Jos palkinto on verotettava etu, verovelvollisuus on sen saajalla.

 5. Mikään sosiaalisen median alusta ei sponsoroi, tue tai hallinnoi tätä kilpailua, arvontaa tai kampanjaa millään tavoin. Hyväksyt sen, että kaikki tähän kilpailuun, arvontaan tai kampanjaan antamasi tiedot toimitetaan järjestäjälle eikä sosiaalisen median alustalle, ja sen, että mikään sosiaalisen median alusta ei ole millään tavalla vastuussa sinulle tämän kilpaiun, arvonnan tai kampanjan suhteen. Hyväksyt täyden vastuuvapauden sosiaalisen median alustoille.

 6. Voittajat hyväksyvät kohtuullisen mainonnan kilpailun tai arvonnan jälkeen ja nimiensä julkisen käytön siinä yhteydessä.

 7. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakeja.

 8. Epson pidättää oikeuden peruuttaa tämä kilpailu tai arvonta tai muuttaa sen ehtoja ilman eri ilmoitusta seuraavissa tilanteissa: katastrofi, sota, mellakka tai aseellinen yhteenotto, luonnonmullistus, sovellettavan lain tai asetuksen rikkomus, epidemia tai muu Epsonista riippumaton seikka. Muissa tilanteissa Epson ilmoittaa kilpailun tai arvonnan muutoksista osallistujille mahdollisimman pian sosiaalisen median kautta.

 9. Kaikkien tähän kilpailuun, arvontaan tai kampanjaan osallistuvien henkilöiden katsotaan suostuneen noudattamaan näitä ehtoja.

Järjestäjä on Epson Europe B.V. (jäljempänä Epson), jonka kotipaikka on Amsterdamissa, Alankomaissa. Mahdolliset tiedustelut voi lähettää seuraavaan osoitteeseen: Epson Europe B.V., Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa