Valmistava teollisuus vuonna 2025: enemmän työpaikkoja, luovuutta ja kasvua

Eurooppalaiset työntekijät ennustavat neljännen teollisen vallankumouksen tuovan positiivisia vaikutuksia

Valmistava teollisuus vuonna 2025: enemmän työpaikkoja, luovuutta ja kasvua

Elämme innovaatioiden maailmassa. Tämä on kehittyneen tuotannon maailma, jossa 3D-tulostimet, lisätty todellisuus, tekoäly ja kehittyneet robotit tulevat todennäköisesti olemaan tulevaisuuden tehtaan keskeisiä elementtejä.

Kuten aina suurissa muutoksissa, nytkin on havaittavissa yleistä hermostuneisuutta. Esimerkiksi omassa tutkimuksessamme 57 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä uskoi, että tekniikan kehitys tulee mullistamaan heidän oman alansa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Huolimatta tästä tuloksesta tarkempi analyysi paljastaa, että neljännen teollisen vallankumouksen ennustettuihin etuihin suhtaudutaan odotettua myönteisemmin. Mitä siis eurooppalaiset työntekijät ennustavat tapahtuvan valmistavan teollisuuden tulevaisuudessa?

Tämän selvittääksemme kokosimme ensin 17 johtavan ajattelijan näkemykset muodostaaksemme mahdollisimman tarkan kuvan tekniikan todennäköisistä vaikutuksista tulevaisuudessa. Tämän jälkeen testasimme näitä ennusteita kysymällä mielipiteitä yli 7 000:lta eurooppalaiselta yritysjohtajalta ja työntekijältä.

Tuotanto muuttuu paikalliseksi

3D-tulostuksen kasvu tarkoittaa suurempia mahdollisuuksia valmistaa tuotteita paikallisesti ja vastata samalla kasvavaan tuotteiden räätälöinnin tarpeeseen. Haastatellut asiantuntijat sekä 74 prosenttia eurooppalaisista yritysjohtajista uskoi, että valmistavan teollisuuden nopea maailmanlaajuinen muutos kasvattaa paikallisia talouksia ja työmahdollisuuksia.

He ennustavat, että nykyistä älykkäämmät ja toisiinsa yhteydessä olevat paikalliset tuotantolaitokset eivät pelkästään vaikuta tuotteiden elinkaaren energiankulutuksen pienentämiseen, vaan ne voivat myös tuottaa markkinoille nopeasti erittäin yksilöllisiä tuotteita. Mikä vielä parempaa, 65 prosenttia työntekijöistä uskoi, että tämän tuloksena myös tuotteiden laatu paranee.

Tulevaisuuden työntekijät sopeutuvat

Kuten aikaisemmissakin teollisissa vallankumouksissa Euroopan 52 miljoonaa 1valmistavan teollisuuden työntekijää ovat kaikkien epävarmimmassa tilanteessa. Ei ole epäilystä, etteivätkö työtehtävät tulisi merkittävästi muuttumaan. Tästä huolimatta useimmat työntekijät uskoivat olevansa tarpeellisia omalla alallaan myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi 60 prosenttia työntekijöistä uskoi, että robotit eivät voi korvata ihmisen kykyä joustavuuteen, luovuuteen ja monipuoliseen reagointiin. Tämä sisältää oletuksen, että ihmisillä tulee olemaan edelleen tärkeä rooli tuotannossa.

Professori Alain Bernardin mukaan työntekijät tulevat enenevässä määrin kouluttamaan robotteja ja cobotteja (robotteja, jotka toimivat yhdessä ihmisen kanssa), joita tullaan käyttämään haastavimmissa tehtävissä. 70 prosenttia vastaajista uskoi, että robotit tulevat suorittamaan entistä monimutkaisempia tehtäviä, joiden suorittamiseen ihmiseltä kuluisi enemmän aikaa kuin robotilla.

Itse asiassa 69 prosenttia työntekijöistä oli sitä mieltä, että robotit tulevat olemaan keskeisiä tuotannon infrastruktuurissa. Suurin haaste – vastaajista 55 prosentin mukaan – robottien integroimisessa tuotantoon ja infrastruktuuriin on yrittää noudattaa muuttuvia viranomaismääräyksiä.

Valmistava teollisuus ja lisätty todellisuus

Robotiikka ei ole ainoa mullistava tekniikka. Professoreiden Alain Bernard ja Darwin Caldwell mukaan lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) tulee olemaan yhtä lailla tärkeässä roolissa.  Lisätty todellisuus tuottaa tietoa reaaliajassa ja ohjaa työntekijöitä monimutkaisissa tuotantoprosesseissa.

Vaikka asiantuntijat ennustavat tämän tekniikan mahdollistavan työntekijöiden älykkäämmän ja tehokkaamman työskentelyn, työntekijät eivät ole yhtä varmoja asiasta. Vain 56 prosenttia piti lisättyä todellisuutta hyvänä työkaluna omalla alallaan. Erityisesti tuotekehitys näyttää olevan soveltuva alue tulevaisuudessa, sillä 43 prosenttia vastaajista uskoi lisätyn todellisuuden vaikuttavan eniten juuri tuotekehitykseen.

Tehokkuusedut

Innovaatiot tulevat muuttamaan merkittävästi valmistavan teollisuuden toimintatapoja, mutta työntekijöiden asenne on positiivinen. 83 prosenttia vastaajista uskoi, että uusi tekniikka tulee parantamaan organisaatioiden tehokkuutta. Tämä tarkoittaa, että valmistavan teollisuuden tulevaisuus on tehokkaampi, tuottavampi, tarkempi, analyyttisempi ja luovempi.

Valmistavassa teollisuudessa on meneillään vallankumous. Tällaisen radikaalin muutoksen edessä on ymmärrettävää, että jotkut ovat edelleen varovaisia. Ehkä tulevaisuuden kohtaamisessa on parasta oppia historiasta. Aikaisemmat teolliset vallankumoukset toivat mukanaan suuren muutoksen. Niiden tuloksena teollisuus kehittyi suurin harppauksin, maailmantalous kasvoi merkittävästi ja elintaso parani. Tämä on jotain, minkä suhteen on helppo olla positiivinen.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.: