Epson liittyy CRS Europe -verkostoon

Yhtiö osoittaa jälleen sitoumuksensa ihmisten, planeettamme ja prosessien parhaaksi

Epson liittyy CRS Europe -verkostoon

Epsonilla on ilo ilmoittaa liittyneensä CSR Europe -verkoston yritysjäseneksi. Näin yhtiö lujittaa sitoumustaan ja panostustaan yhteiskuntavastuuseen sekä globaalisti että Euroopan tasolla. Liittyminen osuu ajankohtaan, jolloin yhteiskuntavastuu on nousemassa yhä keskeisempään asemaan eurooppalaisissa yrityksissä. Epsonilla ja CSR Europella on yhteinen tahto varmistaa, että asia pysyy prioriteettina myös jatkossa. Kun otetaan huomioon vielä kolmoishyödyn periaatteen yhä voimakkaampi korostuminen Euroopassa sekä kesäkuussa 2017 julkaistu Euroopan komission ohjeistus muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista, voidaan todeta, että aika on kypsä lisäkeskusteluille ja yritysten yhteiskuntavastuun kansainväliselle edistämiselle.

Yhdeksänkymmentäluvulla luovuttiin vähitellen freonien käytöstä. Tällä hetkellä tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 90 prosentilla kaikkien tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren ajalta vuoteen 2050 mennessä. Nämä ovat esimerkkejä siitä, millä vakavuudella Epson suhtautuu ekologisen kestävyyden tavoitteluun. Epson on johtava tehokkaiden ja kompaktien tarkkuusteknologioiden toimittaja. Tuotteet liittyvät esimerkiksi mustesuihkutekniikkaan, visuaaliseen viestintään, päälle puettaviin laitteisiin ja robotiikkaan. Yhtiö on ponnistellut vähentääkseen sekä omia että asiakkaidensa ympäristövaikutuksia. Lisäksi sosiaalinen vastuu ja kansainvälisen toimitusketjun laadukas hallinta ovat Epsonin yritysetiikassa jo valmiiksi keskeisessä asemassa. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan liiketoiminta- ja työprosessejaan. Tavoitteena on tulevaisuus, jossa ihmiset vapautetaan yksitoikkoisesta ruumiillisesta työstä ja asiakkaat saavuttavat innovatiivisten ja tehokkaiden tuotteiden avulla entistä paremman tuottavuuden, tarkkuuden ja luovuuden.

”Uskomme, että Euroopassa on yritysvastuun saralla vielä paljon tehtävää. Niinpä liitymmekin hyvillä mielin CSR Europen 48 muun yritysjäsenen joukkoon. Kaikkien yhteinen tavoite on edistää yritysten yhteiskuntavastuun periaatteita, parhaita käytäntöjä ja standardeja Euroopassa”, sanoo Epson Europen yhteiskuntavastuujohtaja Henning Ohlsson. Hän lisää: ”Uskoaksemme Euroopassa päästään yhteistyöllä kohti aiempaa kestävämpää tulevaisuutta – ja yhteiskuntaa, jossa ihmiset viettävät turvallista, tuotteliasta ja terveellistä elämää.”

CSR Europen toiminnanjohtaja Stefan Crets toteaa: ”Liittyminen CSR Europen kaltaiseen kestävän kehityksen huippuorganisaatioon on osoitus Epsonin sitoutumisesta sen tavoitteisiin niin Euroopan kuin koko maailmankin tasolla. Tämä antaa mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen ja molemminpuoliseen oppimiseen. Lisäksi johtajisto voi nyt tehdä yhteistyötä YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa määritetyillä keskeisillä osa-alueilla. Ne ovat myös CSR Europen tavoiteohjelman ydinsisältöä.”

Epsonin rikkaan perinnön ja keskeisten teknologioiden perustana on japanilaisen käsityötaidon henki, joka tunnetaan nimellä monozukuri. ”Olemme tukeutuneet tähän perintöön sekä perimmäiseen uskoomme, jonka mukaan tie edistykselliseen yhteiskuntaan käy erinomaisten laitteiden avulla. Näin olemme onnistuneet tuomaan markkinoille innovatiivista ja ympäristömyötäistä teknologiaa”, Epson Europen yhteiskuntavastuujohtaja Henning Ohlsson lisää. Hän jatkaa: ”Numerot puhuvat puolestaan, kun tarkastellaan esimerkiksi Epson-mustesuihkutulostimia koskevia toimialan testituloksia ja vertailuja. Jos yritykset päättävät investoida tulostuksessa mustesuihkutekniikkaan, ne eivät tuota lainkaan otsonikaasuja ja voivat vähentää jätettä jopa 99 %, hiilidioksidipäästöjä 92 % ja energiankulutusta 96 % 1. Asiayhteyteen suhteutettuna tilanne näyttää tältä: jos kaikki yritykset vaihtaisivat mustesuihkutulostukseen, energiaa säästyisi Euroopassa vähintään 507 000 kotitalouden tarpeen verran 2.”

Tietoja CSR Europesta

CSR Europe on johtava yhteiskuntavastuuseen keskittyvä yritysverkosto Euroopassa. Verkostossa on 48 yritysjäsentä ja 42 kansallista yritysvastuuorganisaatiota, joiden yhteinen peitto ulottuu yli 10 000 yritykseen. Verkosto kokoaa yhteen yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita edistämään kestävää kasvua ja tuomaan oman panoksensa yhteiskunnan myönteiseen kehitykseen. Ajaessaan kestävän kehityksen asiaa CSR Europe toimii myös Euroopan rajojen yli ja tekee yhteistyötä maailman muiden alueiden yritysvastuuorganisaatioiden kanssa. CSR Europen Enterprise 2020 -strategiaan pohjautuvassa Sustainable Business Exchange -ohjelmassa synnytetään useita eri sidosryhmiä verkostoivia hankkeita. Niissä pureudutaan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n kysymyksiin.

[1] BLI:n tutkimus, 2015.
[2] Euroopan kotitalousmääriä maittain: Saksa 170 000, Yhdistynyt kuningaskunta 60 000, Ranska 56 000, Italia 95 000, Espanja 24 000, WE15-maat ja Kreikka 507 000.