3D-tulostus muuttaa valmistuksen paikalliseksi

Eurooppalaisten työntekijöiden mukaan tulevaisuuden tehdas on jättimäinen 3D-mobiilitulostin, jonka paikka ja toimintatapa muuttuu tarpeen mukaan

3D-tulostus muuttaa valmistuksen paikalliseksi

Kuluttajien vaatimukset muuttuvat, ja valmistuksen on mukauduttava niihin. Elämme nopean kysynnän maailmassa, jossa kuluttajien tarpeiden ja heidän hankintojensa välinen kuilu kapenee joka päivä, ja yksilöllisyyden merkitys kasvaa jatkuvasti.

Tässä teknologisen muunnoksen tilassa 3D-tulostus tarjoaa tehokkaan työkalun valmistuskäyttöön. Tämä on esimakua muutoksesta, joka johtaa entistä älykkäämpiin tehtaisiin, lyhyempiin toimitusketjuihin ja kysynnän paikalliseen tyydyttämiseen. Epsonin tutkimusten mukaan tämä muutos ei kuitenkaan rajoitu tarjonnan nopeuteen. Itse asiassa 65 prosenttia eurooppalaisista valmistusalan työntekijöistä uskoo, että uusien teknologioiden myötä myös tuotteiden laatu paranee.

Epsonin uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin käänteentekevien teknologioiden odotettua vaikutusta tärkeimpiin eurooppalaisiin toimialoihin ensi vuosikymmenellä, ja tämä on yksi tutkimuksen keskeisistä tuloksista. Tutkimus perustui 17 korkean tason johtavan ajattelijan kanssa käytyihin haastatteluihin, ja heidän hypoteesejaan verrattiin yli 7 000 eurooppalaisen yritysjohtajan ja työntekijän näkemyksiin.

Tarvetulostus

3D-tulostuksen merkitys valmistusalalla kasvaa jatkuvasti, kun siirrymme hyperpaikallisten ja hyperyksilöllisten tuotteiden maailmaan. Valmistusalan moottorina toimii vähittäismyyntisektori, jonka yleistyvänä trendinä on tulostaa se, mitä näet (what you see is what you can print, WYSIWYP). Kuluttajat voivat nyt valita tuotteet ja mukauttaa ne hyvin tarkasti, ja tämä on vaihtoehto perinteiselle mallille, jossa ostokset perustuvat tarjontaan.

Futuristi Christopher Barnettin mukaan 3D-tulostus on tämän muuttuvan vähittäismyyntiympäristön perusta. Sen edut eivät kuitenkaan rajoitu tuotteiden räätälöintiin. Tämän teknologian avulla voimme tulostaa moniosaisia tuotteita samalla kertaa, mikä yksinkertaistaa monimutkaisia toimitusketjuja.

Lyhyemmät toimitusketjut

Olipa kyse avaruustutkimuksesta tai lääkealasta, 3D-tulostus tuottaa kaikilla toimialoilla merkittäviä materiaalisäästöjä, samalla kun se tukee entistä yksilöllisempää valmistusta ja edistää uusien, useita toimialoja kattavien yritysekosysteemien kehittämistä. Vaikka perinteisten tehdasmallien merkitys säilyy, 57 prosenttia valmistusalan työntekijöistä uskoo yleensä ottaen tuotantolaitosten paikallisuuden lisääntyvän.

Tässä uudessa ympäristössä tehtaista tulee asiantuntijoiden mukaan jättimäisiä mobiilitulostimia, jotka siirretään kysynnän mukaan esimerkiksi kaupunkien keskustoihin. Tutkimustemme mukaan 65 prosenttia valmistusalan työntekijöistä uskoo, että tämä johtaa erävalmistuksen sijaan tarvepohjaisesti tulostettuihin tuotteisiin.

Tämä voi kuulostaa pitkälti tulevaisuuden haaveelta, mutta valmistusalalla se on jo todellisuutta. Epson on jo havainnollistanut tarvepohjaisessa tekstiilitulostuksessa piileviä huomattavia mahdollisuuksia vaatetusteollisuudessa. 13D-tulostuksen integrointi terveydenhuoltoon, valmistukseen, tuotesuunnitteluun ja muihin toimialoihin tuottaa jo kouriintuntuvia etuja.

Paikallisten etujen hyödyntäminen

3D-tulostus tukee paikallista muutosta, ja 60 prosenttia valmistusalan työntekijöistä uskoo, että se antaa valmistusalan yrityksille mahdollisuuden paikallisten toimintojen tarjoamiseen. Kun tämän lisäksi huomioidaan, että tehtaat pystyvät tunnistamaan kysynnän etäältä, tuotannosta tulee entistä nopeampaa ja edullisempaa, ja se pystyy toimimaan entistä tarvepohjaisemmin markkinoiden odottamalla tavalla.

40 prosenttia kyselyyn osallistuneista valmistusalan työntekijöistä uskoo, että 3D-tulostus lyhentää, tehostaa ja yhtenäistää toimitusketjuja. Yksilöllinen valmistus mullistaa tuntemamme kansainvälisen massatuotannon, ja tällaisten muutosten tapauksessa menestyksemme riippuu aina reagointikyvystämme.  Organisaatioissa, jotka ovat valmiita mukautumaan, 3D-tulostus vaikuttaa valmistukseen myönteisellä tavalla sekä tarjoaa huomattavia etuja yritykselle, ympäristölle ja yhteisöillemme.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen täältä.: