Teollisuuden tulisi keskittyä kyberturvallisuuteen, ei vain työpaikoista huolehtimiseen

Uusi tutkimus viittaa siihen, että eurooppalaiset työntekijät ovat enemmän huolissaan hakkeroinnista kuin työn automatisoinnista

Teollisuuden tulisi keskittyä kyberturvallisuuteen, ei vain työpaikoista huolehtimiseen

Teollisuus on muuttumassa, ja muutoksen ytimessä ovat laitteiden väliset yhteydet. Maailmanlaajuisesti teollisen internetin investointien ennustetaan saavuttavan 500 miljardin dollarin rajan vuoteen 2020 mennessä. 1. Tässä toisiinsa liitettyjen laitteiden maailmassa kyberturvallisuudella on erittäin suuri merkitys. Tietoturvan oikean toteutuksen varmistaminen tulee olemaan merkittävä haaste teollisuudelle.

Epsonin uusi raportti tekniikan kehityksen vaikutuksista eri toimialoilla 2kertoo, että 67 prosenttia valmistavan teollisuuden eurooppalaisista työntekijöistä uskoo kyberturvallisuuden olevan alan suurin riskitekijä. Luku nousee 76 prosenttiin, kun tarkastellaan johtavassa asemassa olevia työntekijöitä. Kyberhyökkäysten uhkaan vastaaminen edellyttää yrityksiltä panostuksia.

Muuttuvat näkemykset

Vallalla olevan käsityksen mukaan työntekijät pelkäävät, että teollinen vallankumous tulee korvaamaan heidän työtehtäviään uudella tekniikalla. Tutkimuksessamme tämä mielipide ei noussut vahvasti esille, sillä vain 47 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä uskoi, että tekniikka tulee merkittävästi muuttamaan heidän työtehtäväänsä tulevaisuudessa. On myös selvää, että osa tästä muutoksesta tulee johtumaan kyberrikollisuuden negatiivisesta vaikutuksesta, ei niinkään automatisoiduista prosesseista.

Deloitten Yhdysvalloissa tekemän tutkimuksen mukaan kyberrikollisuus vaikuttaa yli 40 prosenttiin valmistavan teollisuuden yrityksistä, joista 38 prosenttia oli kärsinyt yli miljoonan dollarin vahingot. 3. Teollisuuden on löydettävä tapa varmistaa, että kyberhyökkäykset esimerkiksi verkossa liikkuviin salattuihin tai salaamattomiin viesteihin eivät voi tunkeutua tärkeisiin järjestelmiin ja aiheuttaa toiminnan keskeytyksiä. Yritysten pitää aktiivisesti pienentää mahdollisuuksia palomuurien läpi tunkeutumiseen tai luottamuksellisten tietojen varastamiseen. Entistä enemmän automatisoidussa tulevaisuudessa robotti-infrastruktuurin suojaaminen väärinkäytöksiltä on keskeistä. Tässä koulutus nousee isoon rooliin.

Työntekijöiden kouluttaminen

Valmistavan teollisuuden osuus Euroopan bruttokansantuotteesta on 15 prosenttia ja alalla on suoraan tai välillisesti töissä yli 52 miljoonaa työntekijää. Näillä työntekijöillä on virkistävän positiivinen käsitys alan tulevasta työllisyydestä myös näinä epävarmoina aikoina. 62 prosenttia vastaajista uskoi, että valmistavan teollisuuden työtehtävät eivät häviä, vaan tulevat muuttumaan tekniikan kehityksen mukana. Lisäksi asiantuntijat sekä 74 % johtotason työntekijöistä Euroopassa uskoi, että valmistavan teollisuuden nopea maailmanlaajuinen muutos kasvattaa paikallisia talouksia ja työmahdollisuuksia uuden tekniikan ansiosta.

Kyberrikollisuuden suhteen suurin vaikutus on kuitenkin koulutuksella, ei positiivisuudella. Parhaiden käytäntöjen kouluttaminen työntekijöille on erittäin tärkeää, sillä koulutus auttaa heitä ymmärtämään haavoittuvuuksia sekä oman roolinsa kyberrikollisuuden vähentämisessä.

Varoittava esimerkki koulutuksen tärkeydestä on yhdysvaltalainen vähittäiskauppa Target, jolta varastettiin valtavia määriä dataa, kun kolmannen osapuolen toimittaja lankesi yksinkertaiseen sähköpostihuijaukseen. 4.  Työntekijöitä pitää kouluttaa torjumaan tällaisia haavoittuvuuksia.

Varautuminen on viisasta

Vaikka on selvää, että tulevaisuuden tuotantotavoilla on vaikutusta työtehtäviin, saattaa kuitenkin olla viisainta keskittyä kyberrikollisuuden torjumiseen. Vuoteen 2020 mennessä pelkästään laitteiden välisiä yhteyksiä tulee olemaan yli 12 miljardia. 5. Tässä luvussa ovat mukana kaikki toteutukset digitalisoidusta sähkönjakelujärjestelmistä robotiikan logistiikkaratkaisuihin. Näiden yhteyksien suojauksen varmistaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta teollisen internetin mahdollisuudet voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tutkimuksen mukaan kyberrikollisuus voi aiheuttaa EU:n jäsenmaille suuret vahingot, jopa 1,6 prosenttia bruttokansantuotteesta. 6. Tästä näkökulmasta saattaa olla hyvä, että 67 prosenttia työntekijöistä ja 76 prosenttia yritysjohtajista pitää kyberturvallisuutta keskeisenä tekijänä valmistavan teollisuuden tulevaisuuden muovaamisessa.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.