En tredjedel av Europas länder ligger efter när det gäller ny teknologi

När det kommer till att möta ny teknologi i den moderna arbetsvärlden ligger över en tredjedel av Europeiska företag efter i utvecklingen.

En tredjedel av Europas länder ligger efter när det gäller ny teknologi

Vi genomförde en undersökning hos 3600 Europeiska IT-inköpare inom detaljhandel, utbildning, sjukvård och företagssektorn och upptäckte att 38 % medgav att de inte aktivt höll sig uppdaterade när det gällde ny teknik. 42 % medgav att de kände till teknikbehoven i sin organisation, men inte aktivt tog itu med dem, och ytterligare 14 % medgav att de inte kände till behoven inom sin organisation.

Undersökningens deltagare medgav också att implementering av ny teknologi inom företagen för det mesta triggades av strategiska beslut (58 %) och utnyttjande av budget (43 %). De anställdas feedback kommer på tredje plats med 39 %.

Så vad betyder det här för företagen? Detta kommer i en tid då företagsledare försöker hänga med i den digitala utvecklingen, vilket påverkar talangrekrytering, anställdas produktivitet och tillfredsställelse. Implementering av teknologi på arbetsplatsen är en viktig del i företagens framgångar och en annan Epsonundersökning fann att 85 % av Europeiska företag var överens om att ny teknologi gav ett konkurrenskraftigt försprång1 och att arbeta med mer effektiv teknik kan öka de anställdas produktivitet med 21 %.

Allt eftersom informationstekniken fortsätter att utvecklas och förbättra arbetsplatsernas effektivitet kommer investeringsbeslut att ha mer och mer inverkan på tillväxt och lönsamhet; och detta utan att ta hänsyn till tillfredsställelsen hos nyckelpersoner som kommer att ha högre förväntningar när det gäller digitala resurser. 76 % av de anställda på dagens arbetsplatser anser att den teknik som används inte är effektiv.

Undersökningens resultat visar att företag behöver svara bättre på dagens företagsbehov och de anställdas förväntningar – särskilt nu när Generation Y flyttar upp och blir ledare och Generation Z kliver in på arbetsmarknaden. Att hålla jämna steg med ny teknik, så att anställda inte behöver stå med föråldrad utrustning har högsta prioritet i denna era av digitalisering. Naturligtvis spelar budgettrycket en stor roll i IT-köparens beslut, så att byta till produkter som är kostnadseffektiva och samtidigt ta itu med frågor om dagens arbetskraft är avgörande.

Epsons undersökning visar uppmuntrande nog att ca 61 % av IT-beslutsfattare gör tester för att utvärdera den inverkan som ny teknik har när den implementeras på arbetsplatsen, vilket visar försiktighet i inköps- och beslutsprocessen. Vidare påstår 39 % att de introducerar ny teknologi på arbetsplatsen minst var sjätte månad, även om detta inte är jämnt fördelat över hela Europa. IT-inköpare i Frankrike var betydligt mindre benägna att ta in ny teknik regelbundet (14 %), medan man i England hade störst benägenhet att göra så (43 %).

Företag, som inte håller jämna steg med teknikbehovet kommer att se ett större gap i produktiviteten allt eftersom teknologin utvecklas. Många företag drar redan nytta av bärbar, automatiserad teknik, men till och med något så enkelt och nödvändigt som effektiva printerlösningar kan göra stor skillnad. Dagens IT-köpare har mycket kraft och skyldighet när det kommer till att bidra till företagens produktivitet.

1Forskning som utförts av FTI Consulting på uppdrag av Epson Europe, 2014.