Miten tekniikan kehitys tulee muuttamaan työelämää?

Tutkimus osoittaa, että eurooppalaiset työntekijät odottavat tekniikan kehityksen tekevän heidän työnteostaan vähemmän stressaavaa, entistä joustavampaa ja luovempaa – ovatko he valmiita muutokseen?

Miten tekniikan kehitys tulee muuttamaan työelämää?

Me Epsonilla olemme erittäin kiinnostuneita siitä, miten uuden tekniikan käyttöönotto vaikuttaa työpaikoilla. Uusi tutkimuksemme valottaa asiaa monesta eri näkökulmasta, mutta selvää on ainakin muutoksen laajuus. Tämän sarjan ensimmäisessä blogissa Miten tekniikan kehitys tulee vaikuttamaan liiketoimintaan?näimme, miten eurooppalaiset työntekijät odottavat yritysten muuttuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja miten yritysten tulisi valmistautua muutokseen.                                                               

Tässä artikkelissa tarkastelemme näiden muutosten vaikutusta yksittäisiin työntekijöihin ja heidän päivittäiseen työhönsä.

On selvää, että eurooppalaiset työntekijät pohtivat tekniikan kehityksen vaikutuksia.  Lähes puolet (48 %) uskoo, että uusi tekniikka tulee muuttamaan heidän työnkuvaansa merkittävästi, ja 6 prosenttia meni jopa niin pitkälle, että uskoi oman työtehtävänsä häviävän kymmenen vuoden sisällä.

Tämä asenne pohjautuu maailmanlaajuisesti tiedostettuihin karuihin varoituksiin. Vuoden 2016 raportissaan Maailman talousfoorumi arvioi, että 15:ssä johtavassa maassa pelkkä robotiikan ja automaation käyttöönotto tulee hävittämään 5,1 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2021 mennessä. 1. Ovatko työntekijät siis syystä huolissaan?

Tehokkaat työnkuvat

Jos emme halua pitää uutta tekniikkaa pelkästään uhkana työpaikoille, meidän pitää löytää sen tarjoamat mahdollisuudet, kuten raporttimme osoittaa. Työpaikkojen häviämistä julistavista uutisotsikoista huolimatta useat työntekijät uskovat työnkuvansa muuttuvan positiivisesti tulevaisuudessa. Kolmasosa eurooppalaisista työntekijöistä uskoo, että heidän työnsä muuttuu tehokkaammaksi uuden tekniikan ansiosta, jolloin he voivat olla tuottavampia, tarkempia ja analyyttisempia. Erityisesti valmistavan teollisuuden ja vähittäiskaupan työntekijät pitivät entistä parempaa tehokkuutta uuden tekniikan parhaana etuna.

Mutta kyse ei ole pelkästään nykyisten toimintojen tehostamisesta – myös toimintojen luonne tulee muuttumaan.  Esimerkkinä mainittakoon, että 21 prosenttia työntekijöistä uskoo, että uusi tekniikka voi muuttaa heidän työnkuvaansa luovemmaksi.

Viestintä muuttuvassa työelämässä

Myös työpaikat ja työyhteisöt tulevat muuttumaan. Lähes puolet vastaajista uskoi, että työpaikkoja tullaan valvomaan ja hallinnoimaan enemmän, vaikka samalla myös joustavuus lisääntyy – 38 prosenttia vastaajista uskoi, että uusi tekniikka tekee työajoista joustavampia. Toisaalta vain 19 prosenttia uskoi, että heidän työnsä muuttuu nykyistä uuvuttavammaksi ja vaativammaksi, mikä korostaa tulevaisuuden trendiä paremmasta työn ja vapaa-ajan tasapainosta.

Viestintä työpaikkojen muutoksesta tulee olemaan erittäin tärkeää. Vain 62 prosenttia uskoo, että heidän organisaationsa ovat ”hyviä” tai ”erinomaisia” viestimään työntekijöille tekniikan kehityksen tuomista muutoksista. Tämä luku putoaa 57 prosenttiin, kun puhutaan viestinnästä tiettyjen työnkuvien suhteen. Lisäksi vain 54 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän organisaationsa ovat ”hyviä” tai ”erinomaisia” ottamaan työntekijät mukaan heitä koskevien muutosten päätöksentekoprosessiin. Näin jopa puolet yrityksistä ei näytä onnistuvan viestinnässään tekniikan kehityksen tuomista muutoksista.

Nyt on valmistauduttava

Jos organisaatiot haluavat hyötyä tekniikan kehityksestä, yksittäisiä työntekijöitä pitää valmistaa sen tuomiin muutoksiin. Vain 65 prosenttia vastaajista uskoi, että heidän organisaationsa on ”hyvä” tai ”erinomainen” kouluttamaan työntekijöitä tekniikan käytössä, ja vain 47 prosentin näkemyksen mukaan heidän organisaationsa on ”hyvä” kouluttamaan uudelleen muutoin tarpeettomiksi jäävät työntekijät.

Ympäristössä, jossa 60 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä uskoo, että heidän organisaationsa on ”hyvä” tai ”erinomainen” rekrytoimaan uusia työntekijöitä, tutkimuksemme paljastaa mahdollisen tulevaisuuden, jossa taitoja ennemminkin rekrytoidaan kuin kehitetään. Nopeasti muuttuvassa työelämässä saattaa uusien työntekijöiden palkkaamisen lisäksi olla äärimmäisen tärkeää tukea muutoksessa myös vanhoja työntekijöitä.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.