Liian pieni näyttö vaikuttaa oppilaiden arvosanoihin

Tutkimuksen mukaan 40 % opettajista on huomannut suoran korrelaation luokkahuoneen "huonojen paikkojen” ja oppimistulosten välillä.

Liian pieni näyttö vaikuttaa oppilaiden arvosanoihin

Viime vuosien aikana tietoteknisten laitteiden käyttö luokkahuoneissa on lisääntynyt. Teknologia antaa uusia mahdollisuuksia, mutta tuo myös mukanaan uusia haasteita – kuten kuinka säilyttää oppilaiden mielenkiinto, kun lapset kasvavat tekniikan ympäröiminä jo nuoresta iästä lähtien. On tärkeää, että teknologia saadaan hyödynnettyä oppimisen tukemisessa sen sijaan, että teknologia hidastaisi oppimista.

Interaktiiviset projektorit ja kosketusnäytöt ovat monissa luokkahuoneissa korvanneet piirtoheittimet ja tussitaulut. Projektoreilla saadaan suuri kuva, mutta kosketusnäytöt ovat usein kooltaan melko pieniä, jopa alle 80-tuumaisia. Tuoreen tutkimuksen mukaan 40 % opettajista havaitsi suoran korrelaation oppilaan istuinpaikan ja koearvosanojen välillä. Luokan takaosaan ei pienikokoisen näytön sisältö näy kunnolla ja tämä näkyi oppimistuloksissa. Luokan takaosan lisäksi 45 % opettajista tunnisti luokkahuoneen reunoilla olevat paikat ”huonoina paikkoina”, koska kosketusnäytön katselukulma on verrattain pieni. Tämä tarkoittaa, että näiden alueiden opiskelijat ovat epäedullisessa asemassa verrattuna lähellä näyttöä istuviin oppilaisiin. Kaksi kolmasosaa (66 %) tutkituista opettajista oli sitä mieltä, että rajallinen näkymä haittaa oppimiskokemusta. 45 % opettajista ilmoitti, että oppilaiden, jotka eivät näe näyttöä kunnolla, on vaikeampi keskittyä oppitunteihin.

Istumapaikat ja kuvakoko ovat selvästi tärkeitä oppimisen kannalta. Tutkimustuloksiin on syytä suhtautua vakavasti, sillä audiovisuaalisia tekniikoita käytetään jo lähes kaikilla oppitunneilla. Sinänsä tekniikoiden käyttö on kannatettavaa, sillä eri viranomaiset, mukaan lukien Maailman terveysjärjestö, ovat todenneet, että opetusmateriaalit muistetaan paljon paremmin mikäli ne koetaan visuaalisesti ja vuorovaikutteisesti yksisuuntaisen suullisen luennon sijaan. Monissa luokissa käytetään kuitenkin liian pientä kuvakokoa. Epsonin aiemmin teettämän tutkimuksen mukaan 58 % oppilaista ei normaalissa luokkahuoneessa pysty lukemaan kaikkea sisältöä 70-tuumaisella näytöltä. Tällaisissa luokkahuoneissa yli puolet opiskelijoista ei siis pysty hyötymään oppitunnista samalla tavalla kuin muut.

Huonoon näkyvyyteen liittyvät ongelmat voitaisiin helposti ratkaista käyttämällä projektoria. Projektorin kuvakokoa voi säätää ja siten jokaiseen tilaan saadaan juuri sopivan kokoinen kuva. Opetusmateriaalin näkevät kaikki oppilaat luokkahuoneen koosta tai oppilaiden lukumäärästä riippumatta. Opettajilla on selvästi tarvetta projektoritekniikkaan: yli kolme neljäsosaa (76 %) tutkimukseen osallistuneista opettajista sanoi, että paremman näyttötekniikan käyttö antaisi oppilaille mahdollisuuden osallistua paremmin tunteihin. Lisäksi kaksi kolmasosaa (60 %) opettajista toteaa olevansa oppitunneillaan luovempi mikäli käytössä on projektori.

Lue lisää tutkimuksesta täältä tai ota yhteyttä sähköpostitse finland@epson.eu niin kerromme lisää.