Epsonin maailmanlaajuinen kysely paljastaa hätkähdyttävän vajeen ilmastotodellisuudessa

Uusi tutkimus tuo esiin merkittävän kuilun ilmastonmuutosta koskevien käsitysten ja tilanteen vakavuuden välillä

Epsonin maailmanlaajuinen kysely paljastaa hätkähdyttävän vajeen ilmastotodellisuudessa

Epsonin maailmanlaajuinen kysely paljastaa hätkähdyttävän vajeen ilmastotodellisuudessa – 46 % ihmisistä uskoo, että vältämme ilmastokriisin heidän elinaikanaan.

50 päivää ennen marraskuussa Isossa-Britanniassa järjestettävän COP 26 -konferenssin alkua Epson julkistaa ilmastotodellisuusbarometrin tulokset. Epsonin tutkimus paljastaa kuilun ilmastotodellisuuden katastrofaalisten vaikutusten ja ihmisten käsitysten välillä. Kyselyssä kerättiin maailmanlaajuisia kokemuksia ja käsityksiä ilmastonmuutoksesta 15 264 kuluttajalta Aasiasta, Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Etelä-Amerikasta.

Epsonin ilmastotodellisuusbarometrin tavoitteena on auttaa COP 26 -keskustelujen rajaamista, lisätä yleistä tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista, vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin ja tiedottaa paremmin päätöksentekijöitä.

Todellisuuden puute: Optimismi vs. todisteet

Yksittäiset henkilöt osallistuivat barometriin Australiasta, Brasiliasta, Kiinasta, Ranskasta, Saksasta, Intiasta, Indonesiasta, Italiasta, Japanista, Singaporesta, Etelä-Koreasta, Espanjasta, Taiwanista, Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Kun vastaajilta kysyttiin heidän näkemyksiään ihmiskunnan kyvystä välttää ilmastokriisi heidän elinaikanaan, lähes puolet vastaajista (46 %) ilmoitti olevansa ”hyvin” tai ”jonkin verran” optimistisia. Tämä on huomattavasti enemmän kuin vain 27 %, jotka ilmoittavat olevansa erittäin tai jonkin verran pessimistisiä.

Yleisimpiä syitä tähän optimismiin ovat kasvava yleisön tietoisuus ilmastonmuutoksesta (32 %), tieteen ja teknologian kyky tarjota ratkaisuja (28 %) ja siirtyminen kohti uusiutuvaa energiaa (19 %). Maailmanlaajuisesti 5 % vastaajista ei usko, että ilmastokriisiä olisi lainkaan – Yhdysvallat (11 %), Saksa (7 %) ja Iso-Britannia (6 %), ovat ilmastonmuutoksen kieltäjien listan kärjessä. 

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) raportoi, että joidenkin ihmisen aiheuttamien ilmastonmuutosten pysäyttäminen kestää vuosituhansia [i] ja kun otetaan huomioon maailmanlaajuisten tapahtumien lista mukaan lukien mitatusti lämpimin heinäkuu [ii] koskaan, metsäpalot [iii] Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa ja tulvat [iv] Kiinassa, Kolumbiassa ja Saksassa – Epsonin ilmastotodellisuusbarometrin tulokset viittaavat siihen, että optimismi on voittanut todisteet ja että ilmastotodellisuusvaje on todellinen.

Henning Ohlsson, Epson Europen kestävästä kehityksestä vastaava johtaja, lisää: ”Ilmastohätätilan kehittyessä silmiemme edessä on todella huolestuttavaa, että niin monet ihmiset eivät tunnista tai jopa aktiivisesti kieltävät sen olemassaolon. Tämä on herätyshuuto kaikille – hallituksille, yrityksille ja yksityishenkilöille – tekemään yhteistyötä, jotta COP 26 voi tehdä päätöksiä ja innostaa toimiin, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.”

Todellisuustarkistus: Ymmärtäminen vs. toiminta

Barometrin mukaan optimismi saattaa johtua siitä, että ilmastonmuutosta ja siten sen laajuutta ei tunneta. Noin kolme neljäsosaa vastaajista näkee, että ilmastonmuutoksen ja maapallon lämpötilan nousun (77 %), sään ääri-ilmiöiden (74 %) ja maastopalojen (73 %) välillä on yhteys. Sitä vastoin tietoisuus laskee hieman yli puoleen sellaisista tapahtumista kuin nälänhätä (57 %), ihmisten joukkomuutto (55 %) ja hyönteisten voimakas lisääntyminen (51 %). Tässä on huomattavaa alueellista vaihtelua, sillä nälänhädän ymmärtäminen on suurinta Taiwanissa (72 %) ja vähäisintä Yhdysvalloissa (44 %).

Monet katsovat, että vastuu hätätilanteen ratkaisemisesta kuuluu valtion ja teollisuuden toimijoille. Kyselyyn vastanneista useampi kuin joka neljäs (27 %) pitää hallituksia ja 18 % yrityksiä ”kaikkein vastuullisimpina”. Lähes 18 % tunnustaa henkilökohtaisen vastuun – eniten Indonesiassa (30 %) ja vähiten Kiinassa ja Saksassa (molemmat 11 %). Rohkaisevaa on, että suurin osa vastaajista (31 %) pitää vastuuta kollektiivisena.

Vaikka ihmiset ovat halukkaita muuttamaan elämäntyyliään kriisin ratkaisemiseksi, jotkut ovat hitaita toimimaan. Barometri osoittaa, että: 65 % suostuu (jo tekee tai suunnittelee) työ- ja vapaa-ajanmatkojen vähentämistä – mutta vain 40 % on vähentänyt niitä. 68 % suostuu siirtymään sähköajoneuvoihin – mutta vain 16 % on vaihtanut. Ja 58 % suostuu omaksumaan kasvipohjaisen ruokavalion – mutta vain 27 % on ryhtynyt vegaaniksi. Jopa suhteellisen yksinkertaisissa valinnoissa, kuten kestämättömien tuotemerkkien boikotoinnissa, 63 % on samaa mieltä, mutta vain 29 % on jo muuttanut ostotottumuksiaan.

Liiketoiminnan todellisuus – nyt on aika toimia

Ilmastotodellisuusbarometri osoittaa, että monien mielestä ilmastokriisi on edelleen jotain, joka tapahtuu jollekin toiselle. Koska tutkimuksesta käy ilmi, että vain 14 % vastaajista pitää suuryrityksiä suurimpana vastuullisena ilmastonmuutoksen torjumisesta ja vain 3 % pienyrityksiä (vähemmän kuin 5 % ilmastonmuutoksen kieltävistä yrityksistä), tutkimus osoittaa, että kaikenkokoisten yritysten on nyt aika ottaa suurempi rooli.

Yritykset voivat tukea sekä muita yrityksiä että kuluttajia tarjoamalla käyttöön kestävää kehitystä tukevia innovaatioita. Epsonilla tämä on vaikuttanut esimerkiksi seuraavien kehitysaskeleiden ottamiseen: asiakkaiden ympäristövaikutusten pienentäminen erittäin energiatehokkaan lämmöttömän tulostustekniikan avulla, sekä tutkimus- ja kehitystyötä, jossa pääpaino on ympäristöä huomioivissa tekniikoissa, kuten luonnollisista lähteistä saaduissa (ei muovisissa) materiaaleissa.

Tuote- ja materiaali-innovaatioiden lisäksi yritykset voivat vaikuttaa merkittävästi edistämällä ja osoittamalla ympäristövastuuta. Epson vie tätä vieläkin pidemmälle seuraavilla tavoilla: siirtymällä käyttämään pelkkää uusiutuvaa sähköä ja sitoutumalla siihen liittyviin hankkeisiin, kuten uusiutuvan energian RE100-projektiin, edistämällä resurssien kierron sulkemista esimerkiksi tukemalla tuotteiden kunnostamista ja uudelleenkäyttöä sekä solmimalla vaikuttavia kumppanuuksia, joista yksi esimerkki on työ, jota Epson tekee National Geographicin kanssa ikiroudan suojelemiseksi. ikiroudan suojelemiseksi. [v].

Epsonin pääjohtaja Yasunori Ogawa kommentoi: ”Ilmastotodellisuusvajeen havaitseminen osoittaa, että tietoisuus yhdistettynä toimintaan on ratkaisevan tärkeää hätätilanteen ratkaisemiseksi. Epsonin tavoitteena on tuoda tämä tietoisuus ja teknologiat, joita yrityksemme, muut yritykset ja kuluttajat tarvitsevat mullistavan muutoksen aikaansaamiseksi. Liiketoimintamme on kestävän kehityksen mukainen, ja sitä tuetaan merkittävillä resursseilla, sillä vaikka tiedämme, että matkaa on vielä paljon jäljellä, uskomme, että voimme luoda paremman tulevaisuuden.”

 

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2