Epsonin teknologiaa mukana YK:n Smart Sustainable City -ohjelmassa yhteistyössä Ålesundin tulevaisuuslaboratorion kanssa

Epson mukaan YK:n Smart Cities -ohjelmaan

Epsonin teknologiaa mukana YK:n Smart Sustainable City -ohjelmassa yhteistyössä Ålesundin tulevaisuuslaboratorion kanssa

Epsonin teknologiaa mukana YK:n Smart Sustainable City -ohjelmassa yhteistyössä Ålesundin tulevaisuuslaboratorion kanssa

Epson on allekirjoittanut sopimuksen, jonka myötä siitä tulee teknologiakumppani Ålesund Futurelab - U4SSC (United for Smart Sustainable Cities -täytäntöönpano-ohjelma) -aloitteelle, joka on osa YK:n täytäntöönpano-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on hyödyntää teknologiaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kaupungeissa kaikkialla maailmassa.  

Ålesundin tulevaisuuslaboratorio sijaitsee Norjan saaristossa Ålesundin satamakaupungissa, ja se koostuu monitieteellisestä kumppaniverkostosta, jossa on sekä akateemisen alan, julkisen sektorin, teollisuuden alan että kaupan alan toimijoita. Se on luotu nopeuttamaan kestävää kehitystä sekä toimimaan yhteistyössä älykkäiden ja kestävien hankkeiden parissa, kuten digitaalisen yhteistyöalustan kehittämisessä, joka auttaa luomaan älykkäämpiä kaupunkeja kaikkialle maailmaan.

Epson on jo tehnyt tiivistä yhteistyötä Campus Ålesundin Offshore Simulator Centren (OSC) kanssa, joka tukee Norjan merenkulkualan osaamiskeskusta (NMK) Epsonin teknologian avulla.  Epsonin laserprojektoreilla on NMK:ssa keskeinen rooli älykkäämpien ratkaisujen kehittämisessä. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi virtuaalisten kokoustilojen luominen sekä valvontahuoneiden kehittäminen, joissa autonomiset alukset pystyvät seuraamaan meriliikennettä reaaliajassa ja muokkaamaan näin globaalin merenkulkualan tulevaisuutta.

NMK:n laivasimulaattorissa hyödynnettyä Epsonin asiantuntemusta ja visualisointiteknologiaa on nyt alettu soveltaa myös muihin hätäsuunnitelmiin, kuten palo- ja pelastustoimen skenaarioihin, vasteaikojen lyhentämiseksi ilman, että sitä varten tarvitsisi rakentaa uusia teitä. Tästä visualisointityökalusta on tullut myös YK:n virallinen väline, jolla simuloidaan kaupunkien kehitystä kaikissa maailman kaupungeissa.

Henning Ohlsson, Sustainability & CSR Director, Epson Europe, kommentoi: ”Meille on kunnia, että meidät on kutsuttu osallistumaan tähän sosiaalisesti mullistavaan hankkeeseen. U4SSC:n täytäntöönpano-ohjelma auttaa kaupunkeja ja yhteisöjä kaikkialla maailmassa muuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet konkreettisiksi toimiksi ja tuloksiksi. Vuonna 2020 ohjelma toimii aktiivisesti luodakseen vankan kehyksen paikalliselle kehitykselle ja hyödyntääkseen parasta saatavilla olevaa teknologiaa älykkäämpien ratkaisujen tarjoamiseksi kaupungeille ja yhteisöille kaikkialla maailmassa."

”U4SSC:n kanssa solmitun kumppanuuden myötä Epson on mukana maailmanlaajuisessa verkostossa, jossa kaupungit vaihtavat tietojaan ja vahvuuksiaan kestävien ja älykkäiden ratkaisujen löytämiseksi.  Epson on sitoutunut toimimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja tämä aloite edistää hyvin kestävän kehityksen tavoitetta 17 kehittämällä tehokkaita kumppanuuksia myönteisen sosiaalisen muutoksen aikaansaamiseksi.”

Ålesundin tulevaisuuslaboratorion toimitusjohtaja Marielle Furnes Mannseth lisää: ”Epson on tärkeä lisä tähän ohjelmaan, ja Ålesundin tulevaisuuslaboratorio on erittäin iloinen saadessaan yhden maailman suurimmista teknologiavalmistajista IT-kumppanikseen. Tämä antaa kumppanuudelle uuden näkökulman ja tekee työstä entistä monipuolisempaa, ja odotammekin innolla yhteistyötä Epsonin kanssa uusien teknologiaratkaisujen kehittämiseksi YK:n tulevaisuuden älykkäille kaupungeille.”

LOPPU

Toimittajille:

Tietoja Epsonista
Epson on globaali teknologian edelläkävijä, joka on sitoutunut tulemaan korvaamattomaksi yhteiskunnalle yhdistämällä ihmisiä, asioita ja tietoja ainutlaatuisilla, tehokkailla, kompakteilla ja tarkoilla teknologioillaan. Yritys panostaa ennen kaikkea innovoinnin edistämiseen sekä asiakkaiden odotusten ylittämiseen mustesuihkutulostimien, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan saralla. Epson on ylpeä saavutuksistaan kestävän yhteiskunnan toteuttamiseksi sekä parhaillaan käynnissä olevista toimistaan, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Japanissa sijaitsevan Seiko Epson Corporationin johtaman Epson-konsernin vuotuinen liikevaihto on yli biljoona Japanin jeniä.

www.global.epson.com

Tietoja Epson Europesta

Amsterdamissa sijaitseva Epson Europe B.V. on konsernin Euroopan, Lähi-idän, Venäjän ja Afrikan toimintojen päämaja. 1 830 työntekijää työllistävän Epson Europen myynti tilivuonna 2017 oli 1,7 miljardia euroa. http://www.epson.eu

Epsonin ympäristövisio 2050  

http://eco.epson.com/

Tietoja U4SSC:n täytäntöönpano-ohjelmasta

16 YK:n järjestöä tukee sellaisen mittausvälineen kehittämistä, jonka avulla on mahdollista arvioida kaupunkien ja yhteisöjen suorituskykyä kaikissa maissa, sekä sitä, missä kaupungeilla ja yhteisöillä on parhaat edellytykset älykkäälle ja kestävälle kehitykselle sekä lisäarvon luomiselle. Jokainen paikkakunta arvioidaan erikseen mutta ensisijaisesti kuitenkin yhdessä muiden eri toimialoilla ja eri maissa toimivien kumppanien kanssa.

Ålesund, yksi ensimmäisistä arvioiduista alueista

Viimeisen kolmen vuoden aikana tällä välineellä on arvioitu sata kaupunkia eri puolilla maailmaa. Uusi Ålesundin kunta, joka koostuu viidestä entisestä kunnasta sekä Sulasta ja Giskestä, oli ensimmäinen tähän verkostoon päässeistä alueellisista kaupungeista. Kansainvälisistä ja paikallisista asiantuntijoista koostuva ryhmä on kerännyt mittausvälineen avulla tietoja ja keskeisiä suorituskykyindikaattoreita älykkään kaupunkiprofiilin kehittämiseksi sekä analysoidakseen, mikä alueen asema on liittyen kestävyyteen ja älykkäiden teknologioiden käyttöön. Tutkimuksen kohteena ovat muun muassa ihmisten terveys sekä terveydenhuoltojärjestelmän toimivuus, vesihävikki, julkinen liikenne, rakennetut ulkoalueet, koulutus, tasa-arvo ja niin edelleen. Hankkeen yhteydessä on aina myönnetty, ettei kestävän kehityksen tavoitteita ole mahdollista saavuttaa ilman tiivistä yhteistyötä yksityisten yritysten sekä korkeakoulujen kanssa.

Myös muissa Norjan kunnissa ollaan parhaillaan suorittamassa keskeisten suorituskykyindikaattorien analyysia tai se on jo suoritettu. Tällaisia kuntia ovat esimerkiksi Asker, Bærum, Trondheim, Bodø, Rana, Stavanger, Haugesund, Narvik, Karmøy, Molde ja Kristiansund.

Katso tapaustutkimus täältä: https://www.youtube.com/watch?v=8N1dsqYduTs

https://www.epson.co.uk/insights/casestudy/epson-projectors-help-shape-the-maritime-industry-at-campus-aalesund?preview=1