SHL-yhtymä valitsee WorkForce Pro WP-4525 DNF:n

Helppo ja edullinen valinta yhtymän suureen tulostusmäärään

SHL-yhtymä valitsee WorkForce Pro WP-4525 DNF:n

Yrityskumppanit Günther Schwob, Florian Haas ja Frank Liepner perustivat vuonna 2000 yrityksen nimeltä SHL Versicherungsmakler. Seuraavina vuosina yritys kasvoi, ja nykyisin sillä on monia osastoja: SHL-vakuutusneuvottelijat, SHL-omaisuudenhallinta, SHL- konsultointi ja hallinto sekä SHL:n luottovakuutuksien neuvottelijat. Sen lisäksi ryhmä perusti myös Saksan rakennusrahoittajayhdistyksen sekä Saksan vuokravakuusliiton, joka kiinnostaa erityisesti vuokralaisia, sillä se tarjoaa maksuvalmiutta suojaavan vaihtoehdon vuokravakuuksille, joita voidaan vaatia vuokrattaessa kaupallisia tiloja tai yksityisiä asuntoja.

Keskittynyt tieto

SHL:ään on keskittynyt sijoitus-, vakuutus- ja omaisuudenhallintaan liittyvää asiantuntemusta, mistä osoituksena on sen menestys: nykyään yhtymällä on yli 30 työntekijää Münchenin, Hampurin ja Langensalzan toimipaikoissaan.

Yrityksen kaupallisen kehityksen ja koon kasvun taustalla ovat yksinkertaiset säännöt. Avoimet ja rehelliset menettelyt asiakkaiden kanssa ja yrityksen sisällä, yhteistoiminnallinen lähestymistapa ongelmiin ja vaatimuksiin sekä erittäin motivoitunut henkilökunta muodostavat menestyksen perustan yritykselle, joka vastoin kaikkia markkinatrendejä on jatkanut kasvuaan ja kehitystään. Filosofia, jota SHL-yhtymä on aina soveltanut, on hyvin yksinkertainen: jokaisen annetun neuvon on oltava täysin yksilöllinen ja sovelluttava asiakkaan vaatimuksiin. Tätä varten yhtymä kehittää räätälöityjä ratkaisuja ja pystyy näin takaamaan, että kustakin yksittäisestä asiakkaasta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän lisäksi yhtymä ei ole sitoutunut rahoituslaitoksen tai vakuutusyhtiön kantaan.

 

Tulostushistoria

Tähän asti Münchenin toimisto käytti yhtä koko ryhmälle tarkoitettua suorituskykyistä tulostinta.

”Pian oli ilmeistä, että siinä oli paljon haittapuolia, joihin emme olleet kiinnittäneet riittävästi huomiota aiemmin”, SHL-ryhmittymän valtuutettu allekirjoittaja Sebastian Kink selvittää. ”Koko ryhmälle tarkoitettu tulostin tarkoitti, että kunkin henkilön piti nousta ylös, koota paperinsa tulostimesta ja palata paikalleen. Ajanhukka ei ollut oikeastaan perimmäinen ongelma. Paljon ärsyttävämpää oli henkilöstön häiriintyminen jatkuvasta paikasta toiseen liikkumisen aiheuttamasta melusta. Nykyisin tulosteet eivät jää lojumaan ympäriinsä eivätkä sotkeudu muiden tulostustöiden joukkoon. Tulostamme kuukaudessa noin 15 000–20 000 sivua, joten se on merkityksellinen seikka.”

 

Mustesuihkutulostimia työryhmäkäyttöön

Vuonna 2012 ryhmän johtajat sopivat pyytävänsä useilta valmistajilta tulostusratkaisuja toimistoihin. Epsonin yrityskäyttöön tarkoitettu WorkForce Pro -mustesuihkutulostin valittiin, koska erinomaisten, kilpailijoita parempien sivukohtaisten kustannusten lisäksi käytön yksinkertaisuus oli ratkaiseva tekijä.

”Epsonin tulostimen kaikkien etujen lisäksi oli eräs muu seikka”, Kink lisää. ”Yrityksemme menestys perustuu koko henkilöstömme kompetenssiin ja sitoutumiseen. Niin ollen meille on normaalia, että henkilöstön tulisi olla mukana toimiston varustamisessa. Monia huolestutti nykyinen keskustelu lasertulostimien aiheuttamasta pölystä, joten he kokivat, että lasertulostimien sijoittamista työpöytien läheisyyteen ei voinut hyväksyä.”

Tämän tuloksena muuttuneen tulostuskäytännön ansiosta SHL-yhtymän sivukohtaiset kustannukset ovat Epsonin WorkForce -tulostimia käytettäessä noin sentin (0,01 EUR) mustavalkosivua kohti ja noin neljä senttiä (0,04 EUR) värisivua kohti. Näiden erinomaisten kustannusten rinnalla loistavien tulosten saavuttamiseen on vaikuttanut myös kaksipuolistulostus. Münchenin toimistoon on asennettu yhteensä kymmenen WorkForce Pro WP-4525DNF -tulostinta, joita enintään viiden henkilön työryhmät voivat käyttää.

Tyypillisesti jokaisessa vakuutuksia, omaisuutta ja konsultointia hoitavassa toimistossa on jokapäiväisen tulostuksen lisäksi tarve myös korkealuokkaisille esityksille. WorkForce-tulostimet ovat elementissään tätäkin tarkoitusta varten, koska musteen ansiosta päällystetyn paperin käsittely ammattimaisia esityksiä varten on lastenleikkiä. Epsonin yrityskäyttöön tarkoitetuilla mustesuihkutulostimilla voidaan suorittaa ongelmitta jopa asiakirjatasoista tulostusta esimerkiksi takuutodistuksia varten.
 

Lopputulos

”Hankkisimme Epsonin tulostimia uudelleen, milloin tahansa”, Kink toteaa yhteenvetona. ”Neuvoni yrityksille, joissa on samankokoisia työryhmiä kuin meillä, on harkita mustesuihkutulostimia korkealuokkaisena, ammattimaisena ja kustannustehokkaana ratkaisuna.”

SHL-yhtymän seuraava projekti on jo tiedossa. ”Tämän kokemuksen tuloksena uskomme suuresti Epson-brändiin ja tutkimme pian yrityksen interaktiivisia projektiratkaisuja”, Kink sanoo.