Epson ja huippumuotitalo Brunello Cucinelli edistävät teknologiavetoisen kiertotalouden globaalia kehitystä

Brunello Cucinellin tiloihin on asennettu PaperLab-paperinkierrätysjärjestelmä

Epson ja huippumuotitalo Brunello Cucinelli edistävät teknologiavetoisen kiertotalouden globaalia kehitystä

Epson ja huippumuotitalo Brunello Cucinelli edistävät teknologiavetoisen kiertotalouden globaalia kehitystä

Globaali teknologiayhtiö Epson on solminut kumppanuuden johtavan italialaisen luksusmuotimerkin Brunello Cucinellin kanssa. Muotitalo on ottanut käyttöön Epsonin PaperLabin – innovatiivisen ja vastuullisen paperinkierrätysjärjestelmän, jonka avulla organisaatiot voivat siirtyä suljettuun resurssikiertoon ja täysimittaiseen paperinkierrätykseen uudistaessaan toimintaansa kestävän kehityksen mukaiseksi.

Kumppanuus ilmentää Epsonin pitkäjänteistä paneutumista ympäristömyötäiseen teknologiaan sekä yhteistä päämäärää Brunello Cucinellin kanssa. Muotiyhtiön keskeisiä arvoja ovat vankka kunnioitus koko luomakuntaa, kaikkea inhimillistä ja planeettaamme kohtaan. Yhteistyön yhteisiä nimittäjiä ovat nykyaikaisuuden ja käsityötaidon yhdistäminen, luovuus ja intohimo.

Epsonin PaperLab on maailman ensimmäinen toimistoon sijoitettava vedetön ja turvallinen paperinkierrätysjärjestelmä. Sen avulla organisaatiot voivat kierrättää ja hyödyntää paperijätettä uusiokäyttöön yhdessä ja samassa prosessissa. PaperLab on aito kierrätysmenetelmä, joka vähentää merkittävästi paperin ja veden kulutusta sekä energiajätettä. Brunello Cucinelli pystyy nyt kierrättämään ja tuottamaan uusiopaperia. PaperLabin myötä toimistossa on täysmittainen paperinkierrätysjärjestelmä, jonka avulla voidaan vähentää luonnonvarojen kulutusta ja jätettä.

Epsonin pääjohtaja Yasunori Ogawa kommentoi omien alojensa johtavien toimijoiden yhteistyötä näin: ”Olemme ylpeitä saadessamme yhdistää voimamme alansa huippua edustavan edelläkävijän, Brunello Cucinellin, kanssa. Yritys on sitoutunut tavoittelemaan niin maapallon kuin ihmistenkin kannalta parempaa ja oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta.”

”Epsonin päämääränä on kestävä kehitys, joka tuo yhteisöille lisäarvoa: kun uudistamme omaa yhtiötämme, kehitämme samalla teknologioita, jotka antavat myös muille yrityksille mahdollisuuden siirtyä aitoon vastuullisuuteen. Pidämme kunnia-asiana sitä, että Brunello Cucinelli on valinnut Epsonin kumppanikseen. Uskoaksemme muotitalo voi toimia suunnannäyttäjänä muille yrityksille ja organisaatioille, jotka mukauttavat toimintaansa kohti kiertotaloutta ja pyrkivät esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.”

Toimitusjohtaja Riccardo Stefanelli kuvailee Brunello Cucinellin toimintaperiaatetta näin: ”Yhtiömme kivijalkana on humanistinen kapitalismi, joka painottaa elämistä ja luomistyötä sopusoinnussa luonnon kanssa. Uskon, että yhteistyö Epsonin kanssa auttaa edistämään arvojemme mukaista toimintaa ja tukee tavoitettamme kunnioittaa ihmisarvoa ja ympäristöä kaikessa toiminnassa. Lisäksi yhteistyö auttaa pyrkimystämme vaalia ja esitellä merkittäviä luonnonkauneuden ilmentymiä. Huipputeknologian avulla vauhditamme myös sisäistä muutosta ja saavutamme aidosti kestävän tulevaisuuden.”

Kyseessä on merkittävä virstanpylväs Epsonille, joka on sitoutunut vähentämään toimitusketjun päästöjä yli 2 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä osana uudistettua vuoden 2025 yritysvisiotaan. Strategia viitoittaa tietä organisaatioille liiketoimintamallien uudistamisessa. Alkusysäys on toimiston ekosysteemien muuttaminen kiertotalousmallin mukaisiksi.

Toimistoissa syntyy yhä enemmän paperijätettä, jonka osuus yritysten kaikesta jätteestä on yli 50 prosenttia. Myös kasvava hiilijalanjälki on muistettava. On arvioitu, että paperin osuus on yli neljännes kaikesta kaatopaikkajätteestä ja sen globaali vaikutus metsänhakkuisiin noin 42 prosenttia.

PaperLab vauhdittaa kiertotaloutta noudattavien ekosysteemien syntyä toimistoissa. Samalla se säästää metsiä ja vettä sekä vähentää hiilipäästöjä. Epsonin innovatiiviseen kuivakuituteknologiaan perustuva PaperLab pystyy tuottamaan tunnissa jopa 720 A4-koon arkkia tai 360 A3-koon arkkia. Se on myös organisaation omissa tiloissa sijaitseva ratkaisu luottamuksellisten tietojen tuhoamiseen, joka tavallisesti aiheuttaa paljon paperijätettä. Hävitys muualla voi olla riskialtista, ja siitä koituu paljon kustannuksia ja hiilipäästöjä. Haitoilta voidaan välttyä ottamalla käyttöön aito kiertotalous.

PaperLab merkitsee perustavanlaatuista irtautumista nykytilasta. Paperin, hiilen ja veden käyttöä vähentävät teknologiat ovat organisaatioille elintärkeä askel kohti hiilineutraalia tai hiilinegatiivista nettovaikutusta.