Epsonin etikettien tarramusteille saavutuksia elintarvikepakkausmateriaalien vaatimuksenmukaisuudessa

Vaatimustenmukaisuus on osoitus Epsonin pitkäaikaisesta työstä elintarvikkeiden ja juomien etikettien sekä pakkausteollisuuden eteen

Epsonin etikettien tarramusteille saavutuksia elintarvikepakkausmateriaalien vaatimuksenmukaisuudessa

Epson tiedottaa, että musteet, joita käytetään SurePress- ®mustesuihkupainokoneissa ja räätälöityyn tarpeeseen soveltuvissa ColorWorks ®tarratulostimissa, täyttävät seuraavien asetusten vaatimukset: kehysasetus (EU) 1935/2004, GMP-asetus (EU) 2023/2006, muoviasetus (EU) 10/2011. Tämän lisäksi musteet ovat Sveitsin SR 817.023.21 -asetuksen mukaisia elintarvikepakkausmateriaalien tulostusmusteita.

 

”Epsonin SurePress- ja ColorWorks-mallistot ovat käytössä elintarvike- ja juomateollisuuden pakkausmateriaalien valmistajilla ja muilla loppukäyttäjillä kautta maailman”, sanoo ammattimaisista tulostusratkaisuista ja robotiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Duncan Ferguson. ”Jokainen mutkikkaiden elintarvikeasetusten mukaisen hyväksynnän saanut mustejärjestelmä on huomattava merkkipaalu. Lisäksi tämä on jälleen yksi osoitus Epsonin johtavasta asemasta etikettien ja pakkaussovellusten digitaalisessa tuotannossa.”

 

Epsonin panostus musteisiin

Epson on ainoa mustesuihkupainokoneiden ja -tulostimien valmistaja, joka valmistaa itse omat musteensa. Yhtiö investoi itse suoraan järjestelmiin ja hygieniaprosesseihin, joita tarvitaan SurePress- ja ColorWorks-musteiden valmistuksessa. Tuotantotilat täyttävät GMP-asetuksen (EU) 2023/2006 vaatimukset sekä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) vastaavat vaatimukset. Epsonin SurePress- ja ColorWorks-musteiden valmistuksessa noudatetaan lisäksi vaara-analyysin ja kriittisten hallintapisteiden (HACCP-järjestelmän) mukaista riskinarviointia, joka ulottuu tuotantoprosessin jokaiseen vaiheeseen.

 

Tulostus pakkausmateriaaliin, joka ei ole kosketuksissa elintarvikkeisiin

Kehysasetuksen (EU) 1935/2004 vaatimusten mukaisesti Epsonin SurePress- ja ColorWorks-musteita ei ole tarkoitettu käytettäviksi niin, että ne joutuvat suoraan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa. Musteilla tuleekin tulostaa estokerroksena toimiviin pakkausmateriaaleihin ja -tarvikkeisiin, jotka eivät ole suorassa kosketuksessa elintarvikkeisiin.

  

Epson on EuPIA:n (European Printing Ink Association) jäsen ja noudattaa elintarvikkeiden pakkausmateriaaleja ja -tarvikkeita koskevia tulostusmustesuosituksia, joista on säädetty kehysasetuksen (EU) 1935/2004 alaisessa GMP-asetuksessa (EU) 2023/2006.

 

Epsonin musteet ovat elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita koskevan Sveitsin SR 817.023.21 -asetuksen mukaisia. Musteiden valmistusaineet on rekisteröity tai esitetty lisättäviksi Sveitsin elintarvike- ja eläinlääkintäviraston (FSVO) julkaisemiin A- ja B-hyväksyntäluetteloihin. Niihin on koottu elintarvikkeiden etikettien ja pakkausmateriaalien tulostukseen kelpuutetut ainesosat.

 

Sitoutuminen vaatimustenmukaisuuteen

Epsonin tapa panostaa säädöstenmukaisuudesta huolehtimiseen on osoitus yhtiön pitkäaikaisesta sitoutumisesta elintarvikkeiden ja juomien etiketteihin sekä pakkausteollisuuteen. Epsonin SurePress- ja ColorWorks-asiakkaat voivatkin tilauksia toimittaessaan luottaa siihen, että tuotantotiloihin asennetut painokoneet ja tulostimet ovat elintarvikepakkausmateriaaleja koskevien asetusten ja määräysten mukaisia.