LYÖMÄTÖN TEHO JA SUORITUSKYKY

Katso kuinka paljon Epson WorkForce Pro voi säästää rahojasi

1. Valitse tuotteet

Valitse kilpailijan tuote oheisesta pudotusvalikosta, ja saat ehdotuksen kustannustehokkaimmasta Epson WorkForce Pro -mallista omiin tarpeisiisi nähden.

Voit vaihtaa tuotteita sekä vertailla tuotetietoja ja kokonaiskäyttökustannuksia tulossivulla.

Paperikoko:

 • Funktio:

 • Kilpailijan merkki:

  Kilpailijan malli:

  Kilpailijan tuote:

  2. Kuinka monta sivua tulostat kuukaudessa?

  • 100
  • 250
  • 500
  • 750
  • 1000
  • 1250
  • 1500
  • 1750
  • 2000

  3. Kuinka suuren osan tulostat värillisenä?

  • 10%
  • 20%
  • 30%
  • 40%
  • 50%
  • 60%
  • 70%
  • 80%
  • 90%
  • 100%

  4. Kuinka pitkään keskimäärin käytät tulostinta?

  • 1 vuotta
  • 2 vuotta
  • 3 vuotta
  • 4 vuotta
  • 5 vuotta

  5. Katso tulokset

  LUE SEURAAVAT EHDOT ENNEN KUIN JATKAT

  Epsonin kokonaiskustannuslaskimeen ("laskin") liittyvät ehdot

  • Laskin osoittaa laitteiston ostokuluihin ja säännöllisiin muste- tai väriainekuluihin perustuvat kokonaiskustannukset. Huomioithan, että kustannuksiin voivat vaikuttaa lisäksi muut muuttuvat kustannukset, kuten esimerkiksi huoltotoimet, virrankulutus ja osien vaihto.
  • Laskin on suunniteltu vertailemaan ainoastaan Epson WorkForce Pro C5xx0/6000/C8xx0 -sarjan tuotteita, eikä näin ollen toimi yleisenä tuotevertailuohjelmana muihin Epson-tulostimiin.
  • WorkForce Pro -sarja on suunniteltu yritysmarkkinoille, joten käyttö- ja lukuarvot on yhdenmukaistettu tavallisessa yrityskäytössä esiintyvien arvojen kanssa. Laskinta ei ole suunniteltu laitteita kotikäyttöön hankkivien asiakkaiden käytettäväksi.
  • Laskinta ei ole suunniteltu korvaamaan jälleenmyyjältä tai tuotteen mukana tulevista tarkemmista tuoteselosteista saatuja tietoja.
  • Laskin on suunniteltu ainoastaan suuntaa antavaksi. Vaikka Epson on pyrkinyt kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan tämän sivuston tietojen oikeellisuuden julkaisuhetkellä, mitään takeita tai vakuuksia ei anneta tietojen oikeellisuudesta tai ajanmukaisuudesta. Mahdollisten ostajien tulisi omin toimin varmistaa oikeiksi tärkeät tiedot, joilla on materiaalista merkitystä heidän yritystoimintaansa eikä perustaa ostopäätöstään vain tällä sivustolla annettuihin tietoihin.
  • Kilpailijoiden tavaramerkkilogojen ja -kuvien käyttö tällä sivustolla perustuu ainoastaan tuotteiden väliseen vertailuun. Kaikki kuvat kilpailijoiden tuotteista on tarkoitettu puhtaasti havainnollistamiseen eikä antamaan täsmällisiä tietoja tämänhetkisistä malleista.
  • Epsonin laitteisto- ja tuotehinnoittelu perustuu tämänhetkisiin suositushintoihin eikä niissä olla otettu huomioon mahdollisesti saatavilla olevia erikoisalennuksia, promootioetuja tai pakettitarjouksia. ALV ja toimituskulut eivät sisälly hintalaskelmiin.
  • Kilpailijoiden lasertulostimien suositusvähittäishintojen keskiarvo ja käyttökustannukset on saatu GAP Intelligence -palvelusta (yksi johtavista yksityisistä IT- ja kilpailijatietoanalyysien tarjoajista IT-laitteistoalalla) Isosta-Britanniasta, Ranskasta ja Saksasta saatujen tietojen perusteella. ALV ja toimituskulut eivät sisälly hintalaskelmiin. Kaikki hinnoittelutiedot ovat oikeita julkaisuhetkellä - saattaa 2018- Hinnat voivat muuttua markkinatilanteen mukaan.
  • Tulostuskustannukset perustuvat oletusasetusten käyttöön sekä WorkForce- että lasertulostinmalleissa. Nämä asetukset ovat yhdenmukaisia ISO-sertifikaatissa käytettyjen asetusten kanssa.
  • Kaikki kulut perustuvat alkuperäisen valmistajan laitteiston suurimpaan kapasiteettiin.
  • Keskimääräiset väritulostuskustannukset on laskettu jakamalla käyttökustannukset julkisissa tiedoissa ilmoitetuilla virallisilla ISO-kapasiteettiarvoilla.
  • Keskimääräiset mustavalkotulostuskustannukset on laskettu jakamalla mustavalkotulostamisen käyttökustannukset julkisissa tiedoissa ilmoitetuilla virallisilla ISO-kapasiteettiarvoilla.
  • Reilun vertailun ja oikeellisten tietojen takaamiseksi kapasiteettitiedot on annettu ISO-standardeihin perustuvan korkeimman tuotekapasiteetin mukaan julkaisuajankohtana. Nämä tiedot on saatavilla julkisesti.
  • Kaikki kilpailijoiden valmistus- ja suoritustiedot on kerätty julkisista tiedoista, kuten esimerkiksi valmistajien omista esitteistä ja verkkosivustoilta.
  • Esitetyt kustannussäästöt ilmoittavat kokonaiskustannussäästöt asiakkaan laskimeen antamassa tietyssä tulostusmäärässä ja perustuvat seuraavaan laskentakaavaan:-
   [Keskimääräiset väritulostuskustannukset × väritulosteiden määrä] plus [Keskimääräiset mustavalkotulostuskustannukset × mustavalkotulosteiden määrä] plus laitteistokustannukset.
  • Kopio tähän sivustoon liittyvistä yleisistä käyttöehdoista ja hyväksyttävistä käyttötavoista löytyvät täältä: http://www.epson.fi/Terms-of-use
  • Englannin punnan ja euron valuuttakurssi on asetettu Bank of England -keskuspankin mukaan, ja se päivitetään joka kuukauden ensimmäisenä päivänä.