Vähittäiskaupan tulevaisuus on asiakaskohtaisissa tuotteissa

Vähittäiskaupan työntekijät uskovat kaupunkien keskustojen myymälöiden säilyttävän paikkansa myös tulevaisuudessa, mutta miten uusi tekniikka tulee vaikuttamaan ostotapoihimme?

Vähittäiskaupan tulevaisuus on asiakaskohtaisissa tuotteissa

Vähittäiskaupan tulevaisuus on yksilöllisissä tuotteissa. Epsonin uuden tulevaisuuden työelämää kartoittavan tutkimuksen mukaan vuonna 2025 vähittäiskauppa sekä verkossa että myymälöissä tulee pohjautumaan asiakaskohtaisiin tuotteisiin.

Vähittäiskaupan futurologi Howard Saunders väittää, että Big Datan avulla ostokokemus tullaan muokkaamaan asiakaskohtaisesti, ja eurooppalaiset vähittäiskaupan työntekijät ovat samaa mieltä. Epsonin tutkimuksessa, jossa 7 000 eurooppalaista yritysjohtajaa ja työntekijää arvioivat eri alojen ammattilaisten ennusteita ja näkemyksiä, 72 prosenttia vähittäiskaupan työntekijöistä uskoi, että he voivat tarjota parempia ostokokemuksia uuden tekniikan avulla.

Kaikkiaan 73 prosenttia kyselyyn vastaajista näkee henkilökohtaisten laitteiden muodostavan kasvavassa määrin yhteyden asiakkaiden ja myymälöiden välille. Lähes puolet oli sitä mieltä, että Big Datalla tulee olemaan positiivinen vaikutus vähittäiskauppaan. Mitä siis asiakaskohtaisuus tarkoittaa vähittäiskaupan tulevaisuudelle?

Kehittyvä fyysinen vähittäiskauppa

Datakeskeisen digitaalisen vallankumouksen lisäksi myös vähittäiskaupan fyysisen puolen tulee kehittyä samassa tahdissa. Yli puolet Epsonin tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että tulevaisuus ilman keskustamyymälöitä ei ole uskottava. Tämä on merkittävä haaste alalle, joka joutuu enenevässä määrin löytämään tasapainon fyysisen tilan tarpeen ja digitaalisen kilpailun välillä.

Eurooppalaiset työntekijät arvioivat, että 56 prosenttia ostopäätöksistä tehdään myymälöissä vuonna 2025. Nämä ovat myymälöitä, jotka 51 prosentin mukaan tulevat kehittymään yhteisöllisiksi tiloiksi, joissa ihmiset tulevat yhteen jakaakseen kokemuksia muiden kanssa.

Tuotteiden fyysinen toimitus tulee vastaavasti mukautumaan uuden tekniikan aaltoon. 46 prosenttia eurooppalaisista vähittäiskaupan työntekijöistä uskoo, että tekniikan kehityksen myötä myymälöiden ei enää tarvitsee ylläpitää varastoja, vaan ne voivat sen sijaan tuottaa asiakaskohtaisia tuotteita vastatakseen välittömään kysyntään.

Vähittäiskauppa ja lisätty todellisuus

Lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) ennustetaan muovaavan merkittävästi vähittäiskaupan tulevaisuutta. 69 prosenttia haastatelluista oli sitä mieltä, että tuotesimulaatiot missä tahansa ympäristössä auttavat asiakkaita hahmottamaan tuotteiden ominaisuuksia, ja lisätty todellisuus tarjoaa ainutlaatuisen aistinvaraisen kokemuksen. Samaan aikaan 57 prosenttia on sitä mieltä, että lisätty todellisuus tulee tekemään ostokokemuksesta sosiaalisen ja hauskan tilanteen, joka luo yhteisöllisyyttä brändien ympärille.

Oxford Institute of Retail Management -tutkimuslaitoksen akateemisen johtajan Jonathan Reynoldsin mukaan lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus ovat tällä hetkellä laskeutumassa hypen huipulta. Hän väittää, että näiden tekniikoiden integrointi vähittäiskauppaan ei tapahdu, ennen kuin ne tarjoavat luotettavan mekanismin jokapäiväiseen kokemukseen. Epsonin oma tutkimus osoittaa, että eurooppalaisten työntekijöiden näkökulmasta tämä muutos voi olla lähempänä kuin uskommekaan.

Haasteena data

Huolimatta uuden tekniikan mahdollistamasta kunnianhimoisesta tulevaisuudesta yleinen asenne tietojen jakamista kohtaan saattaa olla este kehityksen tiellä. Asiakkaat saattavat olla haluttomia antamaan tietoja itsestään saadakseen yksilöllisen ostokokemuksen. Lisäksi 63 prosenttia vastaajista uskoo, että uuden tekniikan kustannukset voivat muodostua haasteeksi, ja 40 prosenttia on sitä mieltä, että työntekijöiden koulutuksen puute saattaa vaikuttaa negatiivisesti uuden tekniikan hyödyntämiseen.

Näyttää siltä, että tekniikan tulevaisuus nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä jälleenmyyjien ja asiakkaiden suhteesta. Näihin kysymyksiin tulee vastata, jotta vähittäismyyjät voivat hyödyntää tekniikan kehityksen edut tulevaisuudessa.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.