Eettisyys, vastuu ja tietosuoja: miten lainsäädäntö tulee tukemaan tekniikan mahdollisuuksia terveydenhoitoalalla?

Olemmeko valmiita hyväksymään tekniikalle uusia rooleja terveydenhoidossa?

Eettisyys, vastuu ja tietosuoja: miten lainsäädäntö tulee tukemaan tekniikan mahdollisuuksia terveydenhoitoalalla?

Tekniikka voisi tuoda mullistavia hyötyjä terveydenhoitoon. Silti eurooppalaisilla terveydenhoitoalan työntekijöillä on vahvasti ristiriitaisia odotuksia uuden tekniikan käyttöönoton suhteen. Tämä oli yksi päätuloksia Epsonin suorittamassa tutkimuksessa, jossa tutkittiin tekniikan vaikutuksia eri aloihin tulevaisuudessa.

Terveydenhoitoalan henkilöstön ensisijainen huoli koski tietosuojaa. Korkean tason verkkomurrot ovat olleet viime vuosina uutisten vakioaiheita. Jos elämme maailmassa, jossa pelkäämme jopa niinkin yksinkertaisten tietojen kuin nimemme ja osoitteemme väärinkäyttöä, miten voimme suojautua väärinkäytöksiltä, joiden kohteena ovat henkilökohtaiset potilastietomme?

Peloista hyötyihin

Pinnalta katsoen tekniikan innovaatiot näyttävät terveydenhoidon toteutuneelta unelmalta. Ne voisivat mahdollistaa potilaiden paremman hoidon, tarkemman valvonnan sekä positiivisemmat tulokset kirurgiassa. Monilla alan työntekijöillä on kuitenkin edelleen kysymyksiä siitä, kenellä on vastuu hoidosta teknisten innovaatioiden tulevaisuudessa. Kuka omistaa tietomme ja – mikä tärkeintä – potilaiden hoidon kokonaisuudessaan? Ja kuka on viime kädessä vastuussa siitä, että työntekijät koulutetaan hyödyntämään uutta teknologiaa alalla, jossa aikapula on jo nyt suuri ongelma?

Mutta jopa näiden haasteiden edessä tekniikan edut ovat monien mielestä selviä. 47 prosenttia kyselyyn vastanneista terveydenhoitoalan työntekijöistä oli sitä mieltä, että tietosuojan menetys on paremman diagnosoinnin ja hoidon hyväksyttävä seuraus. Silti 67 prosenttia vastaajista uskoi, että tietosuojakysymykset saattavat viivyttää uuden tekniikan käyttöönottoa.

Terveydenhoitoalan ammattilaisten lisäksi on vakuutettava myös potilaat. Itse asiassa 66 prosenttia vastaajista uskoi, että potilaat eivät tule hyväksymään etävalvontaa, ja 67 prosenttia uskoi, että potilaat eivät halua käyttää uuttaa tekniikkaa.

Haasteena muutoksen hyväksyminen

Lääketieteen tulevaisuuden tutkijan, tohtori Bertalan Meskon mukaan suurin haaste tässä muutoksessa tulee olemaan asenneilmasto yhteiskunnassa: ”Se, miten saamme luotua yhteiskuntaan keskustelua mahdollisista eettisistä haasteista ja tulevaisuuden skenaarioista – myös nopeasti kehittyvästä tekniikasta – on suurempi haaste kuin mikään tekninen ongelma”.

On selvää, että tietoisuuden lisääminen kehityksen eduista on avain eteenpäin pääsemiseksi. Lisäksi myös ohjeistuksen ja lainsäädännön tulee olla ajan tasalla, jotta muutos voisi tapahtua sujuvasti. Vahva lainsäädäntö voisi auttaa luomaan turvallisuutta teknisen vallankumouksen edetessä.

Vastuun haaste

Tietosuoja saattaa olla suurin haaste, mutta myös suuremmat kysymykset vastuusta ja eettisyydestä tekniikan kehityksen yhteydessä ovat eurooppalaisten huolenaiheina. 68 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoi, että eettiset kysymykset voivat viivyttää tekniikan käyttöönottoa.

Jälleen näyttää siltä, että vastuun ongelma on este, jonka yli on päästävä. 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että vastuukysymykset voivat olla suuri haaste tekniikan käyttöönotossa. Tämä saattaa olla syynä siihen, että 58 prosenttia vastaajista uskoi, että lääketieteen ammattilaiset eivät halua ottaa uusia tekniikoita käyttöön.

Jos haluamme nähdä uuden tekniikan hyödyttävän terveydenhoitoalaa, meidän pitää teknisten ongelmien lisäksi selvittää vastuuta koskevat eettiset kysymykset.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.: