Uuden tutkimuksen mukaan mustesuihkun hyödyt syrjäyttävät laserin tulostustekniikoiden ykköspaikalta

Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on edelleen vallalla lasertulostusteknologiaa koskevia harhaluuloja, mutta lisääntyvät ympäristö-, kustannus- ja suorituskykyvaatimukset antavat mustesuihkulle tilaa.

Uuden tutkimuksen mukaan mustesuihkun hyödyt syrjäyttävät laserin tulostustekniikoiden ykköspaikalta

Tuoreen tutkimuksen mukaan eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä ja vaikuttajista 74 % valitsee mustesuihkun, jos heille esitetään tulostusteknologian valintaan liittyvät tosiseikat.

Epson Europen ja Coleman Parkesin verkossa järjestämässä tutkimuksessa koottiin yli 8 000 ammattilaisen näkemykset 21:stä Euroopan maasta, myös Suomesta. Vastaajille esitettiin sarja väittämiä, jotka pohjautuivat puolueettomien tahojen vahvistamiin tietoihin mustesuihkutekniikan ja laserin suorituskyvystä yrityskäytössä. Vastausvaihtoehdot olivat ”tosi” ja ”epätosi”, ja väittämillä selvitettiin sitä, kuinka hyvin vastaajat ovat tilanteen tasalla. Tulokset yllättivät tutkijat. Niiden mukaan vallalla on vielä monia ikivanhoja väärinkäsityksiä siitä, kumpi tekniikoista on suorituskykyisempi. Tämä koskee varsinkin jätteentuottoa ja tuottavuutta.   Itse asiassa vain 7 % vastaajista tiesi, että yrityksille tarkoitettu mustesuihkutekniikka vie ykköstilan kaikilla viidellä testatulla osa-alueella: jätemäärässä, tuottavuudessa, nopeudessa, hiilidioksidipäästöissä ja energiankulutuksessa.

Kun tuloksia tarkastellaan alueittain, tulee näkyviin mielenkiintoisia maiden välisiä eroja eri puolilla Eurooppaa. Tässä keskitytään Suomeen. Vastaukset osoittavat, että huolimatta mustesuihkua koskevista väärinkäsityksistä ylivoimainen enemmistö vastaajista eli 62 % valitsisi mustesuihkuteknologian sen jälkeen, kun he olivat tulleet tietoisiksi tulostusvalintoja koskevista tosiseikoista.

Vastaajien enemmistö (62 %) oli virheellisesti sitä mieltä, että lasertulostin tuottaa vähemmän hiilidioksidia. 65 % taas oli siinä väärässä käsityksessä, että laser tuottaa mustesuihkua vähemmän jätettä. Lisäksi 70 % vastaajista luuli virheellisesti, että tuottavuus on parempi lasertulostinta käytettäessä vähempien käyttökatkojen ja vähäisemmän huoltotarpeen ansiosta. Epsonilla on pitkät perinteet erilaisten tulostusratkaisujen innovoijana. Jo siksikin yhtiö haluaa lisätä tietoisuutta mustesuihkutekniikan eduista yrityskäytössä. Kyseinen tekniikka on hyväksi yrityksen taloudelle, ja lisäksi se pienentää yrityksen ympäristövaikutuksia.

”Lasertulostimet ovat hallinneet toimistotulostusta pitkään”, kertoo Suomen Epsonin maajohtaja Jorma Lempinen. ”Käyttäjät ovat kuitenkin alkaneet vaatia parempia lopputuloksia halvemmalla, nopeammin ja energiatehokkaammin. Epsonilla todettiin, että odotuksiin saattoi vastata vain tehostamalla alun perin teolliseen tulostukseen suunnitellun Epson-mustesuihkuteknologian kehitystä. Teollisessa ympäristössä tuottavuus ja laatu ovat keskeisiä kriteereitä”, Lempinen jatkaa.

Jatkokehitystyön tuloksena syntyi yrityskäyttöön tarkoitettuja mustesuihkutuotteita, joissa on jopa 100 sivun minuuttinopeus, edulliset sivukustannukset sekä jopa 99 prosenttia vähäisempi jätteentuotto ja 96 prosenttia pienempi energiankulutus kuin lasertulostimissa. Lisäksi laitteiden huolto- ja käsittelytarve on jopa 98 prosenttia vähäisempi kuin lasertuotteissa 1.

1 BLI:n helmikuussa 2017 päättyneiden kahden kuukauden testien tulosten mukaan. Epsonin teettämissä testeissä oli vertailuvastuksena joukko kilpailijoiden laitteita.

Mustesuihku valtaa osuuksia tulostusmarkkinoilla. Markkinatutkija IDC:n mukaan mustesuihkun odotettu kasvu Länsi-Euroopassa on 10,2 % (kertyvä vuotuinen kasvuprosentti, CAGR) vuoteen 2020 mennessä 2. Tietämyksessä on silti vielä aukkoja, joten Epson päätti alistaa kysymyksen tulostustekniikan valinnasta markkinoille – havainnollistaakseen mustesuihkun ja laserin todellisia eroja sekä vaikutuksia, joita jokaisella tulostustekniikan valinnalla on.”

2 IDC:n julkaisu: Western Europe Business Inkjet Market Shares, 2015.

Tutkimuksen mukaan eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä ja vaikuttajista enemmistö (74 %) valitsee mustesuihkun, jos heille esitetään tulostusteknologian valintaan liittyvät tosiseikat.

Mustesuihkutekniikan hyödyt yritystulostuksessa ovat erityisen tärkeitä suuryrityksille. Niillä on nimittäin edessään jatkuvasti kiristyvä mukautuminen muita kuin talousseikkoja koskeviin vuotuisiin raportointivaatimuksiin niin EU:ssa kuin kaukaisemmillakin talousalueilla. Nykyiset kansalliset politiikat ovat usein riittämättömiä, jotta pysyteltäisiin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteessa. Sen mukaan Maapallon keskilämpötilan nousu pitää pystyä rajoittamaan selvästi alle kahteen asteeseen. Kansainvälisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää liikeyrityksiltä etenkin sitä, että ne todistavat noudattavansa globaaleja mittapuita esimerkiksi kestävässä kehityksessä.

Epson on investoinut uusiin tuotantolaitoksiin 585 miljoonaa euroa Japanissa ja muilla markkinoilla. Summasta 185 miljoonaa on varattu yhtiön oman PrecisionCore-teknologian kehitystyöhön. Kyseinen innovaatio on jo nykyisellään mullistanut yritysten mustesuihkumarkkinat.

Tietoja tutkimuksesta

Epson järjesti kyselytutkimuksen sosiaalisessa mediassa, verkon tiedotusvälineissä ja suorapostituskanavissa 21:ssä Euroopan maassa (Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Kreikka, Kroatia, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta). Tutkimus tehtiin syyskuusta marraskuuhun 2017, ja siihen saatiin 6 326 vastausta. Tavoitteena oli tutkia ihmisten tietämystä mustesuihkutekniikan eduista laseriin verrattuna ja selvittää, kumman vaihtoehdon vastaajat valitsisivat tutustuttuaan ensin tosiseikkoihin.

Täydentävän tutkimuksen teki Epsonin puolesta verkossa Coleman Parkes Research marraskuussa 2017. Sen tulokset sisältävät palautteen, joka on koottu organisaatioissa eri puolilla Eurooppaa työskentelevältä 1 818 ammattilaiselta.