Epsonin Professional Projector Tool -ohjelmiston avulla monen projektorin asennukset käyttöön nopeasti ja helposti

Ohjelmisto yksinkertaistaa myös panoraamaprojisoinnin ja videokuvapinnoituksen kaltaisten kehittyneiden tekniikoiden käyttöä

Epsonin Professional Projector Tool -ohjelmiston avulla monen projektorin asennukset käyttöön nopeasti ja helposti

6. helmikuuta 2018– Epson on julkistanut maksuttoman Professional Projector Tool -apuohjelman asennettavia 3LCD-laserprojektoreita varten. Työkalun avulla useiden projektorien asennukset saa käyttöön nopeasti ja helposti. Lisäksi se antaa mahdollisuuden käyttää kehittyneitä esitystekniikoita, esimerkiksi panoraamaprojisointia ja videokuvapinnoitusta.

Ohjelmisto on yhteensopiva nykyisten asennettavien projektorien kanssa eli mallien EB-L25000U, EB-L1500Uja EB-L1700U kanssa. Lisäksi ohjelmisto tukee uutuusmalleja EB-L20000Uja EB-L12000Q, kun ne tulevat myyntiin.

Epson Professional Projector Tool -apuohjelma on tarkoitettu Epsonin asennettaville projektoreille, joita käytetään tilapäisissä asennuksissa ja vuokrajärjestelmissä, mutta ohjelmistoa voi käyttää myös kiinteissä asennuksissa. Ohjelmiston avulla voi kaukosäätää linssin asentoa tai tarkennusta sekä hallita projektorin perustoimintoja, esimerkiksi käynnistystä, sammutusta ja testikuvan toistoa.

Selkeässä ja johdonmukaisessa graafisessa käyttöliittymässä voi vetää ja pudottaa yksittäisiä projektoreita ja näin muuttaa kuvan asettelua. Asentaja voi myös ottaa saman tien käyttöön panoraamaprojisoinnin ja objektien videokuvapinnoituksen kaltaisia tekniikoita, joissa hyödynnetään useaa projektoria.

Epson Europen markkinakehityksestä vastaava Lee Harrison kertoo taustoista: ”Haluamme, että asiakkaat saavat projektoreista parhaan suorituskyvyn irti mahdollisimman helposti. Kuunneltuamme esityskaluston suurimpien vuokraajien palautetta ymmärsimme, että alalla oli tarve asennusaikoja lyhentävälle apuvälineelle. Uusi Professional Projector Tool -apuohjelma kehitettiin täsmätyökaluksi tähän tarkoitukseen. Intuitiivisen ja helppokäyttöisen apuohjelman avulla voi hyödyntää edistyksellisiä tekniikoita, joiden onnistunut toteutus olisi aiemmin edellyttänyt perusteellista koulutusta.”

Epsonin Professional Projector Tool -ohjelmisto on nyt saatavana Epsonin verkkosivustosta malleille EB-L25000U, EB-L1500U ja EB-L1700U. Se tukee myös malleja EB-L20000U ja EB-L12000Q, kun ne tulevat markkinoille.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Epsonin ohjelmistoratkaisu kokonaisuuksille, joihin sisältyy useita asennettavia laserprojektoreita

 • Maksutta ladattava apuohjelma, saatavana Epsonin verkkosivustosta

 • Projektorin sisäinen kamera: värien ja kirkkauden sovittamisessa ei tarvita erillistä lisäkameraa

 • Panoraamaprojisoinnilla useiden projektorien kuvasta yhtenäinen kokonaisuus

 • Perustasoisen videokuvapinnoituksen toteutus usean projektorin avulla

 • Kuvan asettelu muutettavissa vetämällä ja pudottamalla yksittäisiä projektoreita apuohjelman graafisessa käyttöliittymässä

 • Usean projektorin geometrian ja värien reaaliaikaiset, nopeat ja helpot säädöt

 • Projektorin linssin tarkennuksen ja asennon kaukosäätö

 • Kuvan vääristymien geometriakorjaus heijastettaessa kaareville tai suorakulmaisille pinnoille

 • Värien yhdenmukaistustoiminto: eri kuvissa olevien värisävyerojen vähentäminen

 • Projektorin perustoimintojen hallinta: esimerkiksi käynnistys, sammutus ja testikuvan toisto

 • Monipuoliset kuvansäädöt: esimerkiksi dynaaminen kontrasti, kirkkaus, väritila ja valkotasapaino