Epson on toimittanut jo 50 miljoonaa EcoTank-mustesuihkutulostinta

Tarvikkeista yli 160 000 tonnia pienemmät hiilidioksidipäästöt

Epson on toimittanut jo 50 miljoonaa EcoTank-mustesuihkutulostinta

Epson julkisti suurilla mustesäiliöillä varustetut EcoTank-mustesuihkutulostimensa ensimmäistä kertaa Indonesiassa lokakuussa 2010. Tämän jälkeen olemme tasaisesti laajentaneet EcoTank-tulostimien myyntialuetta niin, että vuonna 2019 niitä myytiin jo 170 maassa ja alueella. Tämän seurauksena suurilla mustesäiliöillä varustettujen EcoTank-mustesuihkutulostimiemme kumulatiivinen maailmanlaajuinen myynti ylitti äskettäin 50 miljoonan myydyn laitteen rajan. Lisäksi arvioimme, että säästämällä muovia, joka on mustekasettien pääraaka-aine, pystyimme pitämään hiilidioksidipäästöt noin 166 000 tonnia alhaisempina kuin mitä ne olisivat olleet, jos kaikki nämä laitteet olisivat olleet mustekasettia käyttäviä tulostimia 1.

Vakiinnuttamalla ensin asemansa kehittyvissä maissa ja valtaamalla sen jälkeen jalansijaa kehittyneillä talousalueilla, Epsonin mustesäiliömallit ovat kasvattaneet joka vuosi markkinaosuuttaan mustesuihkutulostimien kokonaismarkkinoilla. Tämän ansiosta Epson on kyennyt säilyttämään asemansa 2mustesäiliötulostimien maailmanlaajuisten markkinoiden huipulla jo kymmenen peräkkäisen vuoden ajan.

Yhteiskunnassa tapahtuneiden nopeiden muutosten seurauksena olemme nähneet muutoksia sekä toimisto- että opetusalan tulostusympäristöissä tilikauden 2020 aikana. Tarjoamme jatkossakin kaikissa segmenteissä huomattavasti kilpailijoita alhaisemmat tulostuskustannukset sekä täysin omaa luokkaansa olevaa ympäristöystävällisyyttä, jotta asiakkaamme voivat tulostaa ilman, että heidän tarvitsee murehtia tulostuskustannuksista tai tulostamisen ympäristövaikutuksista.

1) Tarvikkeiden hiilidioksidipäästöjen pieneneminen laskettiin vertaamalla elokuuhun 2020 mennessä myytyjen mustepullojen kumulatiivista määrää saman määrän tulostamiseen tarvittavien mustekasettien määrään ja muuttamalla nämä hiilidioksidipäästöiksi. Hiilidioksidipäästöt laskettiin Epsonin arviointiolosuhteiden pohjalta, joissa otetaan huomioon tarvikkeiden materiaalien ja osien valmistuksen aiheuttamat vaikutukset. Todelliset hiilidioksidipäästöt vaihtelevat riippuen siitä, miten asiakkaat käyttävät tulostimiaan.
Näitä arvioitiin: mustekasettitulostimien mustekasetit ja pakkaus sekä mustesäiliötulostimien mustepullot ja pakkaus (laskettu vaihtokasettien ja täyttöpullojen perusteella)

2) Koskee vuoden 2010 ja elokuun 2020 välillä maailmanlaajuisesti myytyjen mustesäiliötulostinten määrää. Markkinoiden kärkiasema vuosina 2010−2019 maailmanlaajuisesti myytyjen mustesäiliötulostiten määrässä IDC:n toteuttaman tutkimuksen mukaan (lähde: IDC:n Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, julkaistu vuoden 2020 toisella neljänneksellä)

* Huomaa, että tuotteiden nimet ja saatavuus voivat vaihdella maasta ja alueesta riippuen. Lue lisää osoitteessa:
www.epson.fi/