Miten tekniikan kehitys tulee muuttamaan teollisuutta?

Neljäs teollinen vallankumous vaikuttaa paljon teollisuuden ulkopuolellekin, ja viranomaisten, opettajien, investoijien ja työntekijöiden on sopeuduttava siihen

Miten tekniikan kehitys tulee muuttamaan teollisuutta?

Muuttuva teollisuus

Tekniikan vallankumous on muuttamassa koko laajaa teollisuuden toimialaa. Muutos ei kuitenkaan tule olemaan yhtenäinen. Erot tulivat selkeästi esiin Epsonin tutkimuksessa, jossa arvioitiin työelämää vuonna 2025 ja siitä eteenpäin.

Haastattelimme ensin 17:ää johtavaa ajattelijaa eurooppalaisen teollisuuden tekniikan kehityksen trendeistä ja tämän jälkeen kysyimme yli 7 000:lta eurooppalaiselta yritysjohtajalta ja työntekijältä heidän käsityksiään näistä trendeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista heidän omaan työtehtäväänsä.

Kun puhumme teollisesta vallankumouksesta, se herättää mielikuvia tuotannon innovatiivisista koneista. Neljäs teollinen vallankumous ei ole poikkeus. Eurooppalaiset työntekijät uskoivat, että uusi teollinen vallankumous vaikuttaa erityisesti autoteollisuuteen ja muuhun valmistavaan teollisuuteen. Mutta vallankumous ei ole pelkkiä uusia koneita.

Muuttuvat viranomaismääräykset

Neljäs teollinen vallankumous eroaa aikaisemmista vallankumouksista ehkä siinä, että se tapahtuu laajemmalla alueella. Modernia eurooppalaista teollisuutta säätelee EU:n yhteiset viranomaismääräykset, joilla on merkittävä vaikutus muutoksiin tulevaisuudessa.

Tutkimuksemme mukaan 73 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä uskoo, että tekniikan kehitys johtaa lisääntyviin viranomaismääräyksiin sekä vastuullisuutta ja toimintatapoja koskevaan tiukempaan lainsäädäntöön. Tässä uusi vallankumouksemme saattaa poiketa merkittävästi aikaisemmista, kun eri alat, esimerkiksi terveydenhuolto, sopeutuvat lisääntyviin viranomaismääräyksiin. Tämä on myös se alue, jossa viranomaiset voivat eniten vaikuttaa eri alojen tekniikan kehitykseen.

Muutokset aloittain

Epsonin tutkimuksen keskeisiä huomioita on se, että tekniikan kehitys tulee vaikuttamaan eri tavoin eri aloilla. Tutkimme viittä keskeistä alaa: terveydenhuolto, vähittäiskauppa, valmistava teollisuus, opetusala ja yleinen suuryritysten toiminta. On selvää, että huolimatta tekniikan mukanaan tuomista huomattavista eduista nämä alat joutuvat kohtaamaan tekniikan käyttöönoton haasteet samalta viivalta.

Tutkimuksemme mukaan vähittäiskaupan alalla kuluttajilla tulee olemaan merkittävä vaikutus tuotteiden osto- ja tuotantotapoihin, kun 3D-tulostus tuo mukanaan paikallisen ja asiakaskohtaisen tuotannon. Big Data ja puettava tekniikka edelleen vauhdittavat muutosta kohti maailmaa, jossa jälleenmyyjät eivät enää tuota tuotteita itse, vaan antavat kuluttajille lisenssejä niiden tulostukseen esimerkiksi kotona.

Valmistavassa teollisuudessa tämä muutos ostokäyttäytymisessä tulee vaikuttamaan merkittävästi tuotteiden valmistukseen maailmanlaajuisesti. Alalla on virkistävän positiiviset odotukset tulevaisuudesta, vaikka useimmat ovat tietoisia perinteisen tuotantomallin täydellisestä muutoksesta tulevaisuudessa.

Terveydenhuollossa data tekee henkilökohtaisesta hoidosta tasa-arvoisempaa. Datan avulla asiakkaat voivat tehdä itse diagnooseja ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kotonaan täysin uudella tavalla.  Mutta kuten aiemmin huomautimme, viranomaismääräykset voivat voi vaikuttaa tämän kehityksen kulkuun merkittävästi.

Sopeutuminen aloittain

Vaikka neljännen teollisen vallankumouksen välittömät vaikutuksen eri aloilla ovat erilaisia, yhteistä on kuitenkin tarve sopeutua muutokseen. Vuonna 2016 tehty EU-raportti työn tulevaisuudesta 1korostaa paitsi tämän muutoksen jatkuvaa luonnetta, myös viranomaismääräysten välttämätöntä tarvetta sopeutua siihen. Samoin opetusalan on aktivoiduttava tulevaisuuden taitojen opettajana.

Oma tutkimuksemme kertoo, että opetusalan työntekijät ovat pääosin optimistisia tekniikan kehityksen vaikutuksista opetukseen. He kuitenkin näkevät tulevaisuuden riskeinä riittämättömän rahoituksen sekä opettajakoulutuksen ja opetuksen toteutuksen haasteet.

Eurooppalaiset työntekijät odottavat teollisuuden sopeutuvan ja muuttuvan tekniikan kehityksen myötä seuraavan kymmenen vuoden aikana ja siitä eteenpäin. Siksi on tärkeää luoda Euroopan menestyksen perustaksi opetusjärjestelmä, joka valmistaa tulevaisuuden työntekijöitä elinikäiseen oppimiseen ja sopeutumiseen.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.