Tulevaisuuden opiskelijan tärkein oppi: motivaatio

Opiskelijoiden tulisi olla oma-aloitteisia onnistuakseen uudenlaisessa yhteistyöhön perustuvassa opetuksessa vuonna 2025

Tulevaisuuden opiskelijan tärkein oppi: motivaatio

Koska tänä päivänä työpaikat muuttuvat kiihtyvällä nopeudella, kohtaamme jatkuvan haasteen pysyä muutoksessa mukana. Miten huolehdimme tekniikan nopean kehittymisen aikakaudella tulevaisuuden työntekijöiden valmistamisesta uudenlaiseen työelämään?

Tekniikan merkitys työpaikoilla kasvaa jatkuvasti, mutta se tarjoaa myös huikeat mahdollisuudet oppimisen kehittämiseen. Tulevaisuuden kouluissa henkilökohtainen motivaatio ja ”pehmeät taidot” tulevat olemaan keskeisiä oppimistulosten saavuttamisessa, ja niiden tulisi olla opetusjärjestelmän ensisijaisia tavoitteita.

Tulevaisuudessa oppiminen tapahtuu yhteistyönä

Epsonin uudessa tutkimuksessa tekniikan kehityksen vaikutuksista opetusalalla kokosimme 17 johtavan ajattelijan näkemykset aiheesta ja testasimme heidän hypoteesejaan kysymällä mielipidettä yli 7 000:lta eurooppalaiselta yritysjohtajalta ja työntekijältä.

Heidän näkemyksensä mukaan vuonna 2025 opetuksessa käytetään uuden tekniikan sovelluksia, kuten vuorovaikutteisia projektoreita, lisättyä todellisuutta ja 3D-tulostimia. Tutkimuksessamme 53 prosenttia vastaajista uskoi, että lisättyä todellisuutta käytetään tulevaisuudessa käytännön kokeiluihin ja harjoitteluun, jolloin koulutus on turvallisempaa ja edullisempaa eikä se vaadi erikoisvarusteltuja opetustiloja.

Tämän siirtymän uskotaan muuttavan opettajien ja opiskelijoiden välistä suhdetta, jossa opettajat tulevat olemaan ohjaajia ja elämäntaitovalmentajia ja opiskelijat tulevat ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan.

62 prosenttia tutkituista eurooppalaisista uskoi, että tämä järjestelmä, jota yhteistyötekniikka tukee, tasoittaa opiskelijoiden välisiä eroja ja mahdollistaa kullekin opiskelijalle yksilöllisen tavan oppia.

Myös oppituntien rakenteen uskotaan muuttuvan uuden tekniikan myötä – 67 prosenttia vastaajista uskoi, että oppitunnit muuttuvat työpajoiksi, joissa oppiminen tapahtuu yhteistyön kautta.

Metaoppiminen ja motivaatio

Opiskelijoiden rooli muuttuu nykyistä proaktiivisemmaksi omien oppimistulostensa saavuttamisessa. 57 prosentin mukaan metaoppimisesta, jossa opiskelijat ovat enemmän vastuussa omista oppimisprosesseistaan, tulee uusi normi. 55 prosenttia vastaajista uskoi, että tällä tulee olemaan positiivinen vaikutus opetusalaan kokonaisuudessaan.

Hyvä uutinen on se, että vain 33 prosenttia vastaajista uskoi, että opiskelijoiden motivaatio on uhka opetuksen laadulle seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tosiasia on, että tämän oppimiskulttuurin muutoksen toteuttamiseksi oppilaitosten on asetettava tietyt asiat tärkeysjärjestykseen. On erittäin tärkeää, että opiskelussa painotetaan opiskelijoiden motivoimista oma-aloitteisiksi toimijoiksi, jotka ovat vastuussa omasta oppimisprosessistaan. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi varmistamalla, että ”pehmeiden taitojen” opetus on oppimisprosessin ytimessä.

Tulevaisuuden työntekijöiden taitojen kehittäminen tarkoittaa motivaation painottamista ja sellaisten opetustyökalujen kehittämistä, joiden avulla he voivat sopeutua jatkuvasti muuttuvaan työelämään.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.: