Itsenäinen työskentely tulee pian olemaan ansioluettelosi tärkein taito

Tekniikka tulee tarjoamaan entistä enemmän mahdollisuuksia itsenäisille ja yhteistyökykyisille työntekijöille

Itsenäinen työskentely tulee pian olemaan ansioluettelosi tärkein taito

Kehittyvä yhteydenpito on muuttamassa tapaamme elää. Se muuttaa myös tapaamme työskennellä. Tulevaisuuden sukupolvista kehittyy fyysisesti yksin työskenteleviä asiantuntijoita, jotka tekevät yhteistyötä pitkälti virtuaalisin työkaluin.

Tämä trendi on perustavanlaatuisesti muuttamassa erittäin monen eurooppalaisen työntekijän työnkuvaa. Epsonin uuden tutkimuksen mukaan luokkahuoneemme ja kokoushuoneemme tulevat muuttumaan yhä enemmän tekniikkapainotteisiksi, kun teknologia jatkaa kehittymistään. Tutkimuksessa haastateltiin 17 johtavaa asiantuntijaa ja tehtiin kyselytutkimus 7 000 eurooppalaiselle työntekijälle.

Koulutus tulevaisuutta varten

Koulutusjärjestelmämme on siirtymässä aikaan, jonka keskiössä ovat luova yhteistyö ja metaoppiminen. 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että opettajien tehtävänä ei tule olemaan enää pelkkä tiedon jakaminen, vaan opettajat tulevat ottamaan uuden tärkeän roolin oppilaiden itsenäisen oppimisprosessin ohjaajina. 64 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tiedon soveltaminen ja analyyttiset taidot tulevat olemaan keskeisiä taitoja tulevaisuuden koulutusjärjestelmässä.

Tulevaisuudessa on myös omat sudenkuoppansa. 69 prosenttia vastaajista pelkää, että liiallinen luottamus tekniikan avulla hankittavaan tietoon voi johtaa yleiseen tietotason laskuun. Samoin 67 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tiedon muistiin painaminen ei enää voi olla koulutuksen tavoite, koska tieto on jatkuvasti saatavilla.

Virtuaalista yhteistyötä

74 prosenttia vastaajista uskoi, että tekniikalla on mahdollisuus mullistaa koulutus ja työskentelyn käytännöt, vaikka mikään virtuaalinen sovellus ei voi koskaan korvata henkilökohtaisia tapaamisia suhteiden luomisessa. On kuitenkin sanottava, että tulevaisuuden tekniikat, kuten holografiset projektorit, voivat haastaa tämän käsityksen.

Tähän virtuaalitekniikoiden yleistymiseen liittyen vain 30 prosenttia vastaajista uskoi, että fyysisten työtilojen muutos virtuaalisiksi tulee parantamaan työntekijöiden välisiä suhteita. Digitaalisten ja ei-digitaalisten työskentelytapojen nähtiin kuitenkin täydentävän toisiaan – 71 prosenttia vastaajista uskoi, että eri sisältöjä yhdistävä oppiminen tekisi koulutuksesta dynaamisempaa ja opettajista tehokkaampia.

Globaalin työnteon maailma

Uusi tekniikka tulee tukemaan entistä parempaa yhteistyötä paikallisten ja globaalien työntekijöiden välillä, vaikka koulutuksen ja tukipalvelujen tulee olla kunnossa, jotta työntekijät voivat mukautua muutokseen.

71 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tulevaisuuden kokoushuoneet ovat täysin virtuaalisia ja työntekijät ympäri maailmaa liittyvät reaaliaikaisiin työryhmiin esimerkiksi lisättyä todellisuutta ja holografisia projektoreita käyttämällä. On kuitenkin selvää, että ihmiset eivät vielä ole tietoisia, miten näitä tekniikoita voisi parhaiten hyödyntää. Kun tulevat sukupolvet ottavat uutta tekniikkaa käyttöön, nykyään työelämässä olevien on kehitettävä taitojaan osa-alueilla, jotka eivät ole ennestään tuttuja.

Oppimishalun kehittäminen

Työntekijöiden halukkuus ja innostus uusiin asioihin on tärkeää uusien teknisten taitojen kehittämisessä. 65 prosenttia vastaajista sanoi, että he kouluttautuisivat uuteen rooliin, jos heidän nykyinen työnsä olisi uhattuna, ja että organisaatioiden olisi hyödynnettävä tämä halu oppia, jotta tekniikan kaikki mahdollisuudet saadaan käyttöön.

Kouluttautuminen tulevaisuuden työpaikkaa varten tulee edellyttämään monia uusia taitoja. Oleellisia ovat ei-tekniset taidot, kuten mielikuvitus, ymmärryskyky, myötätunto ja suhteiden luominen. Näiden taitojen tunnistaminen ja työntekijöiden tukeminen kasvun saavuttamiseksi tulevat olemaan tärkeitä asioita uuden tekniikan tuomaan muutokseen valmistautumisessa eri aloilla.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.