Lisäturvan ehdot

36 kuukauden Carry-In -takuu
36 kuukauden Carry-In -takuu
EPSON Deutschland GmbH, Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch (jäljempänä EPSON) myöntää EPSON-laitteiden ostajalle laajennetun 3 vuoden takuun, joka käsittää laitteen moitteettoman laadun ja toiminnan. Takuuhuolto määräytyy seuraavien säädösten mukaisesti:

1. Takuun sisältö ja laajuus

Takuu kattaa EPSON-tuotteen ja EPSON-varaosat. EPSON takaa, että laitteessa ei ole valmistus- ja materiaalivirheitä, jotka heikentävät laitteen toimivuutta tai estävät laitteen toimivuuden. Takuun edellytyksenä on, että ostaja noudattaa laitteen mukana toimitettavia käyttöohjeita. Takuu edellyttää myös, että mainittua tulostuskapasiteettia tai tuotteen maksimaalista suorituskykyä (EPSON Multimedia LC-projektoreilla korkeintaan 6 000 käyttötuntia) ei ylitetä.

Takuu ei koske tarvikkeita (esim. mustekasetteja, lasertulostimien kuluvia osia ja multimediaprojektorin lamppua jne.).

Takuu oikeuttaa laitteen korjaukseen tai korvaavan laitteen vaihtoon takuuajan kuluessa. Takuuna vaihdettu laite tai laitteen vaihdetut osat jäävät EPSONin omaisuudeksi. EPSON vastaa materiaali- ja työkuluista sekä laitteen palautuksesta syntyvistä postituskuluista. Tämä takuu on voimassa Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa ja Itä-Euroopan maissa.

2. Takuuaika

Takuu alkaa laitteen ostopäivästä. Mikäli laitteen lopullinen ostaja ostaa 3 vuoden takuulaajennuksen vuoden sisällä laitteen ostosta, takuuaika pitenee 3 vuoteen.

Takuuvaatimukset on esitettävä takuuajan kuluessa. Takuu päättyy kolmen vuoden kuluttua ostopäivästä myös silloin, kun takuuta on jo käytetty.

3. Takuun käsittely

Takuuvaatimukset huomioidaan ainoastaan siinä tapauksessa, että laitteen laskukuitista ilmenee kaikki vaadittavat tiedot kuten laitteen nimi, sarjanumero ja ostopäivä sekä myyjän nimi. Takuutapauksessa EPSONilla on oikeus vaatia alkuperäinen lasku. Jos laitteen omistaja vaihtuu, voidaan takuu siirtää tuotteen mukana. Tämä edellyttää, että uudella omistajalla on hallussaan alkuperäinen ostokuitti.

4. Takuun rajoitukset

Takuu ei koske vikoja tai vaurioita, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä asennuksesta, ulkoisista tekijöistä (esim. kuljetusvauriot), kolhuista ja iskuista tai oikeuttamattoman kolmannen osapuolen tekemistä korjauksista tai muutoksista. Takuu ei myöskään sisällä vikoja, jotka aiheutuvat sellaisten tarvikkeiden (esim. musteet ja laserkasetit) käytöstä, jotka eivät vastaa laitteen asettamia teknisiä vaatimuksia. Asennus-, sovellus-, verkosto- ja ohjelmistotuki eivät kuulu takuun piiriin.

5. Toiminta takuuasioissa

Takuuasioissa vaatimukset on aina esitettävä puhelimitse EPSONin asiakaspalveluun. Ostajalta voidaan vaatia laitteen toimivuuden testaaminen omatoimisesti tai vian korjaaminen puhelimitse annettujen neuvojen avulla. Oikeus takuukorjaukseen on ainoastaan silloin, jos vikaa ei voida poistaa puhelinneuvonnan avulla.

6. Yleiset säädökset

Tämä takuu on voimassa ainoastaan EPSONin ja ostajan välillä. Kolmansien osapuolten vahingonkorvausvaatimukset hylätään, ellei laki toisin määrää.

Tämä takuu ei vaikuta ostajan ja myyjän välisiin oikeussuhteisiin. Täten ostajalla on oikeus esittää sopimuksessa tai laissa määritellyt takuuvaatimukset myös myyjää kohtaan.

36 kuukauden korjaustakuu paikan päällä
EPSON Deutschland GmbH, Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch (jäljempänä EPSON) myöntää EPSON-laitteiden ostajalle laajennetun 3 vuoden takuun, joka käsittää laitteen moitteettoman laadun ja toiminnan. Takuuhuolto määräytyy seuraavien säädösten mukaisesti:

1. Takuun sisältö ja laajuus

Takuu kattaa EPSON-tuotteen ja EPSON-varaosat. EPSON takaa, että laitteessa ei ole valmistus- ja materiaalivirheitä, jotka heikentävät laitteen toimivuutta tai estävät laitteen toimivuuden. Takuun edellytyksenä on, että ostaja noudattaa laitteen mukana toimitettavia käyttöohjeita. Takuu edellyttää myös, että mainittua tulostuskapasiteettia tai tuotteen maksimaalista suorituskykyä (EPSON Multimedia LC-projektoreilla korkeintaan 6 000 käyttötuntia) ei ylitetä.

Takuu ei koske tarvikkeita (esim. mustekasetteja, lasertulostimien kuluvia osia ja multimediaprojektorin lamppua jne.).

Takuu oikeuttaa laitteen korjaukseen tai korvaavan laitteen vaihtoon takuuajan kuluessa. Takuuna vaihdettu laite tai laitteen vaihdetut osat jäävät EPSONin omaisuudeksi. EPSON vastaa materiaalikuluista, työkuluista ja kuluista, jotka aiheutuvat korjauksesta paikan päällä. Tämä takuu on voimassa Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa ja Itä-Euroopan maissa.

2. Huolto ja käyttökulut

Tietyt tuotteet (esim. EPSON-lasertulostimet) saattavat edellyttää huoltotöitä kulutusosien vaihdon yhteydessä. Näistä huoltotöistä aiheutuvista materiaali-, työ- ja matkustuskuluista vastaa ostaja. Huoltovälit, tiedot käyttöiästä sekä tulostuskapasiteetista – mikäli teknisesti ilmoitettu – ovat osa käyttöohjeita tai muita tuotteen mukana toimitettuja ohjeita.

3. Takuuaika

Takuu alkaa laitteen ostopäivästä. Mikäli laitteen lopullinen ostaja ostaa 3 vuoden takuulaajennuksen vuoden sisällä laitteen ostosta, takuuaika pitenee 3 vuoteen.

Takuuvaatimukset on esitettävä takuuajan kuluessa. Takuu päättyy kolmen vuoden kuluttua ostopäivästä myös silloin, kun takuuta on jo käytetty.

4. Takuun käsittely

Takuuvaatimukset huomioidaan ainoastaan siinä tapauksessa, että laitteen laskukuitista ilmenee kaikki vaadittavat tiedot kuten laitteen nimi, sarjanumero ja ostopäivä sekä myyjän nimi. Takuutapauksessa EPSONilla on oikeus vaatia alkuperäinen lasku. Jos laitteen omistaja vaihtuu, voidaan takuu siirtää tuotteen mukana. Tämä edellyttää, että uudella omistajalla on hallussaan alkuperäinen ostokuitti.

5. Takuun rajoitukset

Takuu ei koske vikoja tai vaurioita, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä asennuksesta, ulkoisista tekijöistä (esim. kuljetusvauriot), kolhuista ja iskuista tai oikeuttamattoman kolmannen osapuolen tekemistä korjauksista tai muutoksista. Takuu ei myöskään sisällä vikoja, jotka aiheutuvat sellaisten tarvikkeiden (esim. musteet ja laserkasetit) käytöstä, jotka eivät vastaa laitteen asettamia teknisiä vaatimuksia. Asennus-, sovellus-, verkosto- ja ohjelmistotuki eivät kuulu takuun piiriin.

6. Toiminta takuuasioissa

Takuuasioissa vaatimukset on aina esitettävä puhelimitse EPSONin asiakaspalveluun. Ostajalta voidaan vaatia laitteen toimivuuden testaaminen omatoimisesti tai vian korjaaminen puhelimitse annettujen neuvojen avulla. Oikeus takuukorjaukseen on ainoastaan silloin, jos vikaa ei voida poistaa puhelinneuvonnan avulla.

7. Takuun käsittelyaika

EPSON pyrkii suorittamaan takuuhuollon mahdollisimman nopeasti näiden takuuehtojen mukaisesti. EPSON tai EPSON-edustaja voi suorittaa korjaukset tai vaihtaa laitteen paikan päällä. Korjaus- tai vaihtotyöt suoritetaan arkipäivisin, maanantaista perjantaihin klo 8-17 välisenä aikana. Odotettavissa oleva huoltoajankohta ja takuupalvelun muoto ilmoitetaan asiakkaalle takuuilmoituksen yhteydessä.

8. Yleiset säädökset

Tämä takuu on voimassa ainoastaan EPSONin ja ostajan välillä. Kolmansien osapuolten vahingonkorvausvaatimukset hylätään, ellei laki toisin määrää.

Tämä takuu ei vaikuta ostajan ja myyjän välisiin oikeussuhteisiin. Täten ostajalla on oikeus esittää sopimuksessa tai laissa määritellyt takuuvaatimukset myös myyjää kohtaan.