Epsonille myönnetty EcoVadisin kestävän kehityksen platinaluokitus toisena peräkkäisenä vuonna

Epsonille myönnetty EcoVadisin kestävän kehityksen platinaluokitus toisena peräkkäisenä vuonna

Epsonille myönnetty EcoVadisin kestävän kehityksen platinaluokitus toisena peräkkäisenä vuonna

Seiko Epson Corporation on saanut ranskalaisen EcoVadisin myöntämän kestävän kehityksen platinaluokituksen toisena vuonna peräkkäin. Vuonna 2020 käyttöön otettu platinaluokitus myönnetään vain 1 prosentille alan yrityksistä. Kolmena edellisenä vuotena ennen platinaluokituksen käyttöönottoa Epsonille myönnettiin kultaluokitus.

Platinaluokitus myönnettiin tunnustuksena Epsonin maailmanlaajuisista kestävän kehityksen aloitteista. EcoVadisin arvioimissa neljässä osa-alueessa Epson sai korkeat pisteet ympäristöstä, vastuullisista hankinnoista, työntekijöiden oikeuksista ja ihmisoikeuksista sekä etiikasta, mikä nosti sen alan yritysten parhaimmistoon.

Epsonin pääjohtaja Yasunori Ogawa kertoo: ”Olemme asettaneet yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisen ja erityisesti maanalaisten luonnonvarojen vastuullisen käytön Epsonin yritysvision ja liiketoimintastrategian ytimeen. On valtava kunnia saada platinaluokitus jo toisena vuonna peräkkäin. Sen lisäksi, että asetamme kunnianhimoisia tavoitteita saavuttaaksemme ympäristövisiomme eli tullaksemme hiilinegatiiviseksi ja riippumattomaksi maanalaisista luonnonvaroista1 vuoteen 2050 mennessä, jatkamme toimia hyvän hallinnon ja yhteiskuntavastuun puolesta koko toimitusketjussamme. Tämä tarkoittaa esimerkiksi RBA2-sertifioinnin hankkimista joihinkin tärkeimpiin tuotantolaitoksiimme. Ennen kaikkea uskon kuitenkin, että EcoVadis-platinaluokitus viestii asiakkaillemme, että Epson on yritys, johon voi luottaa, joka pyrkii määrätietoisesti kestävään kehitykseen ja joka täyttää vastuunsa hyvänä yrityskansalaisena.”

EcoVadis tarjoaa riippumattoman, luotettavan ja yhteisen alustan yli 75 000 ryhmän ja yrityksen arviointiin maailmassa. Arvioinnit tehdään käyttäen kestävän kehityksen arviointikriteerejä, jotka perustuvat tuhansien ulkopuolisten tahojen, kuten kansalaisjärjestöjen, ammattiliittojen, kansainvälisten järjestöjen, paikallishallintojen ja auditointiorganisaatioiden, vastuullisuusstandardeihin.

Epson, joka panostaa voimakkaasti yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen, on määritellyt neljä keskeistä tavoitetta, kuten ”yritysvastuu kiertotaloudessa” ja ”alan uudistaminen”. Lisäksi se on sitoutunut kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka edistävät sen työskentelyä kestävän kehityksen ja yhteiskunnan parantamisen puolesta. Yritys hyödyntää sen tehokkaita, kompakteja ja tarkkoja tekniikoita esimerkiksi mustesuihkutulostukseen liittyvissä innovaatioissa, jotka minimoivat ympäristövaikutukset ja parantavat tuottavuutta. Epson on sitoutunut ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia ja saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Epson pyrkii sosiaaliseen kestävyyteen ja julkaisee yksityiskohtaisia tietoja ympäristöaloitteistaan, sosiaalisen arvon luomisesta, hyvästä hallinnosta ja muista kestävän kehityksen toimista Integrated Report and Sustainability Report -raportissaan. Tietoja julkaistaan myös yrityksen verkkosivuston vastuullisuus sivuilla.

1 Uusiutumattomat luonnonvarat, kuten öljy ja metallit
2 Responsible Business Alliance