Teknologiatietoisuus Euroopassa: tiedämmekö tulevaisuuttamme muovaavasta teknologiasta tarpeeksi?

Euroopan työvoima on liian tietämätöntä teknologiasta, joka muovaa sen omaa tulevaisuutta. Herättääkö tietoisuuden lisäys pelkoa vai optimismia?

Teknologiatietoisuus Euroopassa: tiedämmekö tulevaisuuttamme muovaavasta teknologiasta tarpeeksi?

Teknologian kehitys etenee salamannopeasti. Uusien toimintojen ja kaikkialle ulottuvien teknologioiden jatkuva esiinmarssi voi kuitenkin synnyttää tekniikkauupumusta.

Kuluttajat eivät ole ainoita, jotka kärsivät teknologisten innovaatioiden vyörystä. Teknologia on nykytyöpaikoilla jo olennainen osa arkipäivää, esimerkkeinä vaikkapa huippumodernit tulostimet ja taskukokoiset tehokkaat tietokoneet (älypuhelimet). Pysyykö tietoisuus hurjan innovointitahdin vauhdissa?

Mitä teknologiatietoisuudella tarkoitetaan?

Epson teki hiljattain tutkimukseen, jossa haastateltiin 17 kansainvälistä toimiala-asiantuntijaa sekä 7 000 eurooppalaista yritysjohtajaa ja työntekijää. Tavoitteena oli kartoittaa vaikutuksia, joita teknologilla on huomisen työpaikkaan. Tuloksista erottuvat selvästi muutoksen nopeuden synnyttämät haastavat kysymykset.

Tutkimus paljastaa Euroopan työvoiman hätkähdyttävät puutteet keskeisiin teknologioihin liittyvässä tietämyksessä. Vain 60 prosenttia vastaajista oli kuullut puettavista teknologioista. Neljä kymmenestä eurooppalaisesta työntekijästä ei siis tiennyt mitään yhdestä olennaisesta teknologiasta, jonka ennustetaan huomattavasti muuttavan tulevaisuuden työelämää.

Haasteen mittavuutta korostavat entisestään muut keskeiset teknologiat, joissa tietoisuus oli huomattavasti heikompaa kuin puettavissa teknologioissa. Vain 37 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä tietää esimerkiksi biotulostuksesta tai yhteistyötä tekevistä roboteista. Vastaajat paljastivat myös puutteellisen tietämyksensä teknologian yleistrendeistä. Vain 51 prosenttia ilmoitti tuntevansa sulautuvan oppimisen (verkko-opetusmenetelmien ja lähiopetuksen yhdistelmä), ja vain 35 prosenttia oli tietoisia monikanavaisesta vähittäiskaupasta (perinteisen kanavan ja verkkokaupan yhdistelmä, jossa asiakaskokemus pysyy yhdenmukaisena).

Parantunut tietoisuus luo positiivista ilmapiiriä

Heikko tietämys vaikeuttaa omaksumista, mutta lisääkö koulutus kiinnostusta? Yhtenä osana tutkimusta eurooppalaisille työntekijöille kuvailtiin useita uusia teknologioita. Havainto oli, että ymmärrys muuttaa asenteita huomattavasti positiivisemmiksi. Tällöin kaikkien kuvailtujen teknologioiden mahdolliseen käyttöönottoon työpaikalla suhtauduttiin myötämielisemmin.

Puettava teknologia kuului tässäkin positiivisimman palautteen joukkoon: 65 prosenttia työntekijöistä pitää sitä houkuttelevana. Myönteisissä vastauksissa tulevat seuraavina orgaaninen tulostus ja biotulostus (58 prosenttia) sekä yhteistyötä tekevät robotit (57 prosenttia).

Esiin otetuista teknologioista työntekijöitä kuitenkin kiinnosti eniten 3D-tulostus, sillä siihen suhtautui positiivisesti 66 prosenttia vastaajista. 3D-tulostuksen uskotaan vaikuttavan eri toimialoihin suorastaan mullistavasti. Voimakkainta vaikutus lienee valmistuksessa ja vähittäiskaupassa. Siksi on erityisen rohkaisevaa, että työntekijät tunnustivat teknologian mahdollisuudet, kun heille kerrottiin siitä lisää.

Tietoisuuden lisääminen kannattaa

Yksi tapa paikata tietämyksen puutteita on hyödyntää opetusmenetelmien teknologista kehitystä, johon työntekijät suhtautuvat jo valmiiksi myönteisesti. 68 prosenttia vastaajista ilmaisee myönteisyyttä sulautuvaa oppimista kohtaan, 65 prosenttia yhteisöllistä oppimista kohtaan ja 66 prosenttia metaoppimista kohtaan.

Kun alalla panostetaan uusien teknologioiden käyttöönottoon, on samalla ponnisteltava yhtä lailla sen eteen, että niiden mahdollisuuksia hyödynnetään maksimaalisesti. Organisaatioilla on tässä on aivan keskeinen rooli. Nykyisellään vain 14 prosenttia työntekijöistä antaa organisaatiolleen arvosanan ”erinomainen” uuden teknologian kehityksen seuraajana. Elleivät organisaatiot pyri parhaansa mukaan ymmärtämään teknologian muuttuvia näkymiä, on vaikea kuvitella, että työntekijöiden tietoisuus voisi pysyä kehityksen tahdissa.

Loppujen lopuksi teknologia yksinään ei takaa onnistumista, vaan olennaista on osata käyttää sen mahdollisuuksia menestyksekkäästi. Jos työelämän teknologisesta vallankumouksesta halutaan hyötyä, on ensin parannettava tietoisuutta koko toimialalla.

Haluatko lisätietoja?

Koko raportin kaikkine tuloksineen voi ladata täältä