Epson B2B Vastuullisen työympäristön indeksi 2021

Lataa PDF-tiedosto

Johdanto: Huomisen vastuullisuustoimet jo tänään

Vuoden 2020 alussa yritykset ja niiden työntekijät olivat jo tietoisia liiallisen matkustamisen vaikutuksista, etätyön eduista ja teknologian roolista tehokkaamman ja vastuullisemman työpaikan mahdollistamisessa. Koronapandemia ei aiheuttanut muutosta, mutta se varmasti kiihdytti sitä.

Yhteiskunnan sulkeminen antoi meille vilauksen erilaisesta tulevaisuudesta. Dramaattisesti alentuneet liikennemäärät paransivat ilmanlaatua ja vähensivät melusaastetta. Teknologian mahdollistama etätyö vähensi yritysten energiariippuvuutta ja paransi joidenkin työntekijöiden työ- ja yksityiselämän tasapainoa. Se myös kiihdytti muutoksia asiakkaiden käyttäytymisessä ja odotuksissa siitä, mikä on vastuullinen, teknologiaa hyödyntävä yritys.

Pitkän elvytysjakson alkaessa ympäristövastuullisuus on tärkeä osa yrityksen menestymistä. Epsonin Vastuullisen työympäristön indeksi 2021 on ensimmäinen osa vertailututkimusten sarjaa, jonka avulla yritykset voivat arvioida ja mitata edistymistään kohti vastuullisuutta.

Uskomme, että teknologialla on tärkeä rooli vastuullisen liiketoiminnan rakentamisessa. Pitäen tämän mielessä lähdimme selvittämään muiden näkemyksiä ja kantoja. Toteutimme B2B International -tutkimusyhtiön kanssa kyselyn, johon osallistui yli 4 000 työntekijää 26 maassa ja järjestimme useita paneelikeskusteluja ja haastatteluita tutkiaksemme suhtautumista vastuullisiin aloitteisiin, jopa pandemian keskellä. Löydöksemme olivat rohkaisevia. Jaamme tässä tutkimuksesta saamiamme näkemyksiä sekä analyysin tärkeimmistä trendeistä ja tuloksista, joita jokainen yritys voi käyttää.

Darren Phelps
Epson Europen liiketoimintajohtaja

3/4
työntekijöistä haluaa keskittyä enemmän ympäristöön liittyviin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin koronapandemian jälkeen
4/5
työnantajasta uskoo vastuullisuuden roolin liiketoiminnassa kasvavan

MUTTA

Vain
25% työntekijöistä
ja
29% työnantajista uskoo,
että se sisällytetään 100-prosenttisesti heidän työpaikalle paluu- ja elvytyssuunnitelmiinsa pandemian jälkeen

Työntekijät ovat innostuneempia etätyöstä kuin työnantajat – työntekijät ovat kaksi kertaa halukkaampia säilyttämään joustavat työtavat kuin työnantajat.

 

"Suurta aloitetta" ei tarvitse odottaa. Yritykset voivat muuttaa käyttäytymistä ja vaihtaa teknologiaa TÄNÄÄN.

70% työntekijöistä haluaa, että etätyölaitteet ovat pitkäikäisiä, energiatehokkaita tai ainakin jätemäärää vähentäviä.

Kulttuuri vaikuttaa voimakkaasti siihen, kuinka yritykset reagoivat ympäristöön liittyviin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

2. Kansalliset vaikutukset vastuullisuusasenteisiin

Kulttuurilla on tärkeä rooli ympäristönäkökulmissa, mutta yritykset voivat irtautua stereotypioista suhteellisen helposti

Hallituksen halukkuus vastuullisuudelle ja maan kulttuuri vaikuttavat siihen, kuinka paljon organisaatiot voivat tehdä ja tekevät ympäristö- ja sosiaaliasioiden parissa. Yritykset maissa, jotka ovat historiallisesti vahvoja vastuullisuuden alalla, eivät ehkä analyysissämme näytä tekevän suuria muutoksia työkäytäntöihinsä, mutta tämä johtuu melko varmasti siitä, että joustava työskentely, uusiutuvat materiaalit ja energiatietoisuus on jo sisällytetty heidän toimintaansa.

Maat, joilla on pienempi indeksipistemäärä (Pohjoismaat, Balkanin maat), ovat jo mukautuneet näihin aihealueisiin, kun taas muut, esimerkiksi Lähi-idän maat, ovat suhteellisen äskettäin alkaneet ponnistella vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Se selittää myös, miksi Kreikka saa niin korkeat pisteet, vaikka se on vasta 25. sijalla Vuoden 2020 ympäristötehokkuusindeksissä, verrattuna Pohjoismaihin, jotka ovat sijoilla yksi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän ja 17. On tärkeää muistaa, että tämä indeksi on tilannekuva yksilöiden ja yritysten asenteista ja näkemyksistä, ei kansallisista tavoitteista. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, kuinka kollektiivisen edistyksen myötä asenteista on tullut vähemmän määrätietoisia, mikä voi olla varoitus ponnistelujen vähenemisestä.

 

Epsonin kommentti:

Jos maalla on historia ja maine vastuullisena maana, markkinoiden tulisi huolehtia siitä, että se ei muutu itsetyytyväisyydeksi. Eräässä perinteisesti ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti tiedostavassa yhteiskunnassa vain 25 % työntekijöistä piti vastuullisuutta välttämättömänä verrattuna 48 %:iin kreikkalaisista. Kreikka voi maana kohdata haasteita vastuullisuustyössään, mutta muutoshalu on selvä.

Darren Phelps
Epson Europen liiketoimintajohtaja

"Elektroniikka-alalla on joitakin suuria valtiollisia toimijoita, jotka edellyttävät vastuullisuutta. Palveluntarjoajien on lunastettava lupauksensa varmistaakseen, että he täyttävät nämä vaatimukset ja muutokset etenevät koko toimitusketjussa."

Susanne Baker
Tech UK:n ilmasto-, ympäristö- ja vastuullisuusasioiden apulaisjohtaja

Työntekijät maissa, joissa vastuullisuusasiat ovat pitkälle kehittyneet, sijoittavat yleensä ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset vaikutuksensa korkealle verrattuna maihin, joissa näin ei ole:

A horizontal bar chart showing Germany at 33% and Baltics at 13%
Saksa33%
Italia33%
Ranska31%
Alankomaat31%
Espanja30%
Belgia29%
Pohjoismaat29%
Lähi-itä28%
Iso-Britannia27%
Turkki25%
Keski- ja Itä-Eurooppa18%
Kreikka15%
Balkan15%
Baltia14%

"Euroopan unionin tulevat investoinnit on myös liitettävä integroituihin tavoitteisiin. Olen iloinen siitä, että yritys investoi vastuullisiin ratkaisuihin, mutta ehkä valtion pitäisi tukea ja myötävaikuttaa vastuullisuustavoitteisiin.”

Lina Sabaitienė
Liettuan tasavallan energiaministeri
 

Koronapandemian jälkeen ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat luultavasti tärkeämpiä yrityksille:

Suurin osa työntekijöistä tätä mieltä:

 1. Lähi-itä (94%)
 2. Turkki (90%)
 3. Kreikka (79%)

Pienin osa työntekijöistä tätä mieltä:

 1. Pohjoismaat (47%)
 2. Balkan (41%)

Vastuullisuus ja kustannustehokkuus kulkevat käsi kädessä etätyövälineiden kanssa – paikalliset kulttuurit vaikuttavat työntekijöiden suhtautumiseen:

Halutuin

 1. Kreikka (54%) Pitkäikäisyys
 2. Saksa (52%) Energiatehokkuus
 3. Kreikka (51%) Jätteen väheneminen

Vähiten haluttu

 1. Belgia (37%) Pitkäikäisyys
 2. Belgia (31%) Energiatehokkuus
 3. Turkki (28%) Jätteen väheneminen

Ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset huolenaiheet sisällytetään 100-prosenttisesti suunnitelmiin palata työpaikalle:

Todennäköisimmin

 1. Lähi-itä (40%)
 2. Saksa (37%)

Epätodennäköisimmin

 1. Balkan (14%)
 2. Pohjoismaat (17%)

Innokkuus etätyöskentelyyn kasvaa koronapandemian jälkeen:

Eniten

 1. Alankomaat (37%)
 2. Espanja (35%)
 3. Belgia (34%)

Vähiten

 1. Balkan (24%)
 2. Lähi-itä (17%)
 3. Turkki (22%)

Yritykset sallivat todennäköisesti työskentelyn sekä etänä että työpaikalla:

Alankomaat (24%), Espanja (22%), Belgia (21%)

… ja suurin ero työntekijöiden/työnantajien odotuksissa liittyen etätyön ja työpaikalla työskentelyn yhdistämiseen

Saksa (-16%), Italia (-15%), Baltia (-15%), Balkan (-15%)

 

3: Asiakkaiden ja työntekijöiden odotusten täyttäminen

Vastuullisuus on työntekijöille sekä ylpeydenaihe että keino erottua

Koronapandemian jälkeiset työpaikalle paluu- ja elpymissuunnitelmat ovat kriittinen osa vuoden 2021 liiketoimintaohjelmaa. Etätyöskentelyn parhaille käytänteille omistetuissa käytännöissä työntekijät eivät kuitenkaan usko, että sosiaali- ja ympäristöasioiden hyväksi tehdään riittävästi.

Epsonin kommentti:

Työntekijöiden sitoutuminen ja pysyvyys ovat korkeammat yrityksissä, joilla on selkeästi määritellyt ja omaksutut vastuullisuustavoitteet. Yleisen käsityksen mukaan tällä on kuitenkin hintansa. Näin ei tarvitse olla. Teknologian päivittäminen auttaa yrityksiä toimimaan tehokkaammin ja vastuullisemmin.

Darren Phelps
Epson Europen liiketoimintajohtaja
 

”Pääpaino on yritysten talouden ja kassavirran vakauttamisessa. Ympäristö ja vastuullisuus ovat taustalla, kunnes palaamme koronapandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen.” – Nimetön tutkimusvastaaja, Baltia, millenniaali, asiantuntija, IT & Teknologia.

Elvytysohjelmien on selvästi tuettava yrityksen taloutta, työntekijöiden hyvinvointia ja huomioitava samalla vastuullisuustavoitteet.

Vastuullisuus tuo kilpailuetua ja lisää brändin huomioon ottamista. Yhdessä tutkimuksessa 90% vastuullisiksi markkinoiduista tuotteista päihitti tavanomaiset kilpailijansa. Lisäksi yli 70% työntekijöistä haluaa työskennellä yrityksessä, jolla on vahva ympäristöohjelma.

75% haluaa organisaationsa keskittyvän enemmän ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin kysymyksiin

Alueelliset erot käsityksessä, että vastuullisuus vaikuttaa liiketoiminnan tulokseen:

Voimakkain käsitys

 1. Kreikka
 2. Lähi-itä

Heikoin käsitys

 1. Pohjoismaat
 2. Baltian maat

Alueelliset erot suhtautumisessa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin kysymyksiin

Eniten huomiota

 1. Turkki
 2. Lähi-itä
 3. Kreikka

Vähiten huomiota

 1. Pohjoismaat
 2. Baltian maat
 3. Belgia

Kaikki eivät usko, että vastuullisuus on tärkeä tekijä organisaatioiden ostopäätöksissä: "En näe, että kestävyydestä tulisi ensisijainen tavoite suuremmille yrityksille. Tilastot voivat olla uskomattomia, mutta asiakkaat eivät osta ratkaisua sen perusteella",

toimitusjohtaja Mark Moore,
iDoc Services, Iso-Britannia

78% uskoo vahvojen vastuullisuustietojen vaikuttavan brändikäsitykseen ja tulokseen

 

Näissä maissa uskotaan, että vihreää teknologiaa tulisi käyttää yrityksen vastuullisuuden parantamiseen:

A horizontal bar chart showing Turkey at 73% and Nordics at 33%
Turkki73%
Lähi-itä62%
Kreikka63%
Italia57%
Espanja55%
Saksa43%
Ranska48%
Iso-Britannia48%
Balkan45%
Alankomaat35%
Keski- ja Itä-Eurooppa45%
Belgia30%
Baltia32%
Pohjoismaat33%

”Teknologia tekee viestinnästä dynaamisempaa, tarjoaa tehokkaampia työvälineitä ja vähentää jätettä. Sen on kuitenkin oltava yhteydessä kunkin yrityksen yrityskulttuuriin ja arvoihin. Se on tapa, ei määränpää. Siksi siitä on hyötyä vain, jos se auttaa tiimiä olemaan onnellisempi, ketterämpi ja tavoitteellisempi. "

toimitusjohtaja Marisa Tendero,
Noabrands, Espanja

65% kokee, että vastuullisuus on vieläkin tärkeämpää koronapandemian jälkeen

4: Työnantajan toimet

Uudet työskentelytavat asettavat uusia vaatimuksia työnantajan infrastruktuurille

Siirtyminen kohti vastuullista organisaatiota on kulttuurin muutos. Yritykset voivat tehdä vastuullisia ostopäätöksiä, mutta tämä on vain osa ratkaisua. Vastuulliseen toimintaan liittyy teknologian kehityksen yhdistäminen käyttäytymisen muutoksiin. Yhtiön johto on kriittisessä asemassa.

Harvard Business Schoolin tutkimuksessa arvioitiin, että noin 16% työntekijöistä työskentelee etänä kauan sen jälkeen, kun pandemian uhka on väistynyt. Siirtyminen kohti etätyön ja työpaikalla työskentelyn yhdistämistä tarkoittaa, että yritysten on tutkittava uudelleen infrastruktuuritarpeensa.

Koko yrityksessä päätöksentekijöiden on tehtävä yhteistyötä ymmärtääkseen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien vaikutusten lisääntyneen merkityksen valinnoissaan. Koska teknologian avulla on mahdollista muuttaa niin paljon, ei ole yllättävää, että tutkimuksemme mukaan IT-päätöksentekijät ovat yksi muutosjohtajista.

 

Epsonin kommentti:

Tämä on lyhyen ja pitkän aikavälin haaste. Välittömästi pandemian jälkeen yritykset harkitsevat, kuinka varustaa työntekijöitä koskevan hybridimallinsa. Pitkällä tähtäimellä teknologinen innovaatio vahvistaa etätyön ja työpaikalla työskentelyn yhdistämistä lisäten sekä vastuullisuutta että tehokkuutta tulevaisuudessa.

Darren Phelps
Epson Europen liiketoimintajohtaja

79% IT-päättäjistä uskoo ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien kysymysten merkityksen kasvavan yrityksissä, ja 75% kaikista päätöksentekijöistä näkee merkityksen kasvavan.

Alueelliset erot vastuullisuuden merkityksessä yrityksille koronapandemian jälkeen:

Tärkein

 1. Lähi-itä
 2. Turkki
 3. Kreikka

Vähiten tärkeä

 1. Baltia
 2. Pohjoismaat

Työnantajat uskovat kuitenkin alle puolet todennäköisemmin kuin heidän työntekijänsä, että vihreä teknologia parantaa heidän vastuullisuuttaan.

41% vs 83%

”Yritykset muuttivat työnkulkujaan pandemian aikana ja pääosin ne pysyvät tulevaisuudessa. Kotona työskentely muuttaa asiakirja- ja viestintävirtoja, joten parhaan teknologian löytäminen on sekä mahdollisuus että haaste. Sen on oltava kompakti, energiatehokas, luotettava ja siinä on oltava vähemmän vaihdettavia tarvikkeita, jotta vältetään huoltaminen ja jätteiden syntyminen."

Cristian Chelu
CHR Electronics Brașov, Romania

Etätyön suosio

Alankomaiden, Espanjan, Belgian ja Saksan työntekijät suosivat eniten etätyötä.

Lähi-idässä, Keski-/Itä-Euroopassa ja Turkissa työskentelevät työntekijät suosivat vähiten etätyötä.

 

Työntekijät, jotka uskovat työnantajansa sisällyttäneen vastuullisuuden täysin työhönpaluu- ja elvytyssuunnitelmiin:

A horizontal bar chart showing the Middle East at 40% and Balkans at 14%
Lähi-itä40%
Saksa37%
Turkki34%
Italia33%
Yhdistynyt kuningaskunta29%
Ranska29%
Alankomaat25%
Espanja21%
Belgia21%
Baltia21%
Keski- ja Itä-Eurooppa20%
Kreikka17%
Pohjoismaat17%
Balkan14%

Koronavirus on kannustanut yli 50% päättäjistä kiinnittämään enemmän huomiota ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin kysymyksiin.

Alueelliset erot vastuullisuustavoitteiden priorisoinnissa:

Korkein prioriteetti

 1. Saksa
 2. Italia

Alin prioriteetti

 1. Balkan
 2. Baltia
 3. Kreikka
 

5: Teknologian rooli

Vastuullisuuden ei tarvitse olla hankalaa

Monet yritykset tavoittelevat usein suuria kokonaisuuksia, kun niiltä kysytään vastuullisuudesta: esimerkiksi aurinkopaneelit tai sähköautot. Se vaikuttaa vaikealta ja kalliilta. Todellisuudessa on olemassa monia yksinkertaisempia vastuullisia ratkaisuja, jotka voivat vaikuttaa suuresti yrityksen ekologiseen ja taloudelliseen menestykseen.

Epsonin kommentti:

Siirtyminen lasertulostuksesta Epsonin lämmöttömään mustesuihkutekniikaan voi säästää eurooppalaisilta yrityksiltä saman määrän energiaa kuin 800 000 sähköautoa kuluttaa vuodessa, vähentää energiakustannuksia 152 miljoonalla eurolla vuodessa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 410 000 tonnilla vuodessa. Saman hiilidioksidimäärän sitomiseen tarvitaan tyypillisesti 19 miljoonaa puuta. Lisääntyneen etätyön seurauksena vähentyneistä työmatka-ajoista ja energiankulutuksesta aiheutuvien ympäristöhyötyjen lisäksi yritykset voivat edelleen tehdä vastuullisia valintoja, jotka parantavat niiden hiilijalanjälkeä ja tulosta.

Darren Phelps
Epson Europen liiketoimintajohtaja
 

Käytä kierrätettyjä tai vähemmän haitallisia materiaaleja. Vaihtoehtoisesti voit valita pitkäikäisen tuotteen, joka käyttää energiaa tehokkaasti ja tuottaa vähän tai ei lainkaan jätettä. Esimerkiksi valaistus voi muodostaa 20-50 % energiakustannuksista. Eräs yritys säästi 9 400 puntaa vuodessa ja vähensi hiilidioksidipäästöjään 36 tonnilla vuodessa vaihtamalla LED-lamppuihin ja asentamalla antureita.

Vastuulliseen käyttäytymiseen, kuten vain tarvittaessa tulostamiseen, kannustaminen on tärkeää, mutta myös yrityksen tarpeiden kannalta parhaan teknologian valitseminen on kriittistä. Tulostimet muodostavat noin 10 % yrityksen energiankulutuksesta, joten on tärkeää valita laatu ja vastuullisuus.

"Meidän on tutkittava, miten sähkö ja elektroniikka sopivat kiertotalouteen; siirtyminen ”ota, käytä, hävitä” -mallista sellaiseen malliin, jossa tuotteet ovat käytössä mahdollisimman kauan ja niitä korjataan ja huolletaan ja niillä on korkeampi energiatehokkuus"

Susanne Baker
Tech UK:n ilmasto-, ympäristö- ja vastuullisuusasioiden apulaisjohtaja

79% IT-johtajista kokee roolinsa kasvavan kysymyksissä, jotka koskevat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä vaikutuksia

Tutkimuksemme anekdoottiset todisteet osoittavat, että monet työntekijät eivät edelleenkään näe, miten teknologia voi parantaa heidän ympäristövaikutuksiaan

”Hallinnoimme iltakouluja, joten teknologia ei koske muuta kuin työtietokoneitamme. Vaikutusmahdollisuutemme ovat rajalliset. "

Pohjoismaat,
suurten ikäluokkien edustaja, markkinointi, koulutus

16% työntekijöistä odottaa näkevänsä enemmän kosketuksettomia tai älykkäitä teknologioita työssään 21% odottaa enemmän laitteita harvemmille käyttäjille

 

Todennäköisesti odottaa muutoksia laitteiden käytössä koronapandemian jälkeen:

A horizontal bar chart showing Turkey at 91% and Nordics at 30%
Lähi-itä91%
Espanja84%
Turkki80%
Yhdistynyt kuningaskunta76%
Italia74%
Ranska70%
Belgia69%
Kreikka68%
Alankomaat66%
Saksa62%
Keski- ja Itä-Eurooppa49%
Balkan42%
Pohjoismaat36%
Baltia30%

Todennäköisimmin näkee laitteiden käytön muuttuvan:

 1. IT & Televiestintä
 2. Asiantuntija- & Yrityspalvelut
 3. Rakentaminen & Suunnittelu

Epätodennäköisimmin näkee laitteiden käytön muuttuvan:

 1. Terveydenhuolto
 2. Hallitus & Julkinen sektori
 3. Vähittäiskauppa & Logistiikka

Energiatehokkuus, pitkäikäisyys ja pieni jätteen määrä ovat työntekijöiden tärkeimmät vastuullisuusodotukset.

Eniten

 1. Kreikka
 2. Saksa

Vähiten

 1. Balkan
 2. Belgia

"Ihmisillä on vaikutelma, että vastuullisen teknologian vaikutus on pieni, mutta jos jokainen meistä tekisi jotain pientä, vaikutus voisi olla suuri."

Cristian Popa, Expert Copy Service, Romania

6: Paluu työpaikalle

Turvallisuus, tehokkuus ja vastuullisuus vaikuttavat vahvasti työpaikan menestykseen tulevaisuudessa

Ei ole epäilystäkään siitä, että työntekijät näkevät työelämänsä eri tavalla koronapandemian jälkeen. Kun työntekijät ovat nähneet mahdolliset parannukset elämänlaadussa, vastuullisessa käyttäytymisessä ja työ- ja yksityiselämän tasapainossa, he haluavat säilyttää nämä edut ja että ne paranevat edelleen.

Silti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät näkökohdat eivät näytä olevan kovin korkealla työnantajien työpaikallepaluu- ja elvytyssuunnitelmien prioriteettiluettelossa.

Työntekijät suosivat etätyötä enemmän kuin heitä työllistävät yritykset, mikä voi johtaa tyytymättömyyteen, jos odotuksia ei hallita. Ne, jotka pystyvät ylläpitämään etätyömallia, ovat tietoisia myös vastuullisesti tuotettujen etätyövälineiden tarpeesta. Tämä ei johdu pelkästään siitä, että verohelpotuksista ja muista aloitteista huolimatta työntekijät käyttävät omia energiaresurssejaan.

 

Epsonin kommentti:

Henkilökohtainen turvallisuus on korkealla työntekijöiden asialistalla, ja he etsivät älykkäämpiä työskentelymalleja ja jaettua teknologiaa, joka mahdollistaa kosketuksettomat vuorovaikutukset, kuten etätulostuksen, etähuollon tai pyyhkäisykorttien käytön, jotta vältetään koskettamasta koneita, joita käyttävät useat työntekijät.

Darren Phelps
Epson Europen liiketoimintajohtaja

Työnantajat ovat hieman varmempia vastuullisuudestaan kuin työntekijät:

25% työntekijöistä uskoo, että ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät näkökohdat sisältyvät 100-prosenttisesti työpaikallepaluusuunnitelmiin verrattuna 29% työnantajista

Työntekijät ovat kaksi kertaa halukkaampia siirtymään etätyöhön kuin työnantajansa:

28% työntekijöistä verrattuna
12% työnantajista

"Covid-terveyskriisi on kiihdyttänyt nykyisiä trendejä yhteiskunnassamme ja paljastanut mahdollisuuden siirtyä kohti tuottavampaa, osallistavampaa ja ympäristöystävällisempää taloudellista ja sosiaalista mallia.”

Albert Carné
vastuullisuusjohtaja, Banc Sabadell, Espanja
 

58% Yli puolet (58 %) työpaikalle palaavista työntekijöistä odottaa, että jaetut laitteet tarkistetaan

Icons of a lightbulb, a plug with leaves on the cable, and a tied bag with the recycling logo

Etätyöntekijät haluavat myötävaikuttaa vastuullisuuteen:

70% katsoo, että etätyössä käytettävässä teknologiassa on tärkeää ainakin yksi seuraavista: pitkäikäisyys, energiatehokkuus ja jätteen vähentäminen.

 

7: Sukupolvien ja yritysten erot

Nuoremmat työntekijät ja asiakkaat ovat hallitsevia ääniä seuraavan vuosikymmenen aikana

Ikä vaikuttaa suuresti siihen, miten organisaatiot vastaavat vastuullisuusvaatimuksiin, mutta kuten tutkimuksemme osoittavat, se ei ole niin yksinkertaista kuin vastaajan ikä. "Vanhempi" tarkoittaa yleensä vastustuskykyisempää ympäristöön liittyville ja yhteiskunnallisille kysymyksille, kun taas "nuorempi" on usein vastaanottavaisempi.

Epsonin kommentti:

Vanhempaa väestöryhmää ei pidä pitää "vastuuttomana". Vaikka sekä vanhemmat työntekijät että kypsemmät yritykset empivät ympäristöaiheisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä, he arvostivat pitkäikäisyyttä, energiatehokkuutta ja jätteen vähentämistä.

Darren Phelps
Epson Europen liiketoimintajohtaja
 

"Kun millenniaalit nousevat yhä useamman yrityksen johtoon ja muuttuvat liiketoiminnan päätöksentekijöiksi, he suhtautuvat vastuullisuuteen todella vakavasti", vastuullisuus- ja yritysjohtaja Mark Williams, BlueLeaf, Iso-Britannia.

Sekä vakiintuneemmat organisaatiot (yli 10-vuotiaat) että suuret ikäluokat (yli 54-vuotiaat) olivat vähiten todennäköisiä painottamaan ympäristöaiheisten ja yhteiskunnallisten kysymysten tärkeyttä, kun taas Z-sukupolvi (<22 vuotta), millenniaalit (22-37 vuotta) ja startupit asettivat nämä huolenaiheet avoimesti ensisijaisiksi tavoitteiksi. Tämä on tärkeää, koska nämä arvot heijastuvat myös nuorempiin kuluttajiin.

"Yhä useammat asiakkaamme, erityisesti nuoret, arvostavat sitä, että yrityksillä on puhtaan taloudellisen voiton lisäksi muu tarkoitus." Elena Valderrábano, yritysetiikka- ja vastuullisuusjohtaja, Telefónica, Espanja

Z-sukupolvi sanoo todennäköisemmin, että ympäristöön liittyvien ja yhteiskunnallisten vaikutusten merkitys kasvaa koronapandemian jälkeen:

A vertical bar chart showing Gen Z (under 22) at 75% and Baby boomer (54+) at 55%
Z-sukupolvi (alle 22-vuotiaat)76%
millenniaalit (23-37)71%
X-sukupolvi (38-63)61%
suuret ikäluokat (63+)55%

Lopputulos

Koronaviruspandemia kiihdytti muutoksia yritysten ja kuluttajien käyttäytymisessä ja odotuksissa. Pandemian päävaiheessa organisaatiot keskittyivät luonnollisesti sen aiheuttamiin taloudellisiin rasituksiin. Kun elpyminen vihdoin alkoi, sekä ympäristöön liittyvien että yhteiskunnallisten kysymysten merkitys vahvistui.

Tutkimuksessamme havaitsimme, että melkein jokaisen tutkitun maan työntekijöillä on voimakas halu nähdä organisaatioidensa keskittyvän aloitteisiin, joissa heidän henkilökohtainen hyvinvointinsa asetetaan etusijalle työpaikalle palaamisessa, luodaan rakenteita, jotka tunnistavat muuttuvan lähestymistavan työ- ja perhe-elämän tasapainoon, ja tekevät niin tavalla, joka säilyttää ja jopa parantaa koko ympäristöä.

On tärkeää, että yritysjohtajat ja päättäjät näkevät nämä muutokset mahdollisuutena parantaa yrityksen tarjontaa ja brändiä sekä tuottaa kustannustehokkuutta, joka hyödyttää liiketoimintaa paitsi taloudellisesti myös ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien vaikutusten kannalta. Vastuullisuus on liiketoiminnan kannalta kriittinen resurssi, ja nyt on aika toimia.

Suositukset Epsonin Vastuullisen työympäristön indeksistä 2021

 • Nopeuta siirtymistä älykkääseen teknologiaan edistämällä luonnollista sosiaalista etäisyyttä ja tuottavuutta
 • Käytä etädiagnostiikkateknologioita laitteiden vikojen, seisokkien, huoltokustannusten ja henkilökohtaisten käyntien vähentämiseksi
 • Käytä yhteistyön mahdollistavia teknologioita, jotta tiimit voivat olla vuorovaikutuksessa etäyhteydellä ja helpottaa tehokasta etätyön ja työpaikalla työskentelyn yhdistämistä
 • Valitse teknologia, jolla on kattava lähestymistapa vastuullisuuteen, mukaan lukien valmistus, energiankäyttö, kestävyys (eli pitkäikäisyys) ja vähäinen jätteen määrä.

Lataa PDF-tiedosto

 

"Kriisin keskellä jouduimme määrittämään suuntamme uudelleen ja painopisteet olivat sosiaalinen ja taloudellinen vakaus. Vihreä elpyminen on kuitenkin asialistalla. Se on palannut, ja mielestäni Liettuan liike-elämä on tietoisempaa ja avoimempaa ja tietoisempi yhteiskunnasta kuin luulisi. "

Karolina Semionovaitė,
vastuullisuusjohtaja, Swedbank, Liettua

Ota yhteyttä tänään

Saat lisätietoja ohjelmasta täyttämällä alla olevan lomakkeen. Epsonin edustaja ottaa sinuun pian yhteyttä.

ONKO SINULLA MUITA VAATIMUKSIA?
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.