Mitä nykyistä pienemmät työntekijämäärät ja teknisesti osaavien asiantuntijoiden hankkiminen tarkoittaa tulevaisuuden yrityksille?

Eurooppalaisten yritysten ja työntekijöiden on sopeuduttava tulevaisuuden työelämään

Mitä nykyistä pienemmät työntekijämäärät ja teknisesti osaavien asiantuntijoiden hankkiminen tarkoittaa tulevaisuuden yrityksille?

Jos tekniikka on tekemässä vallankumousta eri toimialoilla, sen saavat aikaan eurooppalaiset työntekijät. He ovat sekä tämän evoluution käyttöönottajia että toteuttajia, ja heistä riippuu koko muutoksen onnistuminen.

Euroopan komissio on asettanut 750 000 ICT-alan työpaikan tavoitteen vuoteen 2020 mennessä. Näitä nykyistä paremmin IT:n hallitsevia työntekijöitä tuetaan hiomaan taitoja, jotka aikaisemmin kuuluivat vain teknisesti edistyneelle eliitille. Kun tekniikka jatkaa kehittymistään, se myös on yhä syvemmin osa jokapäiväistä elämäämme. Mitä tämä tarkoittaa Euroopassa eri aloilla?

Hyödyt eri aloilla

Epson haastatteli 17 asiantuntijaa ja teki yli 7 000 eurooppalaisen työntekijän kyselytutkimuksen selvittääkseen, miten tekniikka muuttaa työelämää Euroopassa. Löysimme vision tulevaisuudesta, jossa uusi tekniikka tuo huimia hyötyjä taloudelle, yrityksille ja yksittäisille työtehtäville. Kun tämä tekninen muutos etenee, organisaatiot tulevat tarvitsemaan kasvavassa määrin työntekijöitä, jotka osaavat hyödyntää tekniikkaa ja analysoida dataa.

Odotukset tämän vallankumouksen suhteen ovat pääosin positiivisia. Kolmasosa vastaajista uskoi, että heidän työntekonsa muuttuu yleisesti tehokkaammaksi tekniikan ansiosta, ja lähes yhtä moni odotti työnsä muuttuvan tuottavammaksi, tarkemmaksi ja analyyttisemmaksi.

 

Myös luovuuden odotetaan kukoistavan, sillä viidesosa vastaajista uskoi työnsä muuttuvan nykyistä luovemmaksi. Kuten voi odottaakin, vastaukset vaihtelivat toimialasta riippuen. Esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa ja vähittäiskaupassa oltiin sitä mieltä, että kasvanut tehokkuus tulee olemaan suurin etu.

Yhteistyön aikakausi

Vastaajien mukaan tekniikan kehitys johtaa uudenlaiseen yhteistyön kulttuuriin yrityksissä, ja moni vastaajista myös uskoi, että uusi tekniikka tukee entistä parempaa yhteistyötä paikallisten ja globaalien työntekijöiden kesken. 71 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä on sitä mieltä, että tulevaisuuden kokoushuoneet ovat täysin virtuaalisia ja työntekijät ympäri maailmaa liittyvät reaaliaikaisiin työryhmiin esimerkiksi lisättyä todellisuutta ja holografisia projektoreita käyttämällä.

On tärkeää muistaa, että tekniikoiden valinnassa on mietittävä huolellisesti sopivuutta käyttötarkoitukseen, ja yhtä tärkeää muutoksen onnistumiselle on työntekijöiden koulutus ja tuki uuden tekniikan käyttöönotossa ja käytössä. Tämä saattaa vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden sitoutumiseen – 68 prosenttia vastaajista uskoi, että etätyön yleistyessä työntekijät eivät tule kokemaan nykyisen kaltaista sitoutuneisuutta työnantajaansa tai ryhmätyöhön ylipäätään, ja että työstä tulee persoonattomampaa.

Hallittu evoluutio

Tulevaisuuden työtehtävien suhteen 65 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että heidän organisaationsa on hyvä tai erinomainen kouluttamaan työntekijöitä käyttämään uutta tekniikkaa. Kun tätä tutkittiin tarkemmin, kuitenkin vain 47 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän organisaationsa on hyvä kouluttamaan työntekijöitä uusiin tehtäviin, mutta jopa 60 prosentin mielestä heidän organisaationsa on hyvä tai erinomainen rekrytoimaan uusia työntekijöitä.

Kun ICT-taitojen merkitys korostuu, yritysten pitää sopeutua muutokseen varmistamalla tasapaino uusien työntekijöiden rekrytoimisen ja vanhojen työntekijöiden kouluttamisen välillä. Viime kädessä evoluutio on pienin askelin etenevä prosessi, joka saa oman muotonsa eri organisaatioissa. Yksi asia on kuitenkin kaikille yhteistä: yrityksillä on vastuu hallita tätä muutosta, jotta lopputulos voisi olla onnistunut.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.